Advanced Search

101 - 150 of 221
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[7 princzess. : 7 princesses.] Markov, Vladimir 102 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Natyur-mort. : Still life.] Mashkov, Il'ya 103 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Naturshhicza. : Female model.] Mashkov, Il'ya 104 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Czvety'. : Flowers.] Mashkov, Il'ya 105 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[E'tyud. : Study.] Mashkov, Il'ya 106 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Frukty'. : Fruits.] Mashkov, Il'ya 107 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[E'tyud. : Study.] Mashkov, Il'ya 108 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[E'tyud naturshhiczy'. : Study of a female model.] Mashkov, Il'ya 109 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Portret. : Portrait.] Mashkov, Il'ya 110 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Devushka s czvetami. : Girl with flowers.] Mashkov, Il'ya 111 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Gruppa. : Group.] Mashkov, Il'ya 112 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Risunok maslyany'mi kraskami. : Oil paint drawing.] painting: oil Mashkov, Il'ya 113 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Leda. : Leda.] Mitrokhin, Dmitry 114 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Czvety'. : Flowers.] Mitrokhin, Dmitry 115 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Kurtizanka. : Courtesan.] Mitrokhin, Dmitry 116 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Shut. : Jester.] Mitrokhin, Dmitry 117 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Geralʹdicheskie motivy'. : Heraldic motifs.] Mitrokhin, Dmitry 118 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Vinʹetki. : Vignettes.] Mitrokhin, Dmitry 119 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Zhenshhina. : Woman.] Mitrokhin, Dmitry 120 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Natyur-mort. : Still life.] Mitrokhin, Dmitry 121 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Azbuka. : Alphabet.] Mitrokhin, Dmitry 122 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Nebo. : Sky.] Mitelman, Leo 123 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[E'skiz. : Sketch.] Mitelman, Leo 124 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Skazka. : Fairy tale.] Mitelman, Leo 125 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Simfoniya. : Symphony.] Mitelman, Leo 126 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Portret. : Portrait.] Nalepinskaya-Boychuk, Sofia 127 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Interʹer. : Interior.] Nalepinskaya-Boychuk, Sofia 128 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Natyur-mort. : Still life.] Nalepinskaya-Boychuk, Sofia 129 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Natyur-mort. : Still life.] Nalepinskaya-Boychuk, Sofia 130 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[E'skiz. : Sketch.] Nalepinskaya-Boychuk, Sofia 131 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Portret. : Portrait.] Nagubnikov, Svyatoslav Alexandrovich 132 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Portret. : Portrait.] Nagubnikov, Svyatoslav Alexandrovich 133 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Portret. : Portrait.] Nagubnikov, Svyatoslav Alexandrovich 134 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Okno. : Window.] Nagubnikov, Svyatoslav Alexandrovich 135 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Dvor. : Court.] Nagubnikov, Svyatoslav Alexandrovich 136 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Berezy'. : Birches.] Nagubnikov, Svyatoslav Alexandrovich 137 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Czvety'. : Flowers.] Nagubnikov, Svyatoslav Alexandrovich 138 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Lestnicza. : Strairs.] Nagubnikov, Svyatoslav Alexandrovich 139 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[E'tyud. : Study.] Nagubnikov, Svyatoslav Alexandrovich 140 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[U istochnika. : At the source.] Naumov, Pavel 141 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Panno. : Decorative pannel.] Naumov, Pavel 142 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Osenʹ. : Autumn.] Naumov, Pavel 143 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Progulka. : Walk.] Naumov, Pavel 144 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Berezy'. : Birches.] Naumov, Pavel 145 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Tishina. : Silence.] Naumov, Pavel 146 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Raj. : Heaven.] Naumov, Pavel 147 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Pejzazh. : Landscape.] Naumov, Pavel 148 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Vstrecha. : Meeting.] Naumov, Pavel 149 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Pogonya. : Chase.] Naumov, Pavel 150 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[E'skiz. : Sketch.] Naumov, Pavel 151 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)