Advanced Search

1 - 50 of 396
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
other medium [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Portret otcza khudozhnika : Portrait of the Artist's Father] Bastarev-Vasilyev, N. I. 1 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Dvorik Iosifa : Joseph's Courtyard] Beklemišev, Vladimir Aleksandrovič 2 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Za chteniem pisanij : Reading the Scriptures] Beklemišev, Vladimir Aleksandrovič 3 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[U kolodcza s uchenikami : At the Well with Disciples] Beklemišev, Vladimir Aleksandrovič 4 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[V puti : On the Way] Beklemišev, Vladimir Aleksandrovič 5 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Na ozere : At the Lake] Beklemišev, Vladimir Aleksandrovič 6 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Na ozere (variant) : At the Lake (Variant)] Beklemišev, Vladimir Aleksandrovič 7 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Na ozere (vtoroj variant) : At the Lake (Second Variant)] Beklemišev, Vladimir Aleksandrovič 8 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Na Golgofe : On Calvary] Beklemišev, Vladimir Aleksandrovič 9 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pered pogrebeniem : Before the Burial] Beklemišev, Vladimir Aleksandrovič 10 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Poslednee lobzanie : Last Kiss] Beklemišev, Vladimir Aleksandrovič 11 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Portret M-me L. : Portrait of Madame L.] Bobrovskij, Grigorij Michajlovič 12 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Bereg : Bank] Bobrovskij, Grigorij Michajlovič 13 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Portret M-me L. : Portrait of Madame L.] Bobrovskij, Grigorij Michajlovič 14 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Proshloe : Past] Bobrovskij, Grigorij Michajlovič 15 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
Nature morte Bobrovskij, Grigorij Michajlovič 16 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Portret M-me S. : Portrait of Madame S.] Bobrovskij, Grigorij Michajlovič 17 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Yuzhnaya strana : Southern Country] Bogayevsky, Konstantin 18 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pejzazh : Landscape] Bogayevsky, Konstantin 19 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pusty'nya : Desert] Bogayevsky, Konstantin 20 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Koloniya v Kry'mu : Colony in Crimea] Bogayevsky, Konstantin 21 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Potok : Flow] Bogayevsky, Konstantin 22 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Lunny'j vecher : Moon Evening] Bodaninsky, Usein 23 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Sneg (Samsonʹevskij most S.-PB). : Snow (Samsonyev Bridge, Saint Petersburg)] Boldyrev, N. N. 24 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Sumerki : Twilight] Boldyrev, N. N. 25 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Stado : Herd] Boldyrev, N. N. 26 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Obruchenie : Betrothal] Brailovskii, Leonid 27 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Begstvo : Escape] Brailovskii, Leonid 28 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Prizrak : Ghost] Brailovskii, Leonid 29 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Otʺezd : Departure] Brailovskii, Leonid 30 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Illyustracziya] v skazke Pushkina "O mertvoj czarevne i semi bogaty'ryakh" : [Illustration] in Pushkin's fairy tale "About the dead princess and seven heroes"] Brailovskaja, Rimma Nikitična 31 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Illyustracziya] v skazke Pushkina "O mertvoj czarevne i semi bogaty'ryakh" : [Illustration] in Pushkin's fairy tale "About the dead princess and seven heroes"] Brailovskaja, Rimma Nikitična 32 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Illyustracziya] v skazke Pushkina "O mertvoj czarevne i semi bogaty'ryakh" : [Illustration] in Pushkin's fairy tale "About the dead princess and seven heroes"] Brailovskaja, Rimma Nikitična 33 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[Illyustracziya] v skazke Pushkina "O mertvoj czarevne i semi bogaty'ryakh" : [Illustration] in Pushkin's fairy tale "About the dead princess and seven heroes"] Brailovskaja, Rimma Nikitična 34 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
other medium 35 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Alʹbrekht Dyurer : Albrecht Dürer] Vladimirov, V. V. 36 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Maskarad : Masquerade] Vladimirov, V. V. 37 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Sv. Georgij : St. George] Vladimirov, V. V. 38 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Czirk : Circus] Vodar, D. M. 39 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Portret g-zhi A. : Portrait of Ms. A] Voitinskaya, Nadezhda 40 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Portret g-zhi B. : Portrait of Ms. B.] Voitinskaya, Nadezhda 41 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Molenie o Chashe : Prayer for the Goblet] Vrubel', Mikhail 42 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Krasny'j domik : Red House] Hart, E. W. 43 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Koktebelʹ : Koktebel] Hart, E. W. 44 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Vecher.-E'tyud : Evening.- Study] Goloshapov, Nikolay 45 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Prudik : Small Pond] Goloshapov, Nikolay 46 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Ovrag : Ravine] Goloshapov, Nikolay 47 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Portret V. I. G. : Portrait of V. I. G.] Goldinger, Ekaterina Vasilevna 48 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud : Study] Goldinger, Ekaterina Vasilevna 49 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] 1909‒1910 Moscow Moscow (exact location unknown)