exhibition

[Exhibition of the Collected Works of Tornyay János in the Művészház]

Tornyay János gyűjteményes kiállitása a Művészházban


ID: 1032, Status: proof read
Exhibition period:
Oct 22‒Nov 12, 1911
Type:
group
Organizing Bodies:
Művészház
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 248
Types of Work: painting and drawing: 5, other medium: 10, unknown: 233
Artists: 2
Gender: female: 1, male: 1
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Organizing Committee
"A kiállítás szervezési és rendezési munkálatait Rózsa Miklós dr. művészeti igazgató és Borszéky Frigyes titkár végezték [The organisation and arrangement of the exhibition was executed by Dr. Miklós Rózsa, artistic director, and secretary Frigyes Borszéky].
A kiállítási helyiség belső installációs munkái Málnai Béla műépitész tervei szerint és vezetése mellett készültek [The interour installations of the exhbition were done after plans by architect Béla Málnai and under his guidance].", n.p.

"A Művészház igazgatósága [The Committee of Művészház]:
Elnök [President]: Teleki Géza gr. [count].
Alelnök [Vice-President]: Edelsheim-Gyulai Lipót gróf [count].
Alelnök [Vice-President]: Iványi-Grünwald Béla.
Igazgató [Director]: Dr. Rózsa Miklós.
Batthyány Gyula gróf [count]; Ferenczy Károly; Horthy Béla; Kernstock Károly; Dr. Madarassy-Beck Gyula báró [baron] orsz. kép. [national representative].
A Művésztanács elnöke [President of the Artist Council]: Rippl-Rónai József.
Szüllő Géza orsz. képviselő [national representative]; Vágó László; Zichy István gr. [count].
Ügyész [Prosecutor]: Dr. Kováts István.
Titkár [Secretary]: Borszéky Frigyes.
Műtáros [In charge of the collection]: Kónyay Elemér.
A Művészház Művésztanácsa [The Artist Council of Művészház]: Csók István; Egry József; Falus Elek; Jaschik Álmos; Katona Nándor; Kisfaludi Strobl Zsigmond; Kosztolányi-Kann Gyula; Körösfői Kriesch Aladár; Ligeti Miklós; Málnaj Béla; Olgyay Ferenc; Pásztor János; Plányi Ervin; Rippl-Rónai József; Vaszary János.
Tiszteletbeli tagok [Honorable members]: Ferenczy Károly; Kernstock Károly; Rippl-Rónai József; Szinyei Merse Pál.", n.p.
Catalogue
Tornyay János Gyűjteményes Kiállitása a Művészházban. 1911.
Printed by: Krausz Lajos könyvnyomdája, nr. of pages: [PDF page number: 24].
Holding Institution: Museum of Fine Arts Budapest
Preface
[no author]: A Puszta. A Buza, 1 p.

"Budapest, 1911. Október
Tornyay János a ma-
gyar pusztát válasz-
totta modellül. A puszta,
legfőképpen a búza-
termő magyar alföldi
puszta képeinek tárgya
és lelke. Minden más
sujet mellékes. Ez-a
puszta és a búza -
czélja és eszménye,
mint ahogy ezek egye-
tlen ideáljai az ő faj-
tájának: a magyar pa-
rasztnak. Mindez Páris
illatos hervadásának és
kifinomult talán ha-.
nyatló kulturájának tu-
domásul vételével."
Catalogue Structure
"A Művészház igazgatósága [The Committee of Művészház]", n.p.
"A puszta. A buza", n.p.
"I. Terem [I. Hall]", cat. no. 1-31
"II. Terem [II. Hall]", cat. no. 32-64
"III. Terem [III. Hall]", cat. no. 69-122
"IV. Terem [IV. Hall]", cat. no. 125-159
"V. Terem [V. Hall]", cat. no. 160-190
"VI. Terem [VI. Hall]", cata. no. 191-248
"Tudnivalók a Művészház-ba való belépéshez, művésztagoknak és műpártoló tagoknak [Information on joining Művészház for artists and patron members]", n.p.
"Belépési nyilatkozat [Declaration of enrollment]", n.p.
Additional Notes
Nóra Veszprémi Judit Gömöry  (ed.): A Művészház 1909–1914. Modern kiállítások Budapesten. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria 2009. p. 247.
Date information taken from:

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
János Tornyai 1869 1936 HU 201
Mária Kovács 1883 1977 HU 37
Recommended Citation: "Tornyay János gyűjteményes kiállitása a Művészházban." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Dec 26, 2019. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1032