Advanced Search

1 - 50 of 99
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[E'skiz. : Study.] Andreyev, Nikolay 1 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[E'tyud. : Study.] Blank, Genrietta 2 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Portret. : Portrait.] Baranoff-Rossiné, Vladimir 3 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Pejzazh. : Landscape.] Baranoff-Rossiné, Vladimir 4 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Usadʹba. : Manor.] Baranoff-Rossiné, Vladimir 5 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[E'tyud. : Study.] Baranoff-Rossiné, Vladimir 6 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Loshadʹ. : Horse.] Burlyuk, Vladimir 7 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Frukty'. : Fruits.] Burlyuk, David 8 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Lodka. : Boat.] Burlyuk, David 9 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Rozy'. : Roses.] Burlyuk, David 10 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Svinʹi. : Pigs.] Burlyuk, David 11 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[E'tyudy'. : Studies.] Burlyuk, David 12 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Portret. : Portrait.] Burlyuk, David 13 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[E'skiz. : Study.] Bistrenin, 14 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Medalʹon. : Medallion.] Verner, Mikhail 15 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[U pruda. : At the pond.] Devit, 16 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Pejzazh. : Landscape.] Devit, 17 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Ofort. : Etching.] D., 18 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Torg nevolʹniczami. : Bargaining of female slaves.] Evreinov, Vassily Vassilyevic 19 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[E'tyud (natura). : Study (nature).] Ermann, 20 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[U morya. : By the sea.] Kalmakov, Nikolay 21 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Plakat myunkh. vy'stavki. : Poster of a Munich exhibition.] Kandinsky, Vassily 22 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Plakat mezhdunar. vy'stavki. : Poster of an international exhibition.] Kandinsky, Vassily 23 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Oforty'. : Etchings.] Kozminskiy, 24 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Natura. : Nature.] K-ko, M. 25 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Aj-Petri. : Ai-Petri.] Kulbina, Yulia 26 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Gora Monakh. : Monk mountain.] Kulbina, Yulia 27 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Nad rekoj. : Above the river.] Kulbin, Nikolay 28 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Alleya. : Alley.] Kulbin, Nikolay 29 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Kry'm. : Crimea.] Kulbin, Nikolay 30 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Solncze. : Sun.] Kulbin, Nikolay 31 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Brodyachij pes (plakat dlya podvala Brodyachej sobaki). : Stray Dog (poster for the Stray Dog ​​basement).] Kulbin, Nikolay 32 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Bereg. : Coast.] Kulbin, Nikolay 33 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Slavyanka. : Slav woman.] Kulbin, Nikolay 34 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Czepʹ kavkazskikh gor. : Chain of the Caucasus mountains.] Kulbin, Nikolay 35 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Olʹkhovka (khorovod). : Olkhovka (round dance).] Kulbin, Nikolay 36 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Zeleny'j zontik. : Green umbrella.] Kulbin, Nikolay 37 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Kislovodsk. : Kislovodsk.] Kulbin, Nikolay 38 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Melʹnicza. : Mill.] Kulbin, Nikolay 39 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Prosvetlenny'j pejzazh. : Enlightened landscape.] Kulbin, Nikolay 40 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Berezovaya alleya. : Birch alley.] Kulbin, Nikolay 41 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Portret M. B. Tojman. : Portrait of M. B. Toyman.] Kulbin, Nikolay 42 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Beloe zerkalo. : White mirror.] Kulbin, Nikolay 43 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Seti. : Nets.] Kulbin, Nikolay 44 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Golova (melom). : Head (in chalk).] Kulbin, Nikolay 45 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Na parokhode. : On a steamship.] Kulbin, Nikolay 46 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Ozhidanie. : Expectation.] Kulbin, Nikolay 47 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Venecziya v Pavlovske. : Venice in Pavlovks.] Kulbin, Nikolay 48 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Bely'e Kislovodskie gory'. : White Kislovodsk mountains.] Kulbin, Nikolay 49 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)
[Alupka. : Alupka.] Kulbin, Nikolay 50 [Sovremennaya zhivopisʹ. : Contemporary painting.] 1912 Ekaterinodar Ekaterinodar (exact location unknown)