Advanced Search

1 - 9 of 9
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[[E'tyud] : Study] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 1 [XII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskago T-va Khudozhnikov v Moskve 1905 g. : XII. Exhibition of Paintings of the Moscow Association of Artists in Moscow 1905] Mar 3, 1905 Moscow Исторический музей
[[E'tyud] : Study] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 2 [XII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskago T-va Khudozhnikov v Moskve 1905 g. : XII. Exhibition of Paintings of the Moscow Association of Artists in Moscow 1905] Mar 3, 1905 Moscow Исторический музей
[[E'tyud] : Study] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 3 [XII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskago T-va Khudozhnikov v Moskve 1905 g. : XII. Exhibition of Paintings of the Moscow Association of Artists in Moscow 1905] Mar 3, 1905 Moscow Исторический музей
[[E'tyud] : Study] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 4 [XII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskago T-va Khudozhnikov v Moskve 1905 g. : XII. Exhibition of Paintings of the Moscow Association of Artists in Moscow 1905] Mar 3, 1905 Moscow Исторический музей
[Zolotisty'ya struny' : Golden Strings] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 1 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[E'tyud paporotnikov : Study of Ferns] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 2 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] 1906 Moscow Исторический музей
[Osenniya listʹya : Autumn Leaves] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 1 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Osenniya vetvi : Autumn Branches] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 2 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Czvety' v lesu : Flowers in the Forest] Aleksandrova, Elena Vladimirovna 3 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
  • 1 (current)