Advanced Search

51 - 100 of 198
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
Quai in St. Cloud Fényes, Adolf 53 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Bauerntisch Fényes, Adolf 54 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Kircheninterieur (S. Pantaleone) Fényes, Adolf 55 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Sonniger Herbstnachmittag Fényes, Adolf 56 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Regenwetter Fényes, Adolf 57 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Gartenwirtschaft Fényes, Adolf 58 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Aus Altofen Fényes, Adolf 59 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Die Strasse Fényes, Adolf 60 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Stilleben Fényes, Adolf 61 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Vor der kleinen Schenke Fényes, Adolf 62 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Damenbildnis Hatvany, Ferenc 63 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Auf der Terrasse Hatvany, Ferenc 64 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Stilleben Hatvany, Ferenc 65 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Strasse Hatvany, Ferenc 66 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Blumen in Vase Hatvany, Ferenc 67 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Blumenstilleben Hatvany, Ferenc 68 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Stilleben Iványi-Grünwald, Béla 69 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Winterlandschaft Iványi-Grünwald, Béla 70 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Am Fuss der Berge Iványi-Grünwald, Béla 71 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Im Mühlbach Iványi-Grünwald, Béla 72 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Landschaft Kernstok, Károly 73 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Jünglinge Kernstok, Károly 74 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Akt Kernstok, Károly 75 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Handzeichnungen drawing Kernstok, Károly 76 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Häusergruppe Kosztolányi-Kann, Gyula 77 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Sommertag Kosztolányi-Kann, Gyula 78 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Trüber Tag Kosztolányi-Kann, Gyula 79 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Dalmatisches Dorf Kosztolányi-Kann, Gyula 80 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Garten Kosztolányi-Kann, Gyula 81 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Torbole Kosztolányi-Kann, Gyula 82 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Am Gardasee Kosztolányi-Kann, Gyula 83 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Parkmotiv Kosztolányi-Kann, Gyula 84 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Motiv aus Lovrana Kosztolányi-Kann, Gyula 85 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Bildnis meiner Mutter Körösfői-Kriesch, Aladár 86 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Damenbildnis Körösfői-Kriesch, Aladár 87 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Frau in Rot Körösfői-Kriesch, Aladár 88 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Bäume im Schnee Körösfői-Kriesch, Aladár 89 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Winter im Walde Körösfői-Kriesch, Aladár 90 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Selbstbildnis Körösfői-Kriesch, Aladár 91 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Ego sum via Körösfői-Kriesch, Aladár 92 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Bildnis des Herrn Leo Belmonte Körösfői-Kriesch, Aladár 93 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
other medium 94 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
other medium 94a Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
other medium 94b Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Landschaft Márffy, Ödön 95 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Landschaft Márffy, Ödön 96 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Alte Frau Munkácsy, Mihály 97 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Studie Munkácsy, Mihály 98 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Studie Munkácsy, Mihály 99 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9
Butternde Frau Munkácsy, Mihály 100 Ausstellung Ungarischer Maler Feb 5‒Mar 3, 1910 Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9