Advanced Search

1 - 50 of 247
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
Nature morte Beygul, Aleksander 1 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Avtoportret : Self-Portrait] Burlyuk, Vladimir 2 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Gorodskoj vid : City View] Burlyuk, Vladimir 3 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Plavni : Fluxes] Burlyuk, Vladimir 4 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Dnepr : Dnieper River] Burlyuk, Vladimir 5 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Proekt portreta : Project of a Portrait] Burlyuk, Vladimir 6 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Czvetushhij bisernik : Blossoming Tamarix] Burlyuk, Vladimir 7 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Gorod : City] Burlyuk, Vladimir 8 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Geotropizm : Geotropism] Burlyuk, Vladimir 9 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Geliotropizm : Heliotropism] Burlyuk, Vladimir 10 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Chukuryuk : Chukuruk] Burlyuk, Vladimir 11 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Konczepirovannaya po assirijskomu princzipu lejt-liniya dvizheniya : Conceptual Guideline of Movement According to the Assyrian Principle] Burlyuk, David 12 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Sinteticheskij pejzazh: E'lementy' neba i momenty' razlozheniya ploskostej, introduczirovanny'e v izobrazhenie s chety'rekh tochek zreniya : Synthetic Landscape: Elements of the Sky and the Moments of the Decomposition of the Flatness, Introduced into the Image from Four Points of View] Burlyuk, David 13 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Princzip protekayushhej raskraski v izobrazhenii s 3-kh tochek zreniya : Principle of the Flowing Coloring in the Image from Three Points of View] Burlyuk, David 14 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Razlozhenie ploskosti : Decomposition of the Flatness] Burlyuk, David 15 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Svobodnaya raskraska : Free Coloring] Burlyuk, David 16 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Sdvinutaya konstrukcziya : Shifted Construction] Burlyuk, David 17 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Naturalisticheskij princzip : Naturalistic Principle] Burlyuk, David 18 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Peremena ploskostej proekczii : Change of Flatness of Projection] Burlyuk, David 19 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Poe't Benedikt Livshicz : Poet Benedikt Livshits] Burlyuk, David 20 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Izobrazhenie s neskolʹkikh tochek zreniya : Image from Several Perspectives] Burlyuk, David 21 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Muzhskoj portret : Male Portrait] Gritchenko, Alexis 22 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Nature morte (azaliya i gortenziya) : Still Life (Azalea and Hydrangea)] Gritchenko, Alexis 23 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Dekorativny'j nature morte : Decorative Still Life] Gritchenko, Alexis 24 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pont au change (Most v Parizhe) : Pont au Change (Bridge in Paris)] Gritchenko, Alexis 25 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Quai de la Seine (Naberezhnaya Seny') : Quai de la Seine (Quay of Seine)] Gritchenko, Alexis 26 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Franczuzskij pejzazh : French Landscape] Gritchenko, Alexis 27 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
Nature morte Gritchenko, Alexis 28 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
Nature morte Gritchenko, Alexis 29 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[V kukhne : In the Kitchen] Gritchenko, Alexis 30 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Naturshhik : Model [m]] Gritchenko, Alexis 31 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Portret A. N. Bejgulya : Portrait of A. N. Beygul] Gritchenko, Alexis 32 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
Nature morte Gritchenko, Alexis 33 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud k portretu : Study for a Portrait] Gritchenko, Alexis 34 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
Nature morte Gritchenko, Alexis 35 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Portret Z. I. E'rberg i S. P. B. : Portrait of Z. I. Erberg and S. P. B.] Gritchenko, Alexis 36 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
Nature morte Gritchenko, Alexis 37 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud k portretu : Study for a Portrait] Gritchenko, Alexis 38 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
Paysage Gleizes, Albert 39 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
Nature morte Gleizes, Albert 40 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
Dessin Gleizes, Albert 41 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
La chasse Gleizes, Albert 42 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[no title] Gonorsky, Vassily 43 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[no title] Gonorsky, Vassily 44 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[no title] Gonorsky, Vassily 45 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[no title] Gonorsky, Vassily 46 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
Deux Femmes Dongen, Kees van 47 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
Trois Femmes Dongen, Kees van 48 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[no title] Derain, André 49 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)
[no title] Derain, André 50 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Jan 23‒Feb 26, 1912 Moscow Moscow (exact location unknown)