Advanced Search

apply checkbox filter
1351 - 1367 of 1367
Date Title City Venue # of Cat. Entries # of Artists
Dec 8, 1911 [Odnodnevnaya Vy'stavka Proizvedenij M. F. Larionova : A One-Day Exhibition of Paintings by M. F. Lavrionov] Moscow Moscow (exact location unknown) 124 1
1914 [Pervaya vy'stavka kartin gruppy' khudozhnikov "Kolʹczo" : The first exhibition of paintings by the group of artists "Ring"] Kiev Kiev (exact location unknown) 0 0
Jan 2‒Feb 1, 1916 [Poslednyaya futuristicheskaya vy'stavka kartin 0,10 (Nolʹ-desyatʹ) : The Last Futurist Exhibition of Painting 0.10 (Zero-Ten)] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 156 14
Oct 28, 1913 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 318 75
1908‒1909 [Salon 1909 : Salon 1909] Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah" 496 69
Feb 19‒Apr 16, 1911 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Odessa Vladimir Izdebsky 425 55
May 2‒Jun 7, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Saint Petersburg Vladimir Izdebsky 650 117
Jun 25‒Jul 20, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Riga Vladimir Izdebsky 632 120
Dec 17, 1909‒Feb 6, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Odessa Vladimir Izdebsky 736 124
Feb 26‒Mar 27, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'staka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Kiev Vladimir Izdebsky 648 139
1912 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown) 99 28
1912 [Soyuz Moledezhi : Union of Youth] Moscow Moscow (exact location unknown) 110 14
Dec 1912‒Jan 1913 [Sojuz Molodezhi (6) : "Union of Youth" (6)] Moscow Moscow (exact location unknown) 0 0
Jun 1910 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Riga Riga (exact location unknown) 221 31
Dec 17, 1911‒Jan 23, 1912 [Sojuz Molodezhi : Union of Youth] Saint Petersburg Nevsky 73 122 22
1909 [Soyuz Russkikh Khudozhnikov : Union of Russian Artists] Moscow Moscow (exact location unknown) 30 22
Feb 1906 [Khudozhestvennaya vy'stavka „Mir Iskusstva“ : Art Exhibition "World of Art"] Saint Petersburg [Ekateriniskij zal] 339 32