Advanced Search

251 - 300 of 419
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[U Khorugvej : Near Khorúgv] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 171 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Veshhee zatmenie. Iz "Slova o polku Igorev" : The living eclipse. From "The Tale of Igor's Regiment"] painting: aquarelle Malyutin, Sergey Vasil'yevich 172 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pristanʹ. E'skiz dekoraczii k op. "Sadko, bogaty'j gostʹ Novgorodskij" : Pier. Sketch of decoration for the opera. "Sadko, the rich guest of Novgorod"] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 174 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud : Etude] Mamontov, Mikhail Anatolyevich 176 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud : Etude] Mamontov, Mikhail Anatolyevich 177 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Czvety' (E'tyud) : Flowers (Etude)] Meshcherin, Nikolai Vasilevich 178 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[V marte (E'tyud) : In March (Etude)] Meshcherin, Nikolai Vasilevich 179 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Majskoe utro : May morning] pastel Meshcherin, Nikolai Vasilevich 180 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Utro aprelya : The Morning of April] pastel Meshcherin, Nikolai Vasilevich 181 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Rosistoe utro : Dewy morning] pastel Meshcherin, Nikolai Vasilevich 182 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Utro : Morning] pastel Meshcherin, Nikolai Vasilevich 183 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Voskhod solncza : Sunrise] pastel Meshcherin, Nikolai Vasilevich 184 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Lunny'j motiv : Moon motif] pastel Meshcherin, Nikolai Vasilevich 185 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Na rassvete : At dawn] pastel Meshcherin, Nikolai Vasilevich 186 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Utro posle dozhdya : Morning after rain] pastel Meshcherin, Nikolai Vasilevich 187 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Utro : Morning] Milioti, Nikolay 188 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
Marionettes Milioti, Nikolay 189 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Noktyurn : Nocturne] Milioti, Nikolay 190 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Vostochnaya skazka : Eastern fairy tale] Milioti, Nikolay 190a [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Portret Z.N. Golʹdinger-Okunʹkovoj : Portrait of Z. N. Goldinger-Okunkova] Pasternak, Leonid 198 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Nina. Portret : Nina. Portrait] Pasternak, Leonid 199 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Igrushka. Portret : A toy. Portrait] Pasternak, Leonid 200 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Avtoportret. (E'tyud) : Self-portrait. (Etude)] Pasternak, Leonid 201 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Zhozefina i Lidiya : Joseohina and Lidia] Pasternak, Leonid 202 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Petr I-j na assamblee : Peter I-st ​​at the Assembly] Pasternak, Leonid 203 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
["Uvertyura". A. Nikishin v Moskovskom Blagorodnom Sobranii : "Overture". A. Nikishin in the Moscow Noble Assembly] Pasternak, Leonid 204 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[E'tyud smorodiny' : Etude of currant] Pasternak, Leonid 205 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Oblaka. (E'tyud) : Clouds (Etude)] Pasternak, Leonid 206 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[V detskoj : In the nursery] drawing Pasternak, Leonid 207 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[V detskoj : In the nursery] drawing Pasternak, Leonid 208 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[V detskoj : In the nursery] drawing Pasternak, Leonid 209 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[V detskoj : In the nursery] drawing Pasternak, Leonid 210 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[V detskoj : In the nursery] drawing Pasternak, Leonid 211 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[V detskoj : In the nursery] drawing Pasternak, Leonid 212 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Nabroski i e'skizy' : Studies and sketches] Pasternak, Leonid 213 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Nabroski i e'skizy' : Studies and sketches] Pasternak, Leonid 214 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Nabroski i e'skizy' : Studies and sketches] Pasternak, Leonid 215 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Vecher : Evening] Pervukhin, Konstantin Konstantinovich 216 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Kanal : Duct] Pervukhin, Konstantin Konstantinovich 217 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Molennaya : The Prayer] Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 218 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Vnutrennostʹ chasovni : The interior of the chapel] Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 219 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Chasovnya v seleni Ustʹ Pineg : Chapel in the village of Ust-Pinega] Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 220 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Reka Pinega : River Pinega] Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 221 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Vecher na reke Pinege : Evening on the River Pinega] Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 222 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Sumerki : Nightfall] Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 223 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Doroga v lesu : Road in the forest] Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 224 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Lesnaya doroga : Forest Road] Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 225 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Selenie Ustʹ-Pinega, pri vpadenii reki Pinegi v Sv. Dvinu : The village of Ust-Pinega, at the confluence of the Pinega River in St. Dvina] Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 226 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Oblaka nad lesom : Clouds over the forest] Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 227 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Nad Dvinoj nachinaetsya burya : Over Dvina begins a storm] Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 228 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)