Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 13266
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Zschille, Clara 1854 1927 F 1 1
Zoppellari, Mario M 1 2
Zoffoli, Angelo 1860 1910 M IT 1 1
Zivarts, E. 1 2
Zinet, André M 1 3
Zimmermann, Victoria 1931 F 2 2
Zimmermann, Minna F 1 1
Zimmermann, E. 1 1
Zimmer, Karl M 1 2
Zimin, Grigorii Dimitrievich 1875 1958 M RU 1 17
Ziloti, A. A. 2 2
Zikeyeva, Maria F 1 5
Ziegler, Ludwig 1885 M DE 1 3
Zhukovskaya-Bak, T. V. F 1 3
Zhizhilenko, Grigory Aleksandrovic M 1 10
Zhaltovsky, Ivan 1867 1959 M 1 1
Zernova, E. A. F 1 4
Zerbinati Boccardo, Lina F 1 3
Zera, Sofia F 1 2
Zelentsov, Kapiton 1790 1845 M RU 1 1
Zaycev, Konstantin M 1 2
Zaycev, I. S. M 1 5
Zarubin, Vasily Mikhailovich, M 1 2
Zarubin, N. M 1 1
Zappa, Annita F 1 2
Zaporozhcev, V. M 2 2
Zapolski-Dovnar, S. V. M 1 6
Zanutto, Vincenzo M 1 1
Zanetti, Lilla 1 2
Zanelli, Felice M 1 9
Zakharov-Slav, Vladimir 1884 M 1 2
Zakharov, Ivan 1888 1969 M RU 2 8
Zachgeim, Maksim Osipovich M 1 6
Young, Andrew M 2 6
Youjanine, Serge M 1 1
Yoshiwara, Cafû 1 1
Yobbi, Luigi M 1 3
Yerme, Emile M 3 22
Yeguchi, Ôshyu 1 1
Yefimov, G. M 1 1
Yastrzhembsky, A. M 2 6
Yanycenko, N. P. 1 1
Yamada, Seika 1 1
Yakunin, Dmitry Nikiforovich 1891 1949 M RU 1 2
Yakovleva-Shaporina, Ljubov' Vasil'evna 1877 1967 F RU 2 7
Yakovlev, V. D. M 1 8
Yakovlev, V. A. M 1 6
Yakovlev, S. A. M 1 1
Yakimov, Igor M 2 4
Yakimenko, D. 1 4