Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 19 of 19
Date Title City Venue # of Cat. Entries # of Artists
Feb 22, 1905 [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Moscow Moscow (exact location unknown) 335 39
Jan 27, 1906 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Moscow Moscow (exact location unknown) 288 78
1907 [XIV Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : The 14th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] Moscow Moscow (exact location unknown) 232 64
1908‒1909 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] Moscow Moscow (exact location unknown) 419 49
1908 [XV Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 15th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] Moscow Moscow (exact location unknown) 179 46
1908 [XVI Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : The 16th Exhibition of Paintings. Moscow Association of Artists] Moscow Moscow (exact location unknown) 275 43
Apr 18‒May 24, 1908 Vystavka kartin "Salon Zolotogo Runa" Moscow Moscow (exact location unknown) 0 0
1909‒1910 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] Moscow Moscow (exact location unknown) 396 73
1909 [Soyuz Russkikh Khudozhnikov : Union of Russian Artists] Moscow Moscow (exact location unknown) 30 22
Jan 24‒Feb 28, 1909 Vystavka kartin "Zolotoe runo" Moscow Moscow (exact location unknown) 0 0
Jan 9‒Feb 13, 1910 [Vy'stavka kartin "Zolotoe runo". : Exhibition of paintings "Golden Fleece".] Moscow Moscow (exact location unknown) 157 20
1911 [Mir Iskusstva : World of Art] Moscow Moscow (exact location unknown) 358 47
Nov 28, 1911 Vystavka kartin "Mir iskusstva" Moscow Moscow (exact location unknown) 0 0
Dec 8, 1911 [Odnodnevnaya Vy'stavka Proizvedenij M. F. Larionova : A One-Day Exhibition of Paintings by M. F. Lavrionov] Moscow Moscow (exact location unknown) 124 1
1912 [Soyuz Moledezhi : Union of Youth] Moscow Moscow (exact location unknown) 110 14
Jan 23‒Feb 26, 1912 [Vy'stavka Kartin Obshhestva Khudozhnikov "Bubnovy'j Valet" : Exhibition of Paintings by "Jack of Diamonds Association of Artists"] Moscow Moscow (exact location unknown) 247 44
Dec 1912 Vystavka kartin ""Mir iskusstva" Moscow Moscow (exact location unknown) 0 0
Dec 1912‒Jan 1913 [Sojuz Molodezhi (6) : "Union of Youth" (6)] Moscow Moscow (exact location unknown) 0 0
1915 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] Moscow Moscow (exact location unknown) 442 56
  • 1 (current)