Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 14 of 14
Date Title City Venue # of Cat. Entries # of Artists
1909‒1910 [XVII Vy'stavka Kartin Moskovskago Tovarishhestva Khudozhnikov : The 17th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] Moscow Moscow (exact location unknown) 2 1
Dec 17, 1909‒Feb 6, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Odessa Vladimir Izdebsky 8 1
1910 [Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : Exhibition of Paintings of the Association of Russian Artists] Kiev [Gorodskoj muzej] 2 1
Feb 26‒Mar 27, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'staka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Kiev Vladimir Izdebsky 9 1
May 2‒Jun 7, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Saint Petersburg Vladimir Izdebsky 8 1
Jun 25‒Jul 20, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i grafiki : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Riga Vladimir Izdebsky 9 1
1911 [XVIII Vy'stavka Kartin Moskovskago T-va Khudozhnikov : The 18th Exhibition of paintings. Moscow Association of Artists] Moscow [Dom Levisson : Levisson House] 5 1
1911 [Mir Iskusstva : World of Art] Moscow Moscow (exact location unknown) 10 1
Jan 1911 [Mir iskusstva : World of Art] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 13 1
Jan‒Feb 1912 [Mir iskusstva : World of Art] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 15 1
Jan‒Feb 1913 [Mir Iskusstva : World of Art] Saint Petersburg [Dom Shvedskoj Czerkvi] 4 1
Oct 28, 1913 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 4 1
Nov 5, 1913 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro N. E. Doby'chinoj : Art Bureau of N. E. Dobychina] 10 1
1914 [Vy'stavka kartin v polʹzu lazareta deyatelej iskusstva : Exhibition of Paintings for the Artists Infirmary] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 2 1
  • 1 (current)