exhibition

[Exhibition of Sándor Galimberti and Valéria G-né Dénes]

Galimberti Sándor és G.-né Dénes Valéria kiállítása


ID: 1002, Status: proof read
Exhibition period:
Feb 1914
Type:
group
Organizing Bodies:
Nemzeti Szalon
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 117
Types of Work: unknown: 117
Artists: 2
Gender: female: 1, male: 1
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Organizing Committee
"A Nemzeti Szalon igazgatósága [The Directorate of Nemzeti Szalon]:
Elnök [President]: Gróf [Count] Andrássy Gyula v.b.t.t.
Alelnökök [Vice-Presidents]: Molnár Viktor ny. államtitkar [ret. state secretary]; Horvai János szobrászművész [sculptor].
Igazgató [Director]: Déry Béla.
Igazgatósági tagok [Directorate Members]: Baditz Ottó; Gellért Jenő; Kacziány Ödön; Kézdi Kovács László.
Műtáros [In Charge of the Collection]: Rubovics Márk.
Titkár [Secretary]: Bende János.
Ügyész [Prosecutor]: Dr. Képessy József.
Pénztáros [Treasurer]: Weiser Kálmán.", n.p.
Catalogue
Galimberti Sándor és G.-né Dénes Valéria Kiállításának Katalógusa. 1914.
Nr. of pages: [PDF page number: 50].
Holding Institution: online: Hungaricana.hu
Preface
Galimberti, Sándor: [no title], 1 p.

"1904. év nyarán Réti Istvánnak voltam növendéke,
innen számitódik tulajdonképen piktori pályám. Nagy-
bányáról a müncheni akadémiára, onnan a következő
évben Hollósi Simonhoz kerültem Técsőre és ugyanakkor
télen Párisban a Julian-akadémiába jártam. Legrégibb
kiállított képem e korból való — Félakt. A következő éve-
kből alig van képem, mert őket összeszedni nem tudtam.
E képek egyrésze már ki volt állítva Párisban a Salon
d'Automne és az Independant kiállításain, hol hat év óta
állitok ki. A most kiállított képek nagyrésze tehát az utolsó
időből való. Minden munkához kiállítottam a próbálko-
zásokból is, hogy a közönségnek érthetőbbek legyenek
dolgaim."

G.-né Dénes, Valeria: [no title], 1 p.

"Szablya-Frischauf Ferenc iskolájában Pesten és a
Városmajorban dolgoztam hosszabb ideig. Aztán Nagy-
bányára, onnan Párisba kerültem, hol 2 esztendeig Henri-
Matisse tanítványa voltam; a párisi szalonokban azóta
is állandóan szerepelek. Pikturámnak egész fejlődése
abban a csoport képben van képviselve, melyet most a
Nemzeti Szalonban kiállítok. A legelső és legutolsó kiál-
lított képeimet Nagybányán festettem."

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Sándor Galimberti 1883 1915 HU 40
Valéria Galimberti 1885 1915 HU 77
Recommended Citation: "Galimberti Sándor és G.-né Dénes Valéria kiállítása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Aug 17, 2019. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1002