Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 10 of 10
Date Title City Venue # of Cat. Entries # of Artists
Jan 27, 1906 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Moscow Moscow (exact location unknown) 7 1
Mar 31‒May 12, 1907 [Vy'stavka Kartin "Golubaya Roza" : Exhibition of Paintings "Blue Rose"] Moscow [Dom Ivana Kuzneczova : House of Ivan Kuznetsov] 1 1
Dec 27, 1907‒Jan 15, 1908 [Vy'stavka Kartin "Stefanos" : Exhibiton of Paintings "Wreath-Stefanos"] Moscow [Dom Stroganovskago uchilishha : House of Stroganov Art School] 35 1
1908 [Zveno : Link] Kiev Kiev (exact location unknown) 14 1
Apr 6, 1908 [Venok : Wreath] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 2 1
Dec 10, 1910‒Jan 16, 1911 [Bubnovy'j Valet : Jack of Diamonds] Moscow Levinskij House 8 1
1911 [2-ya Vy'stavka kartin obshhestva khudozhnikov "Soyuz Molodezhi" : 2nd Exhibition of Paintings of the Artists' Association "Union of Youth"] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 5 1
Feb 19‒Apr 16, 1911 [Salon 2. Mezhdunarodnaya Khudozhestvennaya Vy'stavka : Salon 2. International Art Exhibition] Odessa Vladimir Izdebsky 15 1
Nov 1913 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv 2 1
Dec 1913 [Mir Iskusstva : World of Art] Moscow [Bolʹshaya Dmitrovka 11 : Bolshaya Dmitrovka Street 11] 2 1
  • 1 (current)