Advanced Search

1 - 24 of 24
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[E'skiz dekoraczii dlya vy'stavki "Stary'kh godov" : Sketch for the Exhibition "Old Years"] Lansere, Nikolay 145 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Grecheskij khram : Greek Temple] Lansere, Nikolay 146 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Rozovy'j dom : Pink House] Lansere, Nikolay 147 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Troicze-Sergievskaya Lavra : The Trinity-Sergius Lavra] Lansere, Nikolay 378 [Vy'stavka "Sovremenny'kh techenij v iskusstve" : Exhibition "Modern Trends in Art"] May 8, 1908 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Sheremetʹevskaya bolʹnicza v Moskve : Sheremetev Hospital in Moscow] Lansere, Nikolay 379 [Vy'stavka "Sovremenny'kh techenij v iskusstve" : Exhibition "Modern Trends in Art"] May 8, 1908 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Kolokolʹnya Vasiliya Blazhennago v Moskve : The Belltower of St. Basil the Blessed in Moscow] Lansere, Nikolay 380 [Vy'stavka "Sovremenny'kh techenij v iskusstve" : Exhibition "Modern Trends in Art"] May 8, 1908 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[E'tyud v derevne : Etude in the Village] Lansere, Nikolay 381 [Vy'stavka "Sovremenny'kh techenij v iskusstve" : Exhibition "Modern Trends in Art"] May 8, 1908 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Pecherskij monasty'rʹ (Pskov) : Pechersky Monastery (Pskov)] Lansere, Nikolay 382 [Vy'stavka "Sovremenny'kh techenij v iskusstve" : Exhibition "Modern Trends in Art"] May 8, 1908 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Ikonostas (Novgorod) : Iconostasis (Novgorod)] Lansere, Nikolay 383 [Vy'stavka "Sovremenny'kh techenij v iskusstve" : Exhibition "Modern Trends in Art"] May 8, 1908 Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown)
[Kolokolʹnya czerkvi Vasiliya Blazhennago v Moskve : The Belltower of the Church of St. Basil the Blessed in Moscow] Lansere, Nikolay 391 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'staka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Feb 26‒Mar 27, 1910 Kiev Vladimir Izdebsky
[Mirozhskij sobor v Pskove : Mirozhsky Cathedral in Pskov] Lansere, Nikolay 392 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'staka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Feb 26‒Mar 27, 1910 Kiev Vladimir Izdebsky
[Vkhod v czerkovʹ Nikoly' na vratakh v Pskovo-Pecherskom monasty're : Entrance to the church of St. Nicholas on the gates of the Pskov-Caves Monastery] Lansere, Nikolay 393 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'staka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Feb 26‒Mar 27, 1910 Kiev Vladimir Izdebsky
[Steny' Kirillo-Belozerskago monasty'rya : The walls of the Cyril and Belozersky Monastery] Lansere, Nikolay 394 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'staka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Feb 26‒Mar 27, 1910 Kiev Vladimir Izdebsky
[Proekt dekoraczii "Elizavetinskoj vy'stavki" : Scenery Project "Elizabethan Exhibition"] Lansere, Nikolay 202 [Mir Iskusstva : World of Art] Jan‒Feb 1913 Saint Petersburg Дом Шведской Церкви
[Proekt dekoraczij : Decoration Project] Lansere, Nikolay 203 [Mir Iskusstva : World of Art] Jan‒Feb 1913 Saint Petersburg Дом Шведской Церкви
[Proekt nadgrobnago pamyatnika : Tombstone Project] Lansere, Nikolay 204 [Mir Iskusstva : World of Art] Jan‒Feb 1913 Saint Petersburg Дом Шведской Церкви
[[Proekt dekoraczii] "Elizavetinskoj vy'stavki" : [Scenery Design] "Elizabethan Exhibition"] Lansere, Nikolay 89 [Mir iskusstva : World of Art] Feb 1913 Kiev Kiev (exact location unknown)
[[Proekt dekoraczii] "Elizavetinskoj vy'stavki" : [Scenery Design] "Elizabethan Exhibition"] Lansere, Nikolay 90 [Mir iskusstva : World of Art] Feb 1913 Kiev Kiev (exact location unknown)
[[Proekt dekoraczii] "Elizavetinskoj vy'stavki" : [Scenery Design] "Elizabethan Exhibition"] Lansere, Nikolay 91 [Mir iskusstva : World of Art] Feb 1913 Kiev Kiev (exact location unknown)
[Proekt dekoraczii : Scenery Design] Lansere, Nikolay 93 [Mir iskusstva : World of Art] Feb 1913 Kiev Kiev (exact location unknown)
[Proekt nadgrobnago pamyatnika : Tombstone Project] Lansere, Nikolay 94 [Mir iskusstva : World of Art] Feb 1913 Kiev Kiev (exact location unknown)
[Vo dvore Troiczko-Sergievskoj Lavry' : In the Courtyard of Trinity Lavra of St. Sergius] Lansere, Nikolay 145 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Oct 28, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Добычиной
[Savva-Zvenigorodskij monasty'rʹ : Savvino-Storozhevsky Monastery] Lansere, Nikolay 146 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Oct 28, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Добычиной
[Steny' Kirillo-Belozerskago monasty'rya : Walls of the Kirillo-Belozersky Monastery] Lansere, Nikolay 147 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Oct 28, 1913 Saint Petersburg Художественное Бюро Добычиной
  • 1 (current)