exhibition

[Exhibition of Gusztáv Magyar-Mannheimer]

Magyar-Mannheimer Gusztáv kiállitása


ID: 1063, Status: proof read
Exhibition period:
Nov 1913
Type:
group
Organizing Bodies:
Ernst Múzeum
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 192
Types of Work: painting and drawing: 19, other medium: 18, unknown: 155
Artists: 3
Gender: female: 0, male: 3
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Organizing Committee
"Rendezte [Organised by]: Ernst Lajos; Dr. Lázár Béla.", n.p.
Catalogue
XII. Magyar-Mannheimer Gusztáv kiállitása. Budapest: Ernst-Muzeum 1913.
Nr. of pages: 23 [PDF page number: 32].
Holding Institution: online: Hungaricana.hu
Preface
Dr. Lázár, Béla: Magyar-Mannheimer Gusztáv, p. 3-5

"Az ezermester ujra megjelent. Még pedig eddig
nem látott gazdagságban és sokféleségben. Hoz egy sor
eddig rejtegetett kincset, művészete sugalmazóit, melye-
ket műterme titkos fiókjaiban tartogatott, apró, deszkára
festett természettanulmányokat, melyekben a delikát
szinharmóniák igaz diadalt ülnek. Az egyiken finom, nem
kicsinyes, sőt ellenkezőleg, széles ecsetkezeléssel vissza-
adott megfigyelésben ábrázolja egy-egy atmoszférikus cso-
dájában a természetet. Máskor lágy, puha, ezüstös tónu-
sok, vagy meleg, aranysárga nap, amott a holdfény hideg,
éles ellentétei sorakoznak egymás mellé. Se szeri, se száma
ilyfajta studiumainak. Utban, kertjében, a mezőn, az
utcán, vándorlás közben és pihenőben, régi Jókai-uti
kertjében, a tenger partján vagy magányos udvarokon
az ő természetsóvár festő-szeme mindenütt magába szivta,
mint egy folyton munkában lévő szivattyu, a szinek és
vonalak, a felhők és fák, a háztetők és templomtornyok,
a rétek és illatok, a gyermekaktok és a női fejek, szóval
az egész természet formakincsét — most delikát tónusok-
ban, egyszerü előadásban, majd részletezőn vagy
sommázóan, igen erős változatokban. [p. 3]
Ezt az eddig rejtegetett nagy anyagot most kite-
ritette a közönség elé.
Hadd ismerjék meg őt egész változatosságában.
Amint sötét színekben borongó, tragikus érzésekig emel-
kedő tájszimfóniákat ad, melyekben pathos szólal meg,
sötét tüzek égnek és fátyol alá borított viharos szinek
emésztik önmagukat. Ilyenkor zománcos szinek villog-
nak, mély sonorikus hangokon. Töménykék egein ideges
remegéssel cikkáznak változatos formájú felhők, odakent
festékből szabadon alakitva őket. De ugyanugy bánik el
a földdel, melyet izzószinü zöld, kék, bibor lakkokból
alakit, — temperamentuma elragadja, az anyagszerü-
ségre akár fittyet hány. De látjuk őt máskép is, — amint
szinte hajszálecsettel fest, miniatürszerü apró kis képeket,
gondosan kikeresve minden szintörést, minden anyag-
sajátosságot, a végletekig üzött pontossággal. Igy csak
a fotografus lencse tud látni, — mondogatták a kis-
hitüek, kiket ez a bűvészi ügyesség megdöbbentett.
A szubjektivitás e gazdagsága után az objektivitás
ilyen kegyetlen szigorusága? Mi itt a megoldás ?
Mi most a megoldást hozzuk, a megoldás pedig
ez a sok, eddig rejtegetett vázlat, telve a titkaiban meg-
lesett természettel. Itt minden ecsetvonás szimbolum,
melynek jelbeszédét csak ő értette, az odavetett szinfoltot
csak ki kellett épitenie, mert vázlatán már minden elem
adva volt, képzeletében csak teljessé kellett tennie,
mert lelkében látta alakjait, látta színben, fényben,
valeurben s a sommázó jelbeszédből kiolvasta a képet,
minuciózus részleteivel együtt s a nagy vászonra játszva [p. 4]
vihette át, teljes szinpompájában, váltakozó, gazdag,
sokoldalú technikával, melyek megfeleltek vizióinak. Igy csak
a természeten uralkodni képes művész dolgozhatik.
Egyetlen segítsége — a képzelete, melyet érzése táplál.
Az érzést pedig a tragikus pathos és a delikát finomságok
egyként ihletik.
Nem kapunk most tehát egy uj Magyar-Mann-
heimert, de egy teljeset, miáltal a róla kialakult
képzetünk elmélyül, szint nyer sokoldalu megismerésben
s gazdagszik : az ezermester bűvészügyességének ez a ki-
állítás lesz igazán ékesen szóló bizonyságtétele. [p. 5]"
Catalogue Structure
"Magyar-Mannheimer Gusztáv", p. 3-5
"Első terem [First Hall]", cat. no. 1-33, p. 7-8
"Második terem [Second Hall]", cat. no. 34-57, p. 9-10
"Harmadik terem [Third Hall]", cat. no. 58-91, p. 11-12
"Negyedik terem [Fourth Hall]", cat. no. 93-127, p. 13-14
"Ötödik terem [Fifth Hall]", cat. no. 128-140, p. 15
"Hatodik terem [Sixth Hall]", cat. no. 141-149, p. 16
"Hetedik terem [Seventh Hall]", cat. no. 150-165, p. 17
"Hallban [In the Foyer]", specified but not listed, p. 18
"Bató Viola könyvkötései [Book Covers by Viola Bató]", cat. no. 1-11, p. 19
"Az Ernst Muzeum eddig a következő kiállításokat rendezte [Following Exhibitions Have Been Organised by the Ernst Museum so Far]", p. 20
"Az Ernst-Muezumban a következő felolvasásokat tartották [Following Readings Have Been Held at the Ernst-Museum]", p. 21-22
"Előadásaink: Magyar-Mannheimer kiállítása alatt a következő előadásokat tartjuk [Our Talks: Following Talks Will Be Held During the Exhibition of Magyar-Mannheimer]", p. 22
"Irodalom [Literature]", p. 23
Additional Information
Catalogue Structure altered
Other Mediums listed
Additional Notes

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Gusztáv Magyar-Mannheimer 1859 1937 HU 166
Ferenc Lipóth 1886 1919 HU 6
József Róna 1861 1939 HU 2
Recommended Citation: "Magyar-Mannheimer Gusztáv kiállitása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified May 22, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1063