Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 37 of 37
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Alt'man, Natan 1889 1970 M RU 1 4
Bruni, Lev 1894 1948 M RU 1 3
Burlyuk, David 1882 1967 M UA 1 5
Burlyuk, Vladimir 1887 1917 M UA 1 3
Chagall, Marc 1887 1985 M BY 1 25
Diderichs, Andrei Romanovich 1884 1942 M RU 1 5
Dymshits-Tolstaya, Sof'ya 1889 1963 F RU 1 9
Fa'lk, Robert 1886 1958 M RU 1 14
Fedorov, German Vassilievic 1885 1976 M RU 1 4
Goldfarb, K. 1 2
Goncharova, Natalia 1881 1962 F RU 1 4
Gritchenko, Alexis 1883 1977 M RU 1 12
Gurvich-Gursky, Stanislav M RU 1 2
Hodasevič, Valentina Mihajlovna 1894 1970 F RU 1 24
Kandinsky, Vassily 1866 1944 M RU 1 11
Konchalovsky, Pyotr 1876 1956 M RU 1 1
Krohn, Christian Cornelius 1882 1959 M NO 1 4
Kuprin, Aleksandr 1880 1960 M RU 1 8
Larionov, Mikhail 1881 1964 M RU 1 9
Latri, Mykhail 1875 1941 M RU 1 3
Lentulov, Aristarkh 1882 1943 M RU 1 6
Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 1885 1921 F RU 1 11
Ljubavina, Nadezhda F 1 4
Mashkov, Il'ya 1881 1944 M RU 1 13
Milman, Adolf Izrailovich 1888 1930 M RU 1 6
Miturich, Piotr 1887 1956 M RU 1 1
N. N., 1 3
Nachman Acharya, Magda 1889 1951 F RU 1 5
Obolenskaya, Yulia 1889 1945 F RU 1 15
Pligin, Aleksander Pavlovoc 1880 1943 M RU 1 3
Potekhina, Elizaveta 1882 1963 F 1 5
Rozhdestvensky, Vasily 1884 1963 M RU 1 1
Sarian, Martiros 1880 1972 M AM 1 2
Savinkov, Viktor 1886 1954 M RU 1 3
Shekhtel, V. F. M 1 1
Shestopalov, V. F. M 1 5
Yakulov, Georgy 1884 1928 M GE 1 1
  • 1 (current)