Advanced Search

1 - 50 of 901
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Vazy' farforovy'ya : Porcelain vases] Zimin, Grigorii Dimitrievich [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[E'tyud : Etude] Avetisyan, Georgy Avetisovic 1 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Vesna : Spring] Avetisyan, Georgy Avetisovic 2 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Kanal v Bryuzhe (Belʹgiya) : Canal in Bruges (Belgium)] Avetisyan, Georgy Avetisovic 3 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Czvety' : Flowers] Avetisyan, Georgy Avetisovic 4 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Malorossijskaya khata : Little Russian House] Avetisyan, Georgy Avetisovic 5 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[V Malorosii : In Little Russia] Avetisyan, Georgy Avetisovic 6 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Kamenskij vodopad : Kamensky Waterfall] Alekseev, Vassily Mitrofanovic 7 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Soloveczkaya bashnya : Solovetsky Tower] Alekseev, Vassily Mitrofanovic 8 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Soloveczkaya obitelʹ : Solovetsky Monastery] Alekseev, Vassily Mitrofanovic 9 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[[E'tyud] : [Etude]] Baramzin, Egor 10 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[[E'tyud] : [Etude]] Baramzin, Egor 11 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[[E'tyud] : [Etude]] Baramzin, Egor 12 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[[E'tyud] : [Etude]] Baramzin, Egor 13 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[[E'tyud] : [Etude]] Baramzin, Egor 14 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Portret g-zhi K. : Portrait of Mrs. K.] Belsen, Jakov 15 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Portretny'j e'tyud : Portrait Etude] Belsen, Jakov 16 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Dolina (iz okrestn. Revelya) : Valley (from the Vicinity of Revel)] Belsen, Jakov 17 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Park : Park] Belsen, Jakov 18 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Khutor (E'stlyandiya) : Farm (Estland)] Belsen, Jakov 19 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Sukhostoj (listvennicza) : Deadwood (Larch)] Belsen, Jakov 20 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Berezy' (Saksoniya) : Birches (Saxony)] Belsen, Jakov 21 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Iz moravskikh motivov : From Moravian Motives] Belsen, Jakov 22 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Listvennaya roshha : Deciduous Grove] Belsen, Jakov 23 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Veresk : Heath] Belsen, Jakov 24 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Bukovy'j les : Beech Wood] Belsen, Jakov 25 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Sosenki : Pines] Belsen, Jakov 26 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Intérieur (stolovoe) : Intérieur (Dining)] Belsen, Jakov 27 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Bukovy'j les (soyan. motiv) : Beech Wood (Soyan. Motive)] Belsen, Jakov 28 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Intérieur (golub. komnata) : Intérieur (Blue Room)] Belsen, Jakov 29 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Finlyandiya : Finland] pastel Botkina, Maria 30 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Kapri : Capri] pastel Botkina, Maria 31 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[E'tyud. Devochka : Etude. Girl] Botkina, Maria 32 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Dekorativny'j motiv "Morskoe dno" : Decorative Motive "Seabed"] Botkina, Maria 33 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
other medium 34 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
other medium 35 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
other medium 36 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
other medium 37 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Dozhdʹ : Rain] Bukh, Polina 38 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Vecher : Evening] Bukh, Polina 39 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Pered zakatom : Before Sunset] Bukh, Polina 40 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Pered zakatom : Before Sunset] Bukh, Polina 41 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Shkval : Squall] Bukh, Polina 42 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Skalisty'j bereg : Rocky Coast] Bukh, Polina 43 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Snopy' : Sheaves] Bukh, Polina 44 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Pervy'j sneg : First Snow] Bukh, Polina 45 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Marina : Marina] drawing Bukh, Polina 46 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Golovka : Head] Buind, Mikhail 47 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Vzmorʹe u Rigi : Seashore near Riga] Buind, Mikhail 48 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova
[Predmestʹe Madrida : Suburb of Madrid] Bülow, Agnes von 49 [Vnepartijnoe obshhestvo khudozhnikov : Non-Partisan Association of Artists] Mar 2‒30, 1913 Saint Petersburg Dom Saltykova