Advanced Search

1 - 50 of 221
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Portret. : Portrait.] Saretsky, Nikolay 222 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[E'skiz. : Sketch.] Saretsky, Nikolay 221 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Pejzazh. : Landscape.] Saretsky, Nikolay 220 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Lodki. : Boats.] Exster, Aleksandra Aleksandrovna 219 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[E'tyud. : Study.] Exster, Aleksandra Aleksandrovna 218 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Natyur-mort. : Still life.] Exster, Aleksandra Aleksandrovna 217 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Portret M.Yu.K. : Portrait M.Yu.K.] Shleyfer, Savely 216 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Vesna. : Spring.] Shleyfer, Savely 215 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Sirenʹ. : Lilac.] Shleyfer, Savely 214 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Pavliny'. : Peacocks.] Shleyfer, Savely 213 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Vecher. : Evening.] Shkolnik, U. S. 212 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Zamok. : Castle.] Shkolnik, U. S. 211 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Sumerki. : Twilight.] Shkolnik, U. S. 210 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Sery'j denʹ. : Grey day.] Shkolnik, U. S. 209 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Utro. : Morning.] Shkolnik, U. S. 208 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Beloe utro. : White morning.] Šitov, Mikhail Aleksandrovic 207 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Goluby'e pticzy'. : Blue birds.] Šitov, Mikhail Aleksandrovic 206 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[V czvetakh. : In the flowers.] Šitov, Mikhail Aleksandrovic 205 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Moj sad. : My garden.] Šitov, Mikhail Aleksandrovic 204 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Osenʹ (panno). : Autumn (panel).] Šitov, Mikhail Aleksandrovic 203 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Zvuki osennie. : Sounds of autumn.] Šitov, Mikhail Aleksandrovic 202 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Vechernee. : Evening.] Šitov, Mikhail Aleksandrovic 201 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Muzy'ka. : Music.] Šitov, Mikhail Aleksandrovic 200 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[V pokoyakh pechali. : In the chambers of sorrow.] Šitov, Mikhail Aleksandrovic 199 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Utro (Panno). : Morning (Panel).] Šitov, Mikhail Aleksandrovic 198 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Svetl. simfoniya. : Light symphony.] Šitov, Mikhail Aleksandrovic 197 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Ukhodyashhee. : Outgoing.] Šitov, Mikhail Aleksandrovic 196 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Goluboe utro. : Blue morning.] Šitov, Mikhail Aleksandrovic 195 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
other medium 194 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Natyur-mort. : Still life.] Tsarevskaya, V.K. 193 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Skazka. : Fairy tale.] Tsarevskaya, V.K. 192 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Skazka. : Fairy tale.] Tsarevskaya, V.K. 191 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Prud. : Pond.] Ukhanova, Anastasiya 190 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Khristos i greshnicza. : Christ and the sinner.] Ukhanova, Anastasiya 189 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Risunki. : Drawings.] drawing Severin, I. 188 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Skazki. : Fairy tales.] Severin, I. 187 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Zhenshhiny'. : Women.] Severin, I. 186 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[E'tyudy'. : Studies.] Severin, I. 185 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[V Alʹpakh. : In the Alps.] Severin, I. 184 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[V sadu. : In the garden.] Severin, I. 183 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Iz Karpat. : From the Carpathians.] Severin, I. 182 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Na rassvete. : At dawn.] Sahajdačnyj, Evgeniy Yakovlevich 181 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Venecziya. : Venice.] Sahajdačnyj, Evgeniy Yakovlevich 180 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Medalʹon. : Medallion.] Sahajdačnyj, Evgeniy Yakovlevich 179 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Schastʹe v prestuplenii. : Happiness in crime.] Sahajdačnyj, Evgeniy Yakovlevich 178 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Poczeluj. : Kiss.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 177 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Konstantin (gorod). : Constantin (city).] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 176 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Oleandra. : Oleander.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 175 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Biskra Staraya. : Old Biskra.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 174 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)
[Kasba v Alzhire. : Kasbah in Algeria.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 173 [Soyuz Molodezhi : Union of Youth] Jun 1910 Riga Riga (exact location unknown)