Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 602
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Žukovskij, Stanislav Julianovič 1873 1944 M RU 6 27
Ziloti, A. A. 1 1
Zikeyeva, Maria F 1 5
Zernova, E. A. F 1 4
Zelmanova, Anna 1890 1948 F RU 1 11
Zdanevich, Kyril Mikhailovich 1892 1969 M RU 2 16
Zaycev, Konstantin M 1 2
Zaycev, I. S. M 1 5
Zavyalov, Nikolai 1863 1922 M RU 2 4
Zarubin, Viktor Ivanovich 1866 1928 M RU 1 6
Zaporozhcev, V. M 1 1
Zamyraylo, Viktor 1868 1939 M UA 7 15
Zakharov-Slav, Vladimir 1884 M 1 2
Zak, Eugène 1884 1926 M PL 1 6
Zajczev, Nikolaj Semenovich 1885 1938 M RU 1 6
Zack, Léon 1892 1980 M RU 4 12
Yuon, Konstantin 1875 1958 M RU 5 36
Yefimov, Ivan 1878 1959 M RU 3 7
Yefimov, G. M 1 1
Yastrzhembsky, A. M 2 6
Yaremich, Stepan Petrovich 1869 1939 M RU 4 19
Yanycenko, N. P. 1 1
Yanova, Nina 1892 1972 F RU 1 1
Yakunin, Dmitry Nikiforovich 1891 1949 M RU 1 2
Yakulov, Georgy 1884 1928 M GE 7 42
Yakovleva-Shaporina, Ljubov' Vasil'evna 1877 1967 F RU 2 7
Yakovlev, V. D. M 1 8
Yakovlev, V. A. M 1 6
Yakovlev, S. A. M 1 1
Yakimchenko, Aleksandr Georgievich 1878 1929 M RU 5 17
Yacimirskaya, Olga F 1 1
William, E. N. 4 10
Wiesel, Emil 1866 1943 M RU 1 2
Werefkin, Marianne 1860 1938 F RU 1 2
Vrubel', Mikhail 1856 1910 M RU 6 25
von Fessing, P. L. M 1 3
Volosatikov, N. I. M 2 3
Voitinskaya, Nadezhda 1886 1965 F RU 1 2
Vodar, D. M. M 1 1
Vlaminck, Maurice de 1876 1958 M FR 1 2
Vladimirov, V. V. M 1 3
Vinogradov, Sergey 1869 1938 M RU 4 25
Veselovskaya-Tugenhold, Z. F 1 1
Verkhovskaya, Lidiya Nikandrovna 1882 1919 F RU 1 4
Vereysky, Georgy 1886 1962 M RU 1 6
Vengrzhinovskij, Alexandr M 1 6
Vebb, V. A. M 1 5
Vavszhenecky, M. M 1 1
Vatagin, Vasily 1884 1969 M RU 1 2
Vassilev, Vladimir M 1 15