Advanced Search

1 - 50 of 122
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Vishni na bazare (e'tyud). : Cherries on the market (study).] Baller, Avgust 1 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Zhatva (e'skiz dlya steny'). : Harvest (sketch for a wall).] Baller, Avgust 2 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Avtoe'tyud. : Autostudy.] Baller, Avgust 3 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Geotropizm. : Geotropism.] Burlyuk, Vladimir 4 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Portret poe'ta Benedikta Livshicza. : Portrait of the poet Benedict Livshits.] Burlyuk, Vladimir 5 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Portret poe'ta Nik. Burlyuka. : Portrait of Nikolay Burlyuk.] Burlyuk, Vladimir 6 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Momenty' razlozheniya ploskostej i e'lementy' vetra i vechera introduczirovanny'e v primorskij pejzazh. (Odessa) izobrazhenny'j s 4-kh tochek zreniya. : Moments of decomposition of planes and elements of wind and evening introduced into the seaside landscape. (Odessa) depicted from 4 points of view.] Burlyuk, David 7 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
["Bary'shnya" svobodn. risunok (czvetovaya instrumentovka: krasochny'j giperbolizm). : "Young lady" free drawing (color instrumentation: colorful hyperbolism).] drawing Burlyuk, David 8 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
["Portret studenta" (tyurksikj stilʹ, krasochny'j giperbolizm). : "Portrait of a student" (Turkic style, colorful hyperbolism).] Burlyuk, David 9 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Lejt liniya konczentrirovannaya po assirijskomu metodu i princzip protekayushhej raskraski. : Leith line concentrated by the Assyrian method and the principle of flowing coloring.] Burlyuk, David 10 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Portret. : Portrait.] Voinov, Rostislav 11 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[E'skiz. : Study.] Voinov, Rostislav 12 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Portret A. P. E'jspera. : Portrait of A. P. Eisper.] Voinov, Rostislav 13 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Evrei. : Jews.] Goncharova, Natalia 14 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Pʹyushhie vino (fragment "sbora vinograda"). : Drinkers of wine (fragment of "grape harvest").] Goncharova, Natalia 15 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Gorod nochʹyu. : City at night.] Goncharova, Natalia 16 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Kurilʹshhik. : Smoker.] Goncharova, Natalia 17 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[By'k (fragment "sbora vinograda"). : Bull (fragment of "grape harvest").] Goncharova, Natalia 18 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Drovoseki. : Woodcutters.] Goncharova, Natalia 19 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[E'skiz dekorativnogo panno (Ispaniya). : Sketch of a decorative panel (Spain).] Dydyško, Konstantin Vikent'evič 20 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Portret duraka. : Portrait of a fool.] Larionov, Mikhail 21 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Vesna i leto (diptikh). : Spring and summer (diptych).] Larionov, Mikhail 22 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Pejzazh. : Landscape.] Larionov, Mikhail 23 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[E'skiz. : Study.] Larionov, Mikhail 24 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Avtoportret. : Self portrait.] Larionov, Mikhail 25 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Luchistaya kolbasa i skumbriya. : Radiant sausage and mackerel.] Larionov, Mikhail 26 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Utro. : Morning.] Larionov, Mikhail 27 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Rabochie. : Workers.] Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 28 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[E'tyud dlya portreta. : Study for a portrait.] Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 29 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
Nature morte. Ljubavina, Nadezhda 30 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
Nature morte. Ljubavina, Nadezhda 31 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Zhatva. : Harvest.] Malevich, Kazimir 32 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Krestʹyanskie pokhorony'. : Peasant funeral.] Malevich, Kazimir 33 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Kosarʹ. : Mower.] Malevich, Kazimir 34 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[V pole. : In the field.] Malevich, Kazimir 35 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Portret Ivana Vasilʹevicha Klyunkova. : Portrait of Ivan Vasilyevich Klyunkov.] Malevich, Kazimir 36 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Plotnik. : Carpenter.] Malevich, Kazimir 37 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[E'skiz. : Sketch.] Malevich, Kazimir 38 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[E'skiz. : Sketch.] Malevich, Kazimir 39 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[E'skiz. : Sketch.] Malevich, Kazimir 40 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[E'skiz. : Sketch.] Malevich, Kazimir 41 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[E'skiz. : Sketch.] Malevich, Kazimir 42 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[E'skiz. : Sketch.] Malevich, Kazimir 43 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Pejzazh. : Landscape.] Matyushin, Mikhail 44 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Pejzazh. : Landscape.] Matyushin, Mikhail 45 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Pejzazh. : Landscape.] Matyushin, Mikhail 46 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Pejzazh. : Landscape.] Matyushin, Mikhail 47 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
other medium 48 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[Portret g-zhi R. I. K. : Portrait of Mrs. R. I. K.] Mayakovsky, V. V. 49 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73
[E'skiz. : Sketch.] Mostova-Matveeva, Zoja Jakovlevna 50 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 Saint Petersburg Nevsky 73