venue

[Khudozhestvenny'j salon 11 : Khudozhestvenny'j's Salon 11]

Художественный салон 11

City:
Moscow
Bolshaja Dmitrovka
Type:
art galleries
Quickstats
Exhibitions: 5
Catalogue Entries: 2083
Artists: 98
Nationalities: 7
Gender: 15 % female, 80 % male
Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
A. I. Abramov 1 3
Manuil Khristoforovich Aladzhalov 1862 1934 RU 1 13
Natan Alt'man 1889 1970 RU 1 4
Julian Pavlovic Anisimov 1886 1940 RU 1 3
anonymous 1 63
anonymous: Lubki 1 477
Abram Arkhipov 1862 1930 RU 1 4
Victor Barthe 1887 1954 RU 1 13
Aleksander Belyaev 1 2
Timofej I. Bogomazov 1880 1930 RU 1 10
Isaak Brodsky 1884 1939 RU 1 10
Lev Bruni 1894 1948 RU 1 3
David Burlyuk 1882 1967 UA 1 5
Vladimir Burlyuk 1887 1917 UA 1 3
Vycheslav Pavlovich Bychkov Feb 9, 1877 Jun 4, 1954 RU 1 11
Marc Chagall 1887 1985 BY 2 28
Andrei Romanovich Diderichs 1884 1942 RU 1 5
Nikolai Vasilevich Doseikin 1863 1935 RU 1 3
Sof'ya Dymshits-Tolstaya 1889 1963 RU 1 9
I. Ermilov 1 1
Robert Fa'lk 1886 1958 RU 1 14
German Vassilievic Fedorov 1885 1976 RU 1 4
K. Goldfarb 1 2
Ekaterina Vasilevna Goldinger 1881 1973 RU 1 3
Natalia Goncharova 1881 1962 RU 3 790
Alexis Gritchenko 1883 1977 RU 1 12
Stanislav Gurvich-Gursky RU 1 2
Valentina Mihajlovna Hodasevič 1894 1970 RU 1 24
Aleksej Vladimirovič Isupov Mar 22, 1889 Jul 17, 1957 RU 1 3
Aleksej Alekseevič Jasinskij 1874 1943 RU 1 4
Vassily Kandinsky 1866 1944 RU 1 11
Olga Della-Vos Kardovskaya 1875 1952 RU 1 4
Nikolai Aleksandrovič Klodt 1865 1918 RU 1 6
Pyotr Konchalovsky 1876 1956 RU 1 1
Konstantin Korovin 1861 1939 RU 1 7
Christian Cornelius Krohn 1882 1959 NO 1 4
Nikolay Krymov 1884 1958 RU 1 13
L. Ksenyeva 1 1
Aleksandr Kuprin 1880 1960 RU 1 8
I. F. Larionov 1 3
Mikhail Larionov 1881 1964 RU 2 25
Mykhail Latri 1875 1941 RU 1 3
Mikhail Vasilevich Le-Dantyu 1891 1917 RU 1 7
Aristarkh Lentulov 1882 1943 RU 1 6
Nadezhda Vladimirovna Lermontova 1885 1921 RU 1 11
Vaceslav Levkiyevsky 1896 1918 RU 1 1
Agnes Lindemann Jul 3, 1878 Nov 6, 1942 RU 1 3
Lipa 1 1
Nadezhda Ljubavina 1 4
Aleksandr Vasil'evič Lysenko 1885 RU 1 2
Kazimir Malevich 1878 1935 RU 1 8
Sergey Vasil'yevich Malyutin 1859 1937 RU 1 3
Il'ya Mashkov 1881 1944 RU 1 13
Vasyl' Masyutyn 1884 1955 UA 1 1
Nikolai Vasilevich Meshcherin 1864 1916 RU 1 1
M. M. Mikhailov 1 2
Adolf Izrailovich Milman 1888 1930 RU 1 6
Piotr Miturich 1887 1956 RU 1 1
Oleksandr Murashko 1875 1919 RU 1 2
N. N. 1 3
Magda Nachman Acharya 1889 1951 RU 1 5
Novikov 1 2
Yulia Obolenskaya 1889 1945 RU 1 15
O. Olgina RU 1 8
Leonid Pasternak 1862 1945 RU 1 6
G. E. Pavlyuchenko RU 1 8
Vladimir Vasilevič Perepletčikov 1863 1918 RU 1 7
Konstantin Konstantinovich Pervukhin 1863 1915 RU 1 5
Sergej Ivanovič Petrov 1881 1936 RU 1 6
Pyotr Petrovichev 1874 1947 RU 1 18
Niko Pirosmanishvili 1862 1918 GE 1 4
Aleksander Pavlovoc Pligin 1880 1943 RU 1 3
Elizaveta Potekhina 1882 1963 1 5
Michail Semenovič Pyrin 1874 1943 RU 1 6
Nikolai Efimovič Rogovin RU 1 4
Sergej Michajlovič Romanovič 1894 1968 RU 1 3
Vasily Rozhdestvensky 1884 1963 RU 1 1
Rushevskaya 1 1
Martiros Sarian 1880 1972 AM 1 2
Viktor Savinkov 1886 1954 RU 1 3
V. F. Shekhtel 1 1
V. F. Shestopalov 1 5
Aleksandr Shevchenko 1883 1948 RU 1 7
P. Shherbov 1 5
I. A. Skuje RU 1 7
Aleksander Sredin 1872 1934 RU 1 4
Aleksey Stepanov 1858 1923 RU 1 3
Vasily Surikov 1848 1916 RU 1 4
Leonard Turzhansky 1875 1945 RU 1 14
Apollinary Vasnetsov 1856 1933 RU 1 17
Sergey Vinogradov 1869 1938 RU 1 13
Olga Yacimirskaya 1 1
Georgy Yakulov 1884 1928 GE 1 1
A. Yastrzhembsky 1 1
Konstantin Yuon 1875 1958 RU 1 10
Nikolaj Semenovich Zajczev 1885 1938 RU 1 6
Kyril Mikhailovich Zdanevich 1892 1969 RU 1 8
Stanislav Julianovič Žukovskij 1873 1944 RU 1 8

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

Recommended Citation: "[Khudozhestvenny'j salon 11 : Khudozhestvenny'j's Salon 11]." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Sep 8, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/location/133