Advanced Search

151 - 200 of 440
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Kitayanka. : Chinese girl.] Kalmakov, Nikolay 160 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Dom v imenii Pargolovo graf. E. A. Voronczovoj-Dashkovoj. : House on the estate of Pargolovo Countess. E. A. Vorontsova-Dashkova.] Krichinsky, Stepan 160а [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Modelʹ togo zhe doma. : Model of the same house.] Krichinsky, Stepan 160б [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Roses rouges et blanches. Kruglikova, Yelizaveta 161 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[...] de poete. Kruglikova, Yelizaveta 162 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Bouquet de roses. Kruglikova, Yelizaveta 163 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Fleurs blanches sur fond jaune. Kruglikova, Yelizaveta 164 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Giaczinty'. : Hyacinths.] Kruglikova, Yelizaveta 165 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Dikij zhasmin. : Wild jasmine.] Kruglikova, Yelizaveta 166 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Tyulʹpany'. : Tulps.] Kruglikova, Yelizaveta 167 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Zhivopisʹ. Za chteniem. : Painting. While reading.] Kruglikova, Yelizaveta 167a [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Zhiznʹ Vostoka. : Life of the East.] Kuznetsov, Pavel 168 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[V Khrame Buddistov. : In the Buddhist Temple.] Kuznetsov, Pavel 169 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[V Teatre. : In the theatre.] Kuznetsov, Pavel 170 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Prodavecz pticz. : Bird seller.] Kuznetsov, Pavel 171 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[V gorakh Bukhary'. : In the mountains of Bukhara.] Kuznetsov, Pavel 172 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[V gorakh u Buddistov. : In the mountains by the Buddhists.] Kuznetsov, Pavel 173 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Utro u Buddistov. : Morning at the Buddhist's.] Kuznetsov, Pavel 174 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[V stepi u kurganov. : In the steppe near the mounds.] Kuznetsov, Pavel 175 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[V gornoj Bukhare vesna. : Spring in the mountains of Bukhara.] Kuznetsov, Pavel 176 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Bukharskaya princzessa. : Bukhara princess.] Kuznetsov, Pavel 177 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Nature morte. Kuznetsov, Pavel 178 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Nature morte. Kuznetsov, Pavel 179 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Czvety' i dy'ni. : Flowres and melons.] Kuznetsov, Pavel 180 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Zolotaya posuda. : Gold dishes.] Kuznetsov, Pavel 181 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Nature morte. Kuznetsov, Pavel 182 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Nature morte. Kuznetsov, Pavel 183 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Nature morte. Kuznetsov, Pavel 184 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
Nature morte. Kuznetsov, Pavel 185 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Chaj Khane'. "Balet". : Chay Hane. "Ballet".] Kuznetsov, Pavel 186 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Portret Nikolaya Stankovicha. : Portrait of Nikolay Stankovich.] Kuznetsov, Pavel 186a [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Portret V. V. Luzhskago, artista Mosk. Khud. teatra. : Portrait of V.V. Luzhskogo, artist of Moscow Artistic theater.] Kustodiyev, Boris 187 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Chaepitie. : Tea party.] Kustodiyev, Boris 188 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Lyudi 40-kh godov (Shhepkin, V. Botkin, Stankevich, Belinskij, Elagin, Chaadaev, Granovskij, Khomyakov,Kireevskij, K. Aksakov, Papaev, Gerczen, Turgenev). : People of the 40s (Schepkin, V. Botkin, Stankevich, Belinsky, Elagin, Chaadaev, Granovsky, Khomyakov, Kireevsky, K. Aksakov, Papaev, Herzen, Turgenev).] Kustodiyev, Boris 189 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Morozny'j denʹ. : Frosty day.] Kustodiyev, Boris 190 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Parizh nochʹyu. : Paris at night.] Kustodiyev, Boris 191 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Modelʹ. : Model.] pastel Kustodiyev, Boris 192 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Kupalʹshhicza. : Bathing woman.] Kustodiyev, Boris 193 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Portret A. N. Benua. : Portrait of A. N. Benois.] Kustodiyev, Boris 194 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Portret M. V. Dobuzhinskogo. : Portrait of M. V. Dobuzhinsky.] Kustodiyev, Boris 195 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Portret A. P. Ostroumovoj-Lebedevoj. : Portrait of A.P. Ostroumova-Lebedeva.] Kustodiyev, Boris 196 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Portret L. S. Baksta. : Portrait of L. S. Bakst.] Kustodiyev, Boris 197 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Troiczko-Sergievskaya Lavra. : Trinity Lavra of St. Sergius.] Kustodiyev, Boris 198 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Krasnaya Bashnya (Troiczko-Sergievskaya Lavra). : Red Tower (Trinity Lavra of St. Sergius).] Kustodiyev, Boris 199 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Sad kupcza Khly'nova (1-j variant). : Garden of the merchant Khlynov (1st variant).] Kustodiyev, Boris 200 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Sad kupcza Khly'nova (2-j variant). : Garden of the merchant Khlynov (2st variant).] Kustodiyev, Boris 201 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Dom Gorodnichago. : House of the Gorodnichev.] Kustodiyev, Boris 202 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Les. : Forest.] Kustodiyev, Boris 203 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Kostyumy' k "Goryachemu Serdczu". : Costumes for the "Hot Heart".] Kustodiyev, Boris 204 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Risunok. : Drawing.] Kustodiyev, Boris 205 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv