Advanced Search

1 - 50 of 6345
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
Bohyně rozumu. (10. brumaire, II. rok Republiky.) Kupka, František [97] Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Teď se jí hnusí Kupka, František 1 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Aristokrat – Antisemita. „Milý zeti, vaše styky budou velmi užitečny mým obchodům.“ Kupka, František 50 2 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Apachové, rytíři pařížských prostitutek. (Po slavném procesu:) „Má nová přezdívka? Humbert!“ Kupka, František 40 3 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Antisemitism v Alžíru Kupka, František 4 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Zákonitá prostituce. „Tak ty mně vyčítáš, že jsi se prodal za 25.000 franků? Ničemo!“ Kupka, František 50 5 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Individuelní svoboda: „Vždyť je to mé vlastní dítě!“ Kupka, František 6 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Protekcí dam: „Co je lidí, kteří nevědí, jak na ženské...!“ Kupka, František 7 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Prostituovaní. „My všichni jsme k pronajmutí.“ Kupka, František 60 8 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Na šlechtických honech. „Vašnosti s bažantem, račte se postavit trochu víc aristokraticky.“ Kupka, František 80 9 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Návštěva Lourd Kupka, František 50 10 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Volební právo plurální v Belgii. (Věnováno Pantheonu brusselskému.) „Ten maličký na konec zvítězí.“ (Vládní strana klerikální v Belgii rozdělila volební právo na voliče s různým počtem hlasů... Kupka, František 60 11 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Volební právo plurální v Belgii: „Dílo naše budiž požehnáno!“ (Schválení vol. práva klerikály.) Kupka, František 60 12 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Volební právo plurální v Belgii: „Volební nestvůry.“ (Voličové o 3 a 2 hlasech.) Kupka, František 60 13 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Volební právo plurální v Belgii: „Jiní voličové.“ (Voličové o jednom hlasu, o polovic a bez hlasu.) Kupka, František 60 14 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Studie ke vzdoru Kupka, František 15 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Naši předkové. („Doba kamenná a bronzová“.) Kupka, František 16 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Prostředí zemská. („Každá perioda života národů odpovídá změnám prostředí.“) Kupka, František 17 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Práce: („Člověk plodí vůli tvořivou, která buduje a znovu zřizuje světy.“) Kupka, František 18 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Národové opozdění: („Iniciátoři byli sami též zasvěceni v přírodu.“) Kupka, František 19 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Rody, třídy, kmeny. („Dokonalá rovnost práv jest bodem rovnováhy mezi individui.“) Kupka, František 20 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Člověk na úsvitě věků dítětem byl v cizích krajích. (Cul de lampe.) Kupka, František 21 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Rozdělení a rythmus dějin. („Každý zemský otřes odpovídá kolísání nebes.“) Kupka, František 22 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Arijec. (Cul de lampe.) Kupka, František 23 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Iranie, kolébka Arijů. („Vše bylo netvárné a prázdné, ale upravitel byl vystěhovalec z hor.“) Kupka, František 24 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Z Araratu vyšli národové. (Cul de lampe.) Kupka, František 25 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Kavkazsko. („Legendy cestují s národy, z hor do hor.“) Kupka, František 26 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Indie. (Cul de lampe.) Kupka, František 27 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Mezopotamie. („Původ civilisace jest dvojí v zemi řek; jest třeba ji hledati zároveň v zemědelství a v obchodu.“) Kupka, František 28 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Ethiopie. (Cul de lampe.) Kupka, František 29 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Libye, Ethiopie. Kupka, František 30 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Fénický kupec nabízí severnímu barbarovi jižní zboží. (Cul de lampe.) Kupka, František 31 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Fénicie. (Hetéra a kupec.) Kupka, František 32 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Divocí národové Afriky. (Cul de lampe.) Kupka, František 33 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Egypt Kupka, František 34 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Hebrejský prorok Kupka, František 35 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Palestina. (Orgie nad přemoženým nepřítelem v Kanaanu.) Kupka, František 36 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Ostrovy a břehy řecké. (Cul de lampe.) Kupka, František 37 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Ostrovy a břehy řecké Kupka, František 38 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Helénská krajinka. (Cul de lampe.) Kupka, František 39 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Řecko. (Zápasy v gymnasiu.) Kupka, František 40 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Římské legie táhnou do boje. (Cul de lampe.) Kupka, František 41 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Řím. (Patriciové a plebejci sváří se nad posvátným oltářem.) Kupka, František 42 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Nastolení. (Ke korunovaci anglického krále.) Kupka, František 43 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Cabarety „Peklo“ a „Nebe“ na Montmartru v Paríži. (Noční výjevy.) Kupka, František 150 44 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Ledový palác (Palais de glace) v Nizze Kupka, František 45 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Čarodějník. („Vše je to klam a mam...“) Kupka, František 80 46 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
other medium 80 47 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Havran. (Illustrace k Poeově básni.) Kupka, František 80 48 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6
Nad propastí Kupka, František 200 49 Kupkova výstava v Praze Apr 15‒May 17, 1906 Prague Eliščina Třída 6