Advanced Search

1 - 50 of 99
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Baba-Yaga : Baba Yaga] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 167 [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Deti v lesu : Children in a Forest] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 170 [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Divchata : Girls] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 171 [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Na zavalinke : At a Cliff] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 172 [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Sadko „Lovlya zoloty'kh ry'bok“ : Sadko "Catching Golden Fishes"] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 173 [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Golubki : Doves] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 174 [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'tyud]: Portret sy'na : Study: Portrait of a Son] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 175 а) [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'tyud]: Ambar : Study: Barn] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 176 б) [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'tyud]: Kosti : Study: Bones] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 177 в) [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'tyud]: Kosti : Study: Bones] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 178 г) [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'tyud]: Malʹchik spinoj : Study: Boy from the Back] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 179 д) [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'tyud]: Devochka : Study: Girl] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 180 е) [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'tyud]: Roshhicza : Study: Small Copse] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 181 ж) [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'tyud]: Rechka : Study: Small River] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 182 з) [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'tyud]: Izbushka : Study: Small Hut] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 183 и [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'tyud]: Rozhʹ : Rye] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 184 i) [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'tyud]: Prud : Study: Pond] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 185 к) [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[[E'tyud]: Rebyatishki : Study: Children] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 186 л) [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Feb 22, 1905 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Sadko „Morskoj czarʹ“ : Sadko "The Sea Tsar"] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 152 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Gridnya Novgorodskaya : Gridnya of Novgorod] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 153 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Lovlya zolotoj ry'bki : Catching a Goldfish] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 154 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Metanʹe zhrebiya : Throwing of the Fate] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 155 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Sadko na dubovoj doske : Sadko on an Oak Board] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 156 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Vy'bor nevesty' : Choosing of a Bride] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 157 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Vozvrashhenie : Return] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 158 [Vy'stavka akvareli, pasteli, tempera, risunkov : Exhibition of Aquarelles, Pastels, Tempera, Drawings] Jan 27, 1906 Moscow Moscow (exact location unknown)
Weibliche Studie Malyutin, Sergey Vasil'yevich 281 Russische Kunstausstellung 1906 Nov 15, 1906 Berlin Eduard Schulte, Kunsthandlung
[Zhrebij : Destiny] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 170 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[U Khorugvej : Near Khorúgv] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 171 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Veshhee zatmenie. Iz "Slova o polku Igorev" : The living eclipse. From "The Tale of Igor's Regiment"] painting: aquarelle Malyutin, Sergey Vasil'yevich 172 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Pristanʹ. E'skiz dekoraczii k op. "Sadko, bogaty'j gostʹ Novgorodskij" : Pier. Sketch of decoration for the opera. "Sadko, the rich guest of Novgorod"] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 174 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] 1908‒1909 Moscow Moscow (exact location unknown)
[Spyashhij skit : Sleeping Skete Monk] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 198 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Son Svyatoslava : Dream of Svyatoslav] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 199 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Terem Koshheya : Terem of Koschei] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 200 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Sery'j denʹ : Gray Day] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 201 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Proekt dokhodnogo doma (O. Perczova v Moskve) : Project for a Revenue House (of O. Pertsov in Moscow)] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 202 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Fasad doma Perczova v Moskve (Dlya majoliki) : The Facade of Pertsov's House in Moscow (For Maiolica)] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 203 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Steny' stolovoj : Walls of a Dining Room] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 204 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Steny' stolovoj : Walls of a Dining Room] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 205 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Proekt doma-osobnyaka : Project of a Mansion] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 206 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Ukrashenie okna : Window Decoration] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 207 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Motiv dlya peril : Motive for a Handrail] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 208 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[[Proekt] teremov : [Project] of Terems] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 209 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[[Proekt] teremov : [Project] of Terems] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 210 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[[Proekt] teremov : [Project] of Terems] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 211 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[[Proekt] teremov : [Project] of Terems] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 212 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[[Proekt] teremov : [Project] of Terems] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 213 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[[Proekt] teremov : [Project] of Terems] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 214 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[[Proekt] teremov : [Project] of Terems] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 215 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[[Proekt] teremov : [Project] of Terems] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 216 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"
[Proekt czerkovi : Church Project] Malyutin, Sergey Vasil'yevich 217 [Salon 1909 : Salon 1909] 1908‒1909 Saint Petersburg V pomeshenijah muzeja i "menshikovskih komnatah"