Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 98
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Klodt, Nikolai Aleksandrovič 1865 1918 M RU 1 6
Krohn, Christian Cornelius 1882 1959 M NO 1 4
Kuprin, Aleksandr 1880 1960 M RU 1 8
Kardovskaya, Olga Della-Vos 1875 1952 F RU 1 4
Masyutyn, Vasyl' 1884 1955 M UA 1 1
Burlyuk, Vladimir 1887 1917 M UA 1 3
Milman, Adolf Izrailovich 1888 1930 M RU 1 6
Fedorov, German Vassilievic 1885 1976 M RU 1 4
Sredin, Aleksander 1872 1934 M RU 1 4
Burlyuk, David 1882 1967 M UA 1 5
Doseikin, Nikolai Vasilevich 1863 1935 M RU 1 3
Pervukhin, Konstantin Konstantinovich 1863 1915 M RU 1 5
Shevchenko, Aleksandr 1883 1948 M RU 1 7
Malevich, Kazimir 1878 1935 M RU 1 8
Murashko, Oleksandr 1875 1919 M RU 1 2
Isupov, Aleksej Vladimirovič 1889 1957 M RU 1 3
Surikov, Vasily 1848 1916 M RU 1 4
Gritchenko, Alexis 1883 1977 M RU 1 12
Bruni, Lev 1894 1948 M RU 1 3
Mashkov, Il'ya 1881 1944 M RU 1 13
Pirosmanishvili, Niko 1862 1918 M GE 1 4
Anisimov, Julian Pavlovic 1886 1940 M RU 1 3
Fa'lk, Robert 1886 1958 M RU 1 14
Goldinger, Ekaterina Vasilevna 1881 1973 F RU 1 3
Gurvich-Gursky, Stanislav M RU 1 2
Hodasevič, Valentina Mihajlovna 1894 1970 F RU 1 24
Jasinskij, Aleksej Alekseevič 1874 1943 M RU 1 4
Kandinsky, Vassily 1866 1944 M RU 1 11
Korovin, Konstantin 1861 1939 M RU 1 7
Krymov, Nikolay 1884 1958 M RU 1 13
Levkiyevsky, Vaceslav 1896 1918 M RU 1 1
Malyutin, Sergey Vasil'yevich 1859 1937 M RU 1 3
Meshcherin, Nikolai Vasilevich 1864 1916 M RU 1 1
Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 1863 1918 M RU 1 7
Petrov, Sergej Ivanovič 1881 1936 M RU 1 6
Romanovič, Sergej Michajlovič 1894 1968 M RU 1 3
Yuon, Konstantin 1875 1958 M RU 1 10
Zajczev, Nikolaj Semenovich 1885 1938 M RU 1 6
Sarian, Martiros 1880 1972 M AM 1 2
Vinogradov, Sergey 1869 1938 M RU 1 13
Lentulov, Aristarkh 1882 1943 M RU 1 6
Latri, Mykhail 1875 1941 M RU 1 3
Pasternak, Leonid 1862 1945 M RU 1 6
Nachman Acharya, Magda 1889 1951 F RU 1 5
Lindemann, Agnes 1878 1942 F RU 1 3
Vasnetsov, Apollinary 1856 1933 M RU 1 17
Aladzhalov, Manuil Khristoforovich 1862 1934 M RU 1 13
Arkhipov, Abram 1862 1930 M RU 1 4
Diderichs, Andrei Romanovich 1884 1942 M RU 1 5
Dymshits-Tolstaya, Sof'ya 1889 1963 F RU 1 9