Advanced Search

1 - 6 of 6
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Ozonator (e'lektrichesk. perenosnoj ventilyator) : Ozonator (Electric Portable Fan)] Klyun, Ivan 3 [1-aya Futuristicheskaya Vy'stavka kartin Tramvaj V : First Futurist Exhibition Tramway V] Mar 3, 1915 Saint Petersburg Malyj Zal Imperatorskogo Obshestva Pooshrenija Hudozhestv
[Grammofon : Gramophone] Klyun, Ivan 4 [1-aya Futuristicheskaya Vy'stavka kartin Tramvaj V : First Futurist Exhibition Tramway V] Mar 3, 1915 Saint Petersburg Malyj Zal Imperatorskogo Obshestva Pooshrenija Hudozhestv
[Kuvshin na blyude : Jug on a Plate] Klyun, Ivan 5 [1-aya Futuristicheskaya Vy'stavka kartin Tramvaj V : First Futurist Exhibition Tramway V] Mar 3, 1915 Saint Petersburg Malyj Zal Imperatorskogo Obshestva Pooshrenija Hudozhestv
[Prodolʹny'j pilʹshhik (golova) : Lateral Sawyer (Head)] Klyun, Ivan 6 [1-aya Futuristicheskaya Vy'stavka kartin Tramvaj V : First Futurist Exhibition Tramway V] Mar 3, 1915 Saint Petersburg Malyj Zal Imperatorskogo Obshestva Pooshrenija Hudozhestv
[Probegayushhij pejzazh : Running Landscape] Klyun, Ivan 7 [1-aya Futuristicheskaya Vy'stavka kartin Tramvaj V : First Futurist Exhibition Tramway V] Mar 3, 1915 Saint Petersburg Malyj Zal Imperatorskogo Obshestva Pooshrenija Hudozhestv
[Probegayushhij pejzazh (golubchik) : Running Landscape (My Dear)] Klyun, Ivan 8 [1-aya Futuristicheskaya Vy'stavka kartin Tramvaj V : First Futurist Exhibition Tramway V] Mar 3, 1915 Saint Petersburg Malyj Zal Imperatorskogo Obshestva Pooshrenija Hudozhestv
  • 1 (current)