exhibition

[XXII. Exhibition of the Union of Fine Artist Manes. Henri Le Sidaner a Louis Dejean]

XXII. výstava S. V. U. Manes. Henri Le Sidaner a Louis Dejean


ID: 1143, Status: completed
Exhibition period:
May 8‒Jun 22, 1907
Type:
group
Organizing Bodies:
Spolek výtvarných umělců Mánes
Quickstats
Catalogue Entries: 85
Types of Work: painting and drawing: 64, other medium: 21
Artists: 1
Gender: female: 0, male: 1
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Mar‒Apr 1913 Kollektion Moderner Franzosen Vienna Galerie Arnot 1 artists
Dec 3, 1905‒Jan 1, 1906 Exhibition of Paintings by Contemporary French Artists Cincinnati Cincinnati Museum 1 artists
Feb 1913 Iványi-Grünwald Béla festményeinek és magyar műgyüjtemények bemutatása. I. Dr. Sonnenfeld Zsigmond gyüjteménye [Exhibition of the Paintings of Béla Iványi-Grünwald and the Presentation of Hungarian Art Collections. I. Zsigmond Sonnenfeld] Budapest Ernst Múzeum 1 artists
Mar 19‒22, 1907 Collection de M. George Viau (Deuxième Vente) Paris Galeries Durand-Ruel 1 artists
Mar 14‒Apr 22, 1906 Exposition d'Art Français Basel Kunsthalle Bâle 1 artists
Oct‒Dec 1913 The Goupil Gallery Salon London Goupil Gallery 1 artists
May 2‒Jun 30, 1910 Fourteenth Annual Exhibition Pittsburgh Carnegie Institute 1 artists
Nov 2, 1905‒Jan 1, 1906 Tenth Annual Exhibition Pittsburgh Carnegie Institute 1 artists
Apr 27‒Jun 30, 1911 Fifteenth Annual Exhibition Pittsburgh Carnegie Institute 1 artists
Apr 25‒Jun 30, 1912 Sixteenth Annual Exhibition Pittsburgh Carnegie Institute 1 artists
Apr 30‒Jun 30, 1914 Eighteenth Annual Exhibition Pittsburgh Carnegie Institute 1 artists
Apr 24‒Jun 30, 1913 Seventeenth Annual Exhibition Pittsburgh Carnegie Institute 1 artists
1912 Sommaire des Peintures et Sculptures de l'École Contemporaine exposées dans les Galeries du Musée National du Luxembourg Paris Musée National du Luxembourg 1 artists
Apr 22‒Oct 31, 1907 VII. Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
Apr 23‒Oct 31, 1914 XI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 1 artists
1913 Exposition Universelle et Internationale de Gand en 1913: Groupe II. Beaux-Arts: Œuvres modernes. Ghent Exposition universelle de Gand 1 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 1 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 1 artists
Organizing Committee
"Výbor [Committee]:
Starosta [Mayor]: Jan Kotěra.
Kamil Hilbert; Otak. Nejedlý; Otakar Novotný; Jan Preisler; Viktor Stretti; Stanislav Sucharda; Jan Štursa; Max Švabinský; Vladimír Županský.
Katalog [Catalogue]: Jaroslav Rössler.", n.p.
Catalogue
Katalog XXII. výstavy S. V. U. Manes. Henri Le Sidaner a Louis Dejean. Prague 1907.
Printed by: Knihtiskárna Dr. Ed. Gregr a syn, nr. of pages: [PDF page number: 40].
Holding Institution: Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Preface
Mauclair, Camille: Předmluva, 5 p.

"Výstava děl p. Henri Le Sidanera seznámí pražské umělce a milovníky umění s jedním z nejpůvodnějších umělců dnešní Francie.
Le Sidaner, jenž se narodil na ostrově Mauritiu z bretoňských rodičů, žil dlouho na severu Francie. Maloval serie obrazů v Brugách, Ve Versailles, v Chartres a konečně v Benátkách.
Jest básníkem měsíčných nocí, mlh, mlčenlivého klidu starých provinciálních měst. Jejich duši vyjadřuje s rozkošnou jemností. Má zálibu v soumraku, v sněhovém poprašku, v prostých a chudých zjevech života. Velmi zvláštní technikou interpretuje tyto motivy. Je to virtuos nuancí a dosahuje v nich tak vzácné subtilnosti, že byl často nazýván Claudem Debussym současného malířství.
Le Sidaner maluje jako Claude Monet skvrnami čistých barev a klade podle sebe harmonie odvozené z jediné základní barvy, což byl také způsob Whistlerův. Blíží se ostatně daleko více Whistlerovi než impressionismu, protože u něho pohnutí zakrývá techniku, místo aby z techniky prýštilo. Le Sidaner suggeruje duši věcí, spíše než se snaží vyjádřiti jich vnější vzhled. Dospěl v tom k takové kráse, že jest považován v Paříži za prvního zastupce malířství „intimistického“ od smrti Fantin-Latourovy.
Obrazy Le Sidanerovy jsou skutečnými symfoniemi odstínů, upravenými tak, že, ač rozeznáte velmi přesně domy, stromy nebo předměty, jež představuje, najdete na plátně jen nepostižitelné barevné tony, vlastní variace atmosfery.
Pronikavá poesie těchto děl pohnula kritiku již před desíti léty. Ale ježto Le Sidaner měl hlavně zálibu v malováni sněhu měsíčného svitu, mlhy, spících domů, tvrdilo se, že jest jen malířem neurčitých visí. Odpověděl na tuto výčitku tím, ze vystavil serii pohledů z Benátek, v plném slunci, červené paláce, illuminace, růžová rána: a potom nahlédli všichni, že za jakost svého umění nevděčí svým předmětům, ale svému citu, svému vybranému a přemítavému pojmu o životě.
Le Sidaner žil v starobylých městech, v Brugách, ve Versail­les, v Chartres a kommentoval je s láskou. Vyjadřil lépe než kdo jiný půvab lle-de-France. Stačí mu starý dům u vody, opuštěná zahrada, náměstí, mladé habří, aby vytvořil báseň. Nikdo nevyjadřuje lépe ve francouz­ském umění slovný smysl německého výrazu „Stilleben“. Žije také sám v jednom z těch zapomenutých koutů, které okouzlují návštěvníka zamilovaného do klidného půvabu venkova; bydlí v de, Oise, v gerberoy, malé to vesničce, jež byla ve středověku opevněným městem a tam se opíjí samotou a mlčením v pěkném domku ve slohu XVIII. století, mezi květinami a knihami – neboť Le Sidaner je milencem poesie a hudby stejně jako filosofie.
Do Salonů Pařížských vnáší zvláštní notu. Mnoho mladých malířů pokouší se napodobiti jeho tajemnou techniku, ale nedovedou napodobiti to, co tvoří její cenu, totiž jakost citu, citovosti, již ona technika vyjadřuje. Le Sidaner nenáležá k žádné skupině. Žije stranou, bez theorií, bez ctižádosti, a sláva dostavila se k nemu, aniž ji hledal. Neukazuje téměř svoje kresby, jež jsou pravé divy duchaplného naznačování, a nepodobají se ničemu než sobě samým. Je to podivný visionář, jehož suggestivní umění jest při tom velmi logické a nijak strojené.
Le Sidaner vystavuje od dvaceti let, a je tomu patnáct roků, co má plně v moci tu obdivuhodnou a přitažlivou osobnost, jež zůstávajíc jednotnou měnila se přece od roku k roku, hledajíc vniknouti stále více do tajemství rozptýlených světel v duši věcí. Doufám, že toto umění bude ceněno, jak si zaslouží, pražskými malíři a vybraným obecenstvem: rozhodně stavíme tu před ně jeden z nejušlechtilejších a nejvýznačnějších projevů nového francouzského malířství."
Catalogue Structure
"Henri Le Sidaner", cat. no. 1-64
"Louis Dejean", cat. no. 65-85
Additional Information
Other Mediums listed

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Henri Le Sidaner 1862 1939 FR 64
Recommended Citation: "XXII. výstava S. V. U. Manes. Henri Le Sidaner a Louis Dejean." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Jul 27, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1143