exhibition

[XXXII. Exhibition of the Union of Fine Artists "Manes". Antonín Slavíček]

XXXII. výstava Sp. výtv. um. "Manes". Antonín Slavíček


ID: 1159, Status: completed
Exhibition period:
Mar‒Apr 1910
Type:
solo
Organizing Bodies:
Spolek výtvarných umělců Mánes
Quickstats
Catalogue Entries: 142
Types of Work: unknown: 142
Artists: 2
Gender: female: 0, male: 2
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Organizing Committee
"Výbor Manesa [Committee of Manes]:
Starosta [Mayor]: Jan Preisler.
Emil Fila; Miloš Jiránek; Jan Kotěra; Otakar Kubín; Karel Myslbek; Vratislav Nechleba; Otakar Novotný; Stanislav Sucharda; Jan Štursa; Max Švabinský.
Tajemník [Secretary]: Rudolf Kořenek.", n.p.
Catalogue
XXXII. výstava Sp. výtv. um. "Manes". Antonín Slavíček. Prague 1910.
Printed by: Dělnická tiskárna v Praze, nr. of pages: [PDF page number: 26].
Holding Institution: Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Catalogue Structure
Obituary, n.p.
Note
- "Sl. Městská rada v Roudnici [Famous City Council in Roudnice]" is listed as the owner of all the small sketches.

- "Dr. Preiss J., ředitel Živnost. banky v Praze [Dr. Preiss J., Director of the Živnostenská banka in Prague]" is listed as an owner. The cat. no. he owns is, however, unreadable.
Additional Notes
Obituary: "Antonín Slavíček † 1. února 1910. Stalo se to před 2 měsíci, ale ještě dnes sotva věříme skutečnosti, že odešel, On, na něhož jsme zvykli pohlížeti jako na svou naději a na svou pýchu, největší talent mladého českého umění, nejdražší náš kamarád. Osud jeho vyrostl na výši tragedie. Loni v létě podsekla ho nemoc, plný košatý strom, a teď jsme byli svědky jeho pádu. Zabil se, protože nemohl snést myšlenku, že nebude již nikdy pracovati jako kdysi, že se nikdy víc nepostaví před veliké plátno, aby na ně vydal v eruptivním zápasu, co mu hrozilo rozbít duši, že nikdy už neuskuteční, po čem se s takovou energií rozpřahoval. Nám, kteří jsme od počátku sledovali jeho nepřetržitý vývoj, nejprve s obdivem a potom s oddanou láskou, rostl v posledních letech na zjev velkého stylu, na velkého malíře, jakého jsme dosud neměli v našich malých českých poměrech. V poslední době jakoby mu nová křídla rostla, aby mohl proletět perspektivy, které se otvíraly s jeho výše. Nemělo to být, srazila ho rána z revolveru. Prázdnotu, která zeje po něm, nikdo nám nevyplní.", n.p.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Josef Mařatka May 21, 1874 Apr 20, 1937 CZ 1
Antonín Slavíček 1870 1910 CZ 141
Recommended Citation: "XXXII. výstava Sp. výtv. um. "Manes". Antonín Slavíček." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Aug 17, 2019. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1159