Advanced Search

1 - 50 of 121
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Pejzazh. : Landscape.] Denisov, Vasili Ivanovich 131 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Feb 19‒Apr 16, 1911 Odessa Vladimir Izdebsky
[Portret poe'ta. : Portait of a poet.] Denisov, Vasili Ivanovich 130 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Feb 19‒Apr 16, 1911 Odessa Vladimir Izdebsky
[Pejzazh. : Landscape.] Denisov, Vasili Ivanovich 129 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Feb 19‒Apr 16, 1911 Odessa Vladimir Izdebsky
[E'tyud. : Study.] Denisov, Vasili Ivanovich 128 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Feb 19‒Apr 16, 1911 Odessa Vladimir Izdebsky
[Portret zhenshhiny'. : Portrait of a woman.] Denisov, Vasili Ivanovich 127 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Feb 19‒Apr 16, 1911 Odessa Vladimir Izdebsky
[Portret sy'na khudozhnika. : Portrait of the artist’s son.] Denisov, Vasili Ivanovich 126 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Feb 19‒Apr 16, 1911 Odessa Vladimir Izdebsky
[Poklonenie volkhvov. : Adoration of the Magi.] Denisov, Vasili Ivanovich 125 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Feb 19‒Apr 16, 1911 Odessa Vladimir Izdebsky
[Princzessa grez. : Princess of dreams.] Denisov, Vasili Ivanovich 124 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Feb 19‒Apr 16, 1911 Odessa Vladimir Izdebsky
[Kremlʹ. : Kremlin.] Denisov, Vasili Ivanovich 123 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Feb 19‒Apr 16, 1911 Odessa Vladimir Izdebsky
[Koshmar. : Nightmare.] Denisov, Vasili Ivanovich 122 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Feb 19‒Apr 16, 1911 Odessa Vladimir Izdebsky
[More. : Sea.] Denisov, Vasili Ivanovich 121 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Feb 19‒Apr 16, 1911 Odessa Vladimir Izdebsky
[Grekh. : Sin.] Denisov, Vasili Ivanovich 120 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Feb 19‒Apr 16, 1911 Odessa Vladimir Izdebsky
[Salomeya. : Salome.] Denisov, Vasili Ivanovich 119 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Feb 19‒Apr 16, 1911 Odessa Vladimir Izdebsky
[Paris : Paris] Denisov, Vasili Ivanovich 38 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[Portret V. N. M. : Portrait of V. N. M.] Denisov, Vasili Ivanovich 37 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[Pan : Pan] Denisov, Vasili Ivanovich 36 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[Tabun na fone oblakov : Herd on the Background of Clouds] Denisov, Vasili Ivanovich 35 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[Smirenie : Humility] Denisov, Vasili Ivanovich 34 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[E'skiz : Sketch] Denisov, Vasili Ivanovich 33 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[Chastʹ kompoziczii k "Padshemu dukhu" : Part of the Composition for "Fallen Spirit"] Denisov, Vasili Ivanovich 32 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[Osenʹ : Autumn] Denisov, Vasili Ivanovich 31 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[Imitacziya : Imitation] Denisov, Vasili Ivanovich 30 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[Dekorativny'j motiv : Decorative Motive] Denisov, Vasili Ivanovich 29 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[Osennie motivy' : Autumn Motives] Denisov, Vasili Ivanovich 28 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[Portret I. F. Rakhmanova : Portrait of Mr. I. F. Rakhmanov] Denisov, Vasili Ivanovich 27 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[Naturshhicza : Model [f]] Denisov, Vasili Ivanovich 26 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[Sumerki : Twilight] Denisov, Vasili Ivanovich 25 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
[Raboty' s natury' : Works from Nature] Denisov, Vasili Ivanovich 24 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] 1911 Moscow Помещение экономическаго общества офицеров
Landschaft Denisov, Vasili Ivanovich 111 Neue Künstlervereinigung München E.V., Turnus 1910-1911. [II. Ausstellung] Sep 1‒14, 1910 Munich Moderne Galerie (Heinrich Thannhauser)
Strom Denisov, Vasili Ivanovich 110 Neue Künstlervereinigung München E.V., Turnus 1910-1911. [II. Ausstellung] Sep 1‒14, 1910 Munich Moderne Galerie (Heinrich Thannhauser)
Sünde Denisov, Vasili Ivanovich 109 Neue Künstlervereinigung München E.V., Turnus 1910-1911. [II. Ausstellung] Sep 1‒14, 1910 Munich Moderne Galerie (Heinrich Thannhauser)
Schmerz Denisov, Vasili Ivanovich 108 Neue Künstlervereinigung München E.V., Turnus 1910-1911. [II. Ausstellung] Sep 1‒14, 1910 Munich Moderne Galerie (Heinrich Thannhauser)
Nature morte Denisov, Vasili Ivanovich 138 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Jun 25‒Jul 20, 1910 Riga Vladimir Izdebsky
Nature morte Denisov, Vasili Ivanovich 137 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Jun 25‒Jul 20, 1910 Riga Vladimir Izdebsky
Fleurs mortes Denisov, Vasili Ivanovich 136 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Jun 25‒Jul 20, 1910 Riga Vladimir Izdebsky
Nature morte. Denisov, Vasili Ivanovich 138 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] May 2‒Jun 7, 1910 Saint Petersburg Vladimir Izdebsky
Nature morte. Denisov, Vasili Ivanovich 137 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] May 2‒Jun 7, 1910 Saint Petersburg Vladimir Izdebsky
Fleurs mortes. Denisov, Vasili Ivanovich 136 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] May 2‒Jun 7, 1910 Saint Petersburg Vladimir Izdebsky
Nature mortre Denisov, Vasili Ivanovich 164 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'staka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Feb 26‒Mar 27, 1910 Kiev Vladimir Izdebsky
Nature mortre Denisov, Vasili Ivanovich 163 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'staka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Feb 26‒Mar 27, 1910 Kiev Vladimir Izdebsky
Fleurs mortes Denisov, Vasili Ivanovich 162 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'staka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Feb 26‒Mar 27, 1910 Kiev Vladimir Izdebsky
[Dekoracziya : Dekoration] Denisov, Vasili Ivanovich 73 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Goluby'e pavliny' : Blue Peacocks] Denisov, Vasili Ivanovich 72 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Cherny'e pavliny' : Black Peacocks] Denisov, Vasili Ivanovich 71 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Gory' : Mountains] Denisov, Vasili Ivanovich 70 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Shestvie : Procession] Denisov, Vasili Ivanovich 69 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Prud v Rajkakh vecherom : The Pond in Raiki in the Evening] Denisov, Vasili Ivanovich 68 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Rajki zimoj : Raiki in Winter] Denisov, Vasili Ivanovich 67 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Rajki zimoj : Raiki in Winter] Denisov, Vasili Ivanovich 66 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Yablonya : Apple Tree] Denisov, Vasili Ivanovich 65 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"