Advanced Search

251 - 300 of 440
Title Type Person Price Cat.No. Exhibition Exh. Date City Venue
[Bryugge. : Brugge.] Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 257 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Pejzazh okolo Bryugge. : Landscape near Bruges.] Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 258 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Similon. : Similon.] Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 259 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Lejden. Stary'j Rejn. : Leiden. Old Rhine.] Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 260 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Vid okolo Lugano. : View near Lugano.] Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 260a [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Poczeluj. : Kiss.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 261 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Lʹvy' (e'tyud). : Lions (study).] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 262 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Vakkhanka. : Bacchante.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 262a [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Matʹ. : Mother.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 263 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Golova malʹchika. : Head of a boy.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 264 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Prolog. : Prologue.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 265 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[II kartina. Vo dvorcze Karla VII. : II picture. In the palace of Charles VII.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 266 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[III kartina. Vojna. : III picture. War.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 267 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[IV kartina. Pod bashnyami Rejmsa. : IV picture. Under the towers of Reims.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 268 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[V kartina. Vo dvorcze. : V picture. In a palace.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 269 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[VI kartina. U Rejmskogo Sobora. : VI picture. At the Reims Cathedral.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 270 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[VII kartina. Les. : VII picture. Forest.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 271 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[VIII kartina. Tyurʹma. : VIII picture. Prison.] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 272 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Risunok k kartine "Kupanie krasnogo konya". : Drawing for the painting "Bathing of the Red Horse".] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 273 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Risunok. : Drawing.] drawing Petrov-Vodkin, Kuz'ma 274 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Risunok. : Drawing.] drawing Petrov-Vodkin, Kuz'ma 275 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Risunok. : Drawing.] drawing Petrov-Vodkin, Kuz'ma 276 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustracziya k moemu rasskazu dlya detej "Priklyucheniya Andryushi i Kati". : Illustration to my story for children "Adventures of Andrei and Katya".] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 277 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustracziya k moemu rasskazu dlya detej "Priklyucheniya Andryushi i Kati". : Illustration to my story for children "Adventures of Andrei and Katya".] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 278 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustracziya k moemu rasskazu dlya detej "Priklyucheniya Andryushi i Kati". : Illustration to my story for children "Adventures of Andrei and Katya".] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 279 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustracziya k moemu rasskazu dlya detej "Priklyucheniya Andryushi i Kati". : Illustration to my story for children "Adventures of Andrei and Katya".] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 280 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Illyustracziya k moemu rasskazu dlya detej "Priklyucheniya Andryushi i Kati". : Illustration to my story for children "Adventures of Andrei and Katya".] Petrov-Vodkin, Kuz'ma 281 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Czy'ganskij khor. : Gypsy choir.] Remisoff, Nicolai 284 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Nochʹyu. : In the night.] Remisoff, Nicolai 285 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[V maske. Portret grafini S. I. Tolstoj. : In the mask. Portrait of Countess S. I. Tolstoy.] Sarian, Martiros 286 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Persiya. : Persia.] Sarian, Martiros 287 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Persidskij pejzazh. : Persian landscape.] Sarian, Martiros 288 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Persidskij Nature morte. : Persian Nature morte.] Sarian, Martiros 289 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Arabskie tanczovshhiczy'. : Arab dancers.] Sarian, Martiros 290 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[V Persidskoj derevne. : In the Persian village.] Sarian, Martiros 291 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[E'tyud v Barf[?]e. : Study in Barf [?] E.] Sarian, Martiros 292 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[E'tyud v Barf[?]e. : Study in Barf [?] E.] Sarian, Martiros 293 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[E'tyud v Barf[?]e. : Study in Barf [?] E.] Sarian, Martiros 294 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[V bane. : In the bath.] Serebryakova, Zinaida 295 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Portret g-zhi E. I. Lansere. : Portrait of Mrs. E. I. Lansere.] Serebryakova, Zinaida 296 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Portret g-zhi E. E. Zelenʹkovoj. : Portrait of Mrs. E. E. Zelenkova.] Serebryakova, Zinaida 297 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Portret g-zhi B. : Portrait of Ms. B.] Serebryakova, Zinaida 298 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Kry'm (e'tyud). : Crimea (study).] Serebryakova, Zinaida 299 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Kry'm (e'tyud). : Crimea (study).] Serebryakova, Zinaida 300 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Kry'm (e'tyud). : Crimea (study).] Serebryakova, Zinaida 301 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Czarskoe Selo (e'tyudy'). : Tsarskoye Selo (studies).] Serebryakova, Zinaida 302 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Czarskoe Selo (e'tyudy'). : Tsarskoye Selo (studies).] Serebryakova, Zinaida 303 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Czarskoe Selo (e'tyudy'). : Tsarskoye Selo (studies).] Serebryakova, Zinaida 304 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Czarskoe Selo (e'tyudy'). : Tsarskoye Selo (studies).] Serebryakova, Zinaida 305 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv
[Czarskoe Selo (e'tyudy'). : Tsarskoye Selo (studies).] Serebryakova, Zinaida 306 [Mir Iskusstva. Vy'stavka kartin : World of Art. Exhibition of paintings] Nov 1913 Saint Petersburg Dom Obshestva Pooshrfenija hudozhestv