Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 16 of 16
Date Title City Venue # of Cat. Entries # of Artists
Mar 3, 1905 [XII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskago T-va Khudozhnikov v Moskve 1905 g. : XXII. Exhibition of Paintings of the Moscow Association of Artists in Moscow 1905] Moscow [Istoricheskij muzej] 1 1
Mar 31‒May 12, 1907 [Vy'stavka Kartin "Golubaya Roza" : Exhibition of Paintings "Blue Rose"] Moscow [Dom Ivana Kuzneczova : House of Ivan Kuznetsov] 15 1
Apr 6, 1908 [Venok : Wreath] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 7 1
Jan 9‒Feb 13, 1910 [Vy'stavka kartin "Zolotoe runo". : Exhibition of paintings "Golden Fleece".] Moscow Moscow (exact location unknown) 14 1
1911 [XVIII Vy'stavka Kartin Moskovskago T-va Khudozhnikov : The 18th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] Moscow [Dom Levisson : Levisson House] 8 1
1911 [Mir Iskusstva : World of Art] Moscow Moscow (exact location unknown) 15 1
Jan 1911 [Mir iskusstva : World of Art] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 11 1
Jan‒Feb 1912 [Mir iskusstva : World of Art] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 16 1
Jan‒Feb 1913 [Mir Iskusstva : World of Art] Saint Petersburg [Dom Shvedskoj Czerkvi] 16 1
Feb 1913 [Mir iskusstva : World of Art] Kiev Kiev (exact location unknown) 10 1
Oct 28, 1913 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 5 1
Nov 1913 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv 9 1
Dec 1913 [Mir Iskusstva : World of Art] Moscow [Bolʹshaya Dmitrovka 11 : Bolshaya Dmitrovka Street 11] 12 1
Feb‒Jun 1914 Seconda Esposizione Internazionale d'Arte "della Secessione". Rome Palazzo dell'Esposizone 1 1
1915 [Vy'stavka Kartin "Mir Iskusstva" : Exhibition of Paintings "The World of Art"] Moscow Moscow (exact location unknown) 17 1
Apr 5, 1915 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Moscow [Khudozhestvenny'j salon 11 : Khudozhestvenny'j's Salon 11] 2 1
  • 1 (current)