Advanced Search

1 - 50 of 790
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Gorod nochʹyu : City at Night] Goncharova, Natalia 29 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Mertvaya natura : Still Life] Goncharova, Natalia 30 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Pʹyushhie vino (fragment) : Drinking Wine (Fragment)] Goncharova, Natalia 31 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Roshha : Grove] Goncharova, Natalia 32 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Podsolnukhi (e'tyud) : Sunflowers (Study)] Goncharova, Natalia 33 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Evrei : Jews] Goncharova, Natalia 34 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Podsolnukhi (e'tyudy') : Sunflowers (Studies)] Goncharova, Natalia 35 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Evrei : Jews] Goncharova, Natalia 36 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Vecher : Evening] Goncharova, Natalia 37 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Prodavshhicza khleba : Bread Seller [f]] Goncharova, Natalia 38 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Evrejka : Jewess] Goncharova, Natalia 39 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Vecher (luchisty'j) krasnoei sinee : Evening (Rayonistic) Red and Blue] Goncharova, Natalia 40 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Zerkalo : Mirror] Goncharova, Natalia 41 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Vy'zhimanie vina (fragment) : Wine Squeezing (Fragment)] Goncharova, Natalia 42 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Vesna : Spring] Goncharova, Natalia 43 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Fabrika : Factory] Goncharova, Natalia 44 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Lilii (luchisty'ya) korichnevoe, zheltoe i zelenoe : Lilies (Rayonistic) Brown, Yellow and Green] Goncharova, Natalia 45 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[E'skiz (luchisty'j) zelenoe i zheltoe : Sketch (Rayonistic) Green and Yellow] Goncharova, Natalia 46 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Luchistoe vospriyatie sinee i zelenoe : Rayonistic Perception Blue and Green] Goncharova, Natalia 47 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Luchistoe vospriyatie - sinee i korichnevoe : Rayonistic Perception - Blue and Brown] Goncharova, Natalia 48 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Koshka (luchistaya) chernoe s zhelty'm i rozovoe : Cat (Rayonistic) Black with Yellow and Pink] Goncharova, Natalia 49 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Tanczuyushhiya zhenshhiny' : Dancing Women] Goncharova, Natalia 50 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Drovosek (e'skiz) : Lumberjack (Sketch)] Goncharova, Natalia 51 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Risunki : Drawings] drawing Goncharova, Natalia 52 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
*** Goncharova, Natalia 53 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
*** Goncharova, Natalia 54 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Mar 24‒Apr 7, 1913 Moscow Художественный салон 11
[Portret : Portrait] Goncharova, Natalia [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Portret : Portrait] Goncharova, Natalia [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[[Gorodskoj e'tyud] : [Study of a City]] pastel Goncharova, Natalia 1 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[[Gorodskoj e'tyud] : [Study of a City]] pastel Goncharova, Natalia 2 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[[Gorodskoj e'tyud] : [Study of a City]] pastel Goncharova, Natalia 3 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[[Gorodskoj e'tyud] : [Study of a City]] pastel Goncharova, Natalia 4 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[[Gorodskoj e'tyud] : [Study of a City]] pastel Goncharova, Natalia 5 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[[Gorodskoj e'tyud] : [Study of a City]] pastel Goncharova, Natalia 6 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[[Gorodskoj e'tyud] : [Study of a City]] pastel Goncharova, Natalia 7 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[[Gorodskoj e'tyud] : [Study of a City]] pastel Goncharova, Natalia 8 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Provinczialʹny'j pejzazh : Provincial Landscape] pastel Goncharova, Natalia 9 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Provinczialʹny'j pejzazh : Provincial Landscape] pastel Goncharova, Natalia 10 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Provinczialʹny'j pejzazh : Provincial Landscape] pastel Goncharova, Natalia 11 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Provinczialʹny'j pejzazh : Provincial Landscape] pastel Goncharova, Natalia 12 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Provinczialʹny'j pejzazh : Provincial Landscape] pastel Goncharova, Natalia 13 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Provinczialʹny'j pejzazh : Provincial Landscape] pastel Goncharova, Natalia 14 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Provinczialʹny'j pejzazh : Provincial Landscape] pastel Goncharova, Natalia 15 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Provinczialʹny'j pejzazh : Provincial Landscape] pastel Goncharova, Natalia 16 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Provinczialʹny'j pejzazh : Provincial Landscape] pastel Goncharova, Natalia 17 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Provinczialʹny'j pejzazh : Provincial Landscape] pastel Goncharova, Natalia 18 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Provinczialʹny'j pejzazh : Provincial Landscape] pastel Goncharova, Natalia 19 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
Intérieur Goncharova, Natalia 19-80 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Provinczialʹny'j pejzazh : Provincial Landscape] pastel Goncharova, Natalia 20 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11
[Provinczialʹny'j pejzazh : Provincial Landscape] pastel Goncharova, Natalia 21 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Aug 1913 Moscow Художественный салон 11