organizer

[Moskovskoe Tovarishhestvo Khudozhnikov : Moscow Association of Artists]

Московское Товарищество Художников

City:
Moscow
Moscow
Type:
artist associations
Quickstats
Exhibitions: 1
Catalogue Entries: 232
Artists: 64
Nationalities: 6
Gender: 13 % female, 81 % male
Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Anatoly Andronov 1869 1947 RU 1 1
Vladimir Aleksandrovič Beklemišev 1861 1920 RU 1 8
V. N. Berg 1 3
V. E. Bogdanovic 1 1
Ivan Bokhan 1 4
Leonid Brailovskii 1867 1937 RU 1 6
Adam Burachevski 1881 1 1
Vladimir Burlyuk 1887 1917 UA 1 1
Vasili Ivanovich Denisov 1862 1922 RU 1 11
V. A. Dyakonov 1 1
V. A. Galvich 1 4
Anna Semenovna Glagoleva 1873 1943 RU 1 2
Ekaterina Vasilevna Goldinger 1881 1973 RU 1 7
Natalia Goncharova 1881 1962 RU 1 6
Ivan Georgievic Gugunava 1860 1919 GE 1 3
A. Ya. Jakobson 1 2
Aleksej Alekseevič Jasinskij 1874 1943 RU 1 12
Konstantin Jasinskij 1 3
Yakov Kalinichenko 1869 1938 RU 1 3
Elena Ivanovna Kamenceva 1879 1977 RU 1 3
Vassily Kandinsky 1866 1944 RU 1 4
Petr Kelin 1874 1946 1 2
N. F. Khalyavin 1 1
Nikolai I. Khrustachev 1883 1960 RU 1 3
Vasily Ivanovich Komarov 1868 1918 RU 1 4
G. A. Konduralov 1 1
Aleksander Koyransky 1884 1968 1 2
Konstantin Kuznetsov 1863 1936 RU 1 4
Georgy Aleksandrovich Lapshin 1885 1940 FR 1 8
Mikhail Larionov 1881 1964 RU 1 3
Boris Nikolaevič Lipkin 1874 RU 1 3
Kazimir Malevich 1878 1935 RU 1 12
Vasili Nikitich Meshkov 1867 1946 RU 1 1
K. I. Mikhailova 1 1
O. P. Mikhailova 1 2
Alexsey Morgunov 1884 1935 RU 1 9
N. F. Nekrasov 1 7
Stanislav-Vitold Vladislavovich Noakovsky 1867 1928 PL 1 8
V. P. Orlov-Petrov 1 1
L. F. Pishhalkin 1 1
Vladimir Pokrovsky 1871 1931 RU 1 1
Vladimir Polovinkin 1 1
V. I. Pozdneev 1 2
Michail Semenovič Pyrin 1874 1943 RU 1 8
Fedor Ivanovich Rerberg 1865 1938 RU 1 6
Vasily Rozhdestvensky 1884 1963 RU 1 1
V. I. Shagin 1 3
A. M. Shaposhnikova 1 1
Mikhail Shesterkin 1 6
Aleksandr Shevchenko 1883 1948 RU 1 3
S. A. Shheglov 1 1
N. S. Smirnova 1 2
V. N. Sorokhtin 1 1
V. V. Spasskiy 1 4
Aleksander Sredin 1872 1934 RU 1 3
Léopold Survage 1879 1968 RU 1 1
N. S. Ul'yanov 1 1
D. Varapaev 1 6
N. I. Volosatikov 1 1
Aleksandr Georgievich Yakimchenko 1878 1929 RU 1 3
V. D. Yakovlev 1 8
Georgy Yakulov 1884 1928 GE 1 3
Ivan Yefimov 1878 1959 RU 1 1
Nikolai Zavyalov 1863 1922 RU 1 3

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Gender Distribution(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

Recommended Citation: "[Moskovskoe Tovarishhestvo Khudozhnikov : Moscow Association of Artists]." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Dec 6, 2023. https://exhibitions.univie.ac.at/organizer/424