Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 34 of 34
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Aladzhalov, Manuil Khristoforovich 1862 1934 M RU 1 13
Arkhipov, Abram 1862 1930 M RU 1 4
Brodsky, Isaak 1884 1939 M RU 1 10
Bychkov, Vycheslav Pavlovich 1877 1954 M RU 1 11
Doseikin, Nikolai Vasilevich 1863 1935 M RU 1 3
Goldinger, Ekaterina Vasilevna 1881 1973 F RU 1 3
Isupov, Aleksej Vladimirovič 1889 1957 M RU 1 3
Jasinskij, Aleksej Alekseevič 1874 1943 M RU 1 4
Kardovskaya, Olga Della-Vos 1875 1952 F RU 1 4
Klodt, Nikolai Aleksandrovič 1865 1918 M RU 1 6
Korovin, Konstantin 1861 1939 M RU 1 7
Krymov, Nikolay 1884 1958 M RU 1 13
Lindemann, Agnes 1878 1942 F RU 1 3
Lysenko, Aleksandr Vasil'evič 1885 M RU 1 2
Malyutin, Sergey Vasil'yevich 1859 1937 M RU 1 3
Masyutyn, Vasyl' 1884 1955 M UA 1 1
Meshcherin, Nikolai Vasilevich 1864 1916 M RU 1 1
Murashko, Oleksandr 1875 1919 M RU 1 2
Pasternak, Leonid 1862 1945 M RU 1 6
Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 1863 1918 M RU 1 7
Pervukhin, Konstantin Konstantinovich 1863 1915 M RU 1 5
Petrov, Sergej Ivanovič 1881 1936 M RU 1 6
Petrovichev, Pyotr 1874 1947 M RU 1 18
Pyrin, Michail Semenovič 1874 1943 M RU 1 6
Shherbov, P. M 1 5
Sredin, Aleksander 1872 1934 M RU 1 4
Stepanov, Aleksey 1858 1923 M RU 1 3
Surikov, Vasily 1848 1916 M RU 1 4
Turzhansky, Leonard 1875 1945 M RU 1 14
Vasnetsov, Apollinary 1856 1933 M RU 1 17
Vinogradov, Sergey 1869 1938 M RU 1 13
Yuon, Konstantin 1875 1958 M RU 1 10
Zajczev, Nikolaj Semenovich 1885 1938 M RU 1 6
Žukovskij, Stanislav Julianovič 1873 1944 M RU 1 8
  • 1 (current)