Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 11 of 11
Date Title City Venue # of Cat. Entries # of Artists
May 2‒Oct 6, 1905 2. Deutsche Künstlerbund Ausstellung Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 1 1
1906 Elfte Ausstellung der Berliner Secession Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 10 1
1907 Dreizehnte Ausstellung der Berliner Secession Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 1 1
1908 Fünfzehnte Ausstellung der Berliner Secession Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 2 1
Apr 1909 Achtzehnte Ausstellung der Berliner Secession Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 8 1
Apr 1910 Zwanzigste Ausstellung der Berliner Secession Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 39 1
1911 XXII. Ausstellung der Berliner Secession Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 1 1
Apr 1911 XIII. Jahrgang. Winter 1910/1911. IX. Ausstellung. [Kollektionen Walter Bondy, Rudolf Levy, Julius Pascin, Hans Purrmann] Berlin Paul Cassirer 1 1
Jan 1913 1888-1913. Kunstsalon Fritz Gurlitt Berlin Fritz Gurlitt 3 1
Jan 1914 Januar-Kunstausstellung Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 1 1
Apr 12‒Sep 30, 1914 Erste Ausstellung der Freien Secession Berlin Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 2 1
  • 1 (current)