Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 13 of 13
Date Title City Venue # of Cat. Entries # of Artists
Feb 22, 1905 [Vy'stavka kartin "Soyuz Russkikh Khudozhnikov" : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Moscow Moscow (exact location unknown) 7 1
Nov 15, 1906 Russische Kunstausstellung 1906 Berlin Eduard Schulte, Kunsthandlung 2 1
1907 [Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : Exhibition of Painting "Union of Russian Artists"] Saint Petersburg Saint Petersburg (exact location unknown) 11 1
1908‒1909 [VI vy'stavka kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VI exhibition of paintings of the Union of Russian Artists] Moscow Moscow (exact location unknown) 11 1
1909‒1910 [VII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] Moscow [Literaturno-Khudozhestvenny'j Kruzhok : Literature and art salon] 12 1
1909 [Soyuz Russkikh Khudozhnikov : Union of Russian Artists] Moscow Moscow (exact location unknown) 2 1
Dec 17, 1909‒Feb 6, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'stavka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Odessa Vladimir Izdebsky 3 1
1910 [Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : Exhibition of Paintings of the Association of Russian Artists] Kiev [Gorodskoj muzej] 5 1
Feb 26‒Mar 27, 1910 [Salon. Internaczionalʹnaya vy'staka kartin, skulʹptury', gravyury' i risunkov : Salon. International Exhibition of Paintings, Sculpture, Prints and Drawings] Kiev Vladimir Izdebsky 3 1
Oct 28, 1913 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 4 1
Nov 5, 1913 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro N. E. Doby'chinoj : Art Bureau of N. E. Dobychina] 5 1
1914‒1915 [XII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : XII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] Moscow [Khudozhestvenny'j salon 11 : Khudozhestvenny'j's Salon 11] 7 1
1914 [Vy'stavka kartin v polʹzu lazareta deyatelej iskusstva : Exhibition of Paintings for the Artists Infirmary] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 1 1
  • 1 (current)