Advanced Search

1 - 50 of 257
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Deva na zvere. : Maiden on a beast.] Goncharova, Natalia а) [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Vesna v derevne. : Spring in the village.] Goncharova, Natalia 1 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Naturshhicza. : Female model.] Goncharova, Natalia 2 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Lilovy'j pejzazh. : Lilac landscape.] Goncharova, Natalia 3 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Monakh s koshkoj. : Monk with a cat.] Goncharova, Natalia 4 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Prud. : Pond.] Goncharova, Natalia 5 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Belki. : Squirrels.] Goncharova, Natalia 6 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Portret g. Maka. : Portrait of Mr. Mak.] Goncharova, Natalia 7 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Zhatva (kompozicziya iz devyati chastej). Deva na zvere. : Harvest (nine-piece composition). Maiden on a beast.] Goncharova, Natalia 8a [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Zhatva (kompozicziya iz devyati chastej). Czarʹ. : Harvest (nine-piece composition). Tsar.] Goncharova, Natalia [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Zhatva (kompozicziya iz devyati chastej). Prorok. : Harvest (nine-piece composition). Prophet.] Goncharova, Natalia [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Zhatva (kompozicziya iz devyati chastej). Nogi, zhmushhie vino. : Harvest (nine-piece composition). Feet grinding wine.] Goncharova, Natalia [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Zhatva (kompozicziya iz devyati chastej). Zhatva. : Harvest (nine-piece composition). Harvest.] Goncharova, Natalia [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Zhatva (kompozicziya iz devyati chastej). Feniks. : Harvest (nine-piece composition). Phoenix.] Goncharova, Natalia [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Zhatva (kompozicziya iz devyati chastej). Gorod, zalivaemy'j vodoj. : Harvest (nine-piece composition). City flooded with water.] Goncharova, Natalia [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Zhatva (kompozicziya iz devyati chastej). Angely', metayushhie kamni v gorod. : Harvest (nine-piece composition). Angels throwing stones at the city.] Goncharova, Natalia [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Kupanʹe loshadej. : Bathing horses.] Goncharova, Natalia 9 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Plot. : Raft.] Goncharova, Natalia 10 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Kosari. : Haymakers.] Goncharova, Natalia 11 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Vozvrashhenie s polya. : Return from the field.] Goncharova, Natalia 12 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Kosari. : Haymakers.] Goncharova, Natalia 13 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Stado. : Herd.] Goncharova, Natalia 14 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Pavlin pod ? : Peacock ?] Goncharova, Natalia 15 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Baby' idushhie v czerkovʹ. : Women going to church.] Goncharova, Natalia 16 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Portret M. F. Larionova. : Portrait of M. F. Larionov.] Goncharova, Natalia 17 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Kupalʹshhiki. : Bathers.] Goncharova, Natalia 18 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Ry'bolovy'. : Fishermen.] Goncharova, Natalia 19 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Astry' (mertvaya natura). : Asters (still life).] Goncharova, Natalia 20 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Zhenshhina s obezʹyanoj. : Woman with a monkey.] Goncharova, Natalia 21 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Borczy'. : Wrestlers.] Goncharova, Natalia 22 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Pristanʹ. : Pier.] Goncharova, Natalia 23 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Evrejskaya semʹya. : Jewish family.] Goncharova, Natalia 24 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Zhenshhina s oslom. : Woman with a donkey.] Goncharova, Natalia 25 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Dozhdʹ. : Rain.] Goncharova, Natalia 26 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Vodyany'e lilii (mertvaya natura). : Water lilies (still life).] Goncharova, Natalia 27 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Dva buketa. : Two bouquets.] Goncharova, Natalia 28 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Ae'roplan nad poezdom. : Airplane above the train.] Goncharova, Natalia 29 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Inej (zhenshhina s tyurnyurom). : Hoarfrost (a woman with a tournure).] Goncharova, Natalia 30 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Garmonicheskie sochetaniya. : Harmonic combinations.] Goncharova, Natalia 31 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Izvozchik. : Cab.] Goncharova, Natalia 32 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Spalʹnya (zhenskaya figura u okna). : Bedroom (female figure by the window).] Goncharova, Natalia 33 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Prud. : Pond.] Goncharova, Natalia 34 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Mertvaya natura (okorok i utka). : Still life (ham and duck).] Goncharova, Natalia 35 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Bog plodorodiya. : God of fertility.] Goncharova, Natalia 36 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Flokusy'. : Phlox.] Goncharova, Natalia 37 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Portret Mejstergazi. : Portait of Meistergazi.] Goncharova, Natalia 38 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Inej (nochʹ). : Hoarfrost (night).] Goncharova, Natalia 39 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Buket na zheltom fone. : Bouquet on a yellow background.] Goncharova, Natalia 40 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Kupayushhiesya malʹchiki. : Bathing boys.] Goncharova, Natalia 41 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной
[Zerkalo. : Mirror.] Goncharova, Natalia 42 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] 1914 Saint Petersburg Художественное Бюро Н. Е. Добычиной