exhibition

[III. Exhibition of Association of Moravian Artists]

III. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských


ID: 1243, Status: completed
Exhibition period:
Apr 12‒May 31, 1908
Type:
group
Organizing Bodies:
Sdružení výtvarných umělců moravských
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 124
Types of Work: painting and drawing: 81, other medium: 37, unknown: 6
Artists: 20
Gender: female: 3, male: 17
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Jun 28‒Sep 1, 1908 V. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [V. Exhibition of the Association of Moravian Artists] Kroměříž [Flower Garden] 19 artists
Aug 25‒Sep 22, 1907 II. výstava Výtvar. umělců moravských [II. Exhibition of the Moravian Artists] Valašské Meziříčí [Imperial-Royal Czech High School] 16 artists
May 4‒Jul 31, 1913 X. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [X. Exhibition of Association of Moravian Artists] Hodonín [House of Artists] 11 artists
May 15‒Jun 5, 1910 VII. výstava :Sdružení výtvarných umělců moravských: v Olomouci [VII. Exhibition of the :Association of Moravian Artists: in Olomouc] Olomouc Olomouc (exact location unknown) 10 artists
May 23‒Jun 20, 1909 VI. výstava „Sdružení výtvarných umělců moravských“ v Hodoníně. Umění polské a moravské [VI. Exhibition of the "Association of Moravian Artists" in Hodonín. Polish and Moravian Art] Hodonín Hodonín (exact location unknown) 12 artists
Dec 10, 1913‒Jan 1, 1914 XI. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [XI. Exhibition of the Association of Moravian Artists] Hodonín [House of Artists] 7 artists
May 17‒Aug 31, 1914 44. výstava vídeňského spolku umělců „Hagenbund“ [44. Exhibition of the Viennese Artists' Association "Hagenbund"] Hodonín [House of Artists] 6 artists
Apr 8‒Jun 17, 1906 Dvacátá výstava S. V. U. Manes v Praze [Twentieth Exhibition of the Union of Fine Artists Manes in Prague] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 2 artists
Nov 17, 1906‒Jan 20, 1907 XXI. výstava Spolku výtvarných umělců Manes v Praze [XXI. Exhibition of the Union of Fine Artists Manes in Prague] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 2 artists
Jan 5‒Mar 1, 1912 Umělecká výstava v Obecním domě »u Prašné věže« [Art Exhibition in the Municipal House "by the Powder Tower"] Prague Obecní dům 5 artists
Mar 16‒Jun 1906 Hagenbund. Neunzehnte Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 2 artists
Mar‒Aug 1911 Hagenbund. Frühjahrs-Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 2 artists
Nov 1908‒Jan 1909 Hagenbund. XXVII. Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 2 artists
Dec 1909‒Jan 1910 Weihnachtsausstellung. Künstlerbund Hagen [31. Ausstellung] Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 2 artists
Apr‒May 1913 73. výroční výstava Krasoumné jednoty pro Čechy [73. Annual Exhibition of the Art Union for Bohemia] Prague Rudolfinum 2 artists
1906 Imp. Royal Austrian Exhibition London Earls Court 2 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 3 artists
Apr 22‒Oct 31, 1907 VII. Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 2 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 2 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 2 artists
Opening Hours
daily: 9am - 12pm; 1pm - 5pm
Catalogue
Katalog III. výstavy Sdružení výtvarných umělců moravských. Chrudim: Průmyslové muzeum pro východní Čechy 1908.
Printed by: M. E. Holavský, nr. of pages: [PDF page number: 26].
Holding Institution: Knihovna Moravské galerie v Brně
Preface
[no author]: Sentence o umění, 6 p.

"CH. P. BAUDELAIR:
Vzduch hraje tak velkou roli v theorii barev, že by obdržel krajinář, namaloval-li by listí stromů tak, jak je vidí, ton falešný se zřetelem k tomu, že jest mnohem menší vrstva vzduchová mezi divákem a obrazem, než-li mezi divákem a přírodou.

DELCOMBE:
Umění nebude jednou z forem užitků oligarchie a nebudou jeho sluhy lidé přepychu a tvrdou duši, dvořané ochotní vyzdobiti snění majetných, usazených nad obecnou bídou. Umění stane se záhy opět výkvětem lidového genia, bude vytvářeno všemi pro radost všech.

GAUGUIN:
Nedělejte věci příliš hotových; dojem není dosti trvalý, aby pozdější vyhledávání nekonečného detailu neškodilo prvnímu vrhu; tak chladíte jeho žhavý tok a z vroucí krve děláte kamení; i kdyby to byl rubín, odvrzte jej daleko od sebe.

V. HUGO:
Ideál není nic jiného než vrchol logiky, rovněž jako krása není nic jiného než vrchol pravdy. Národové umělečtí jsou zároveň i konsekventní. Milovati krásu značí tolik jako viděti světlo.

Poesie národa jest i živlem jeho pokroku. Velikost civilisace měří se dle kvantity obraznosti. Jen že národ civilisující má zůstati národem mužným. Korinth – ano, Sybaridu – nikoli. Kdo zženští, vysílí se. Nesmíme býti ani dilettanty ani virtuosy, musíme býti umělci.

Moderní ideál má svůj typ v umění a svůj prostředek ve vědě. Neboť vědou uskuteční se to vznešené vidění básníků – krása sociální. Ráj bude obnoven formuli A + B. Na výši dnešní civilisace jsou vědy exaktní nutnou podstatou zářivé krásy, a citu uměleckému ústroj vědecký netoliko prospívá, nýbrž jest jeho doplňkem. Sen má přemýšleti. Umění, jež jest dobyvatelem, má se opírati o vědu, jež stále kráčí v před.

C. MAUCLAIR:
Umění, říká se, zahyne opovržením těch, kteří chtějí vládu Užitečna. Nikoli, umění nezemře, jest užitečné, bude jim užitečné i proti jejich vůli, a celá generace (socialismu) se zdvihá, která jim to dokáže.

ALF. LICHTWARK:
Má-li umělecké dílo obživnout opět v jiném člověku, musí duše tohoto býti příbuzně naladěna s duší tvůrcovou.

Potřebu umění geniova nikdo necítí, dokud ho tu není, vyjma jediného člověka, jenž umění to sám splozuje.

J. RUSKIN:
Umění žije ze stálého a věrného, bílého, tichého, posvěceného plamene nitra a hyne chladem rozumu a pýchy.

Umění kterékoli země jest udavatelem jejich sociálních a politických cest.

Vkus není pouze částí nebo ukazatelem mravnosti – jest mravnost sama.

Všechny zákony všehomíra nezpůsobí, abyste dovedli viděti barvu anebo nakresliti linii bez té zvláštní síly, které za starodávna říkali duše.

Život bez práce jest zločin, práce bez umění zvířeckost.

Všecka velká umění mají za účel buď podporu nebo povznesení lidského života, z pravidla obojí.

Vštěpte si v srdce jako vůdčí princip vší pravé práce a pramen každé zdravé energie životní, že vaše umění má býti chválou něčeho, co milujete.

Ve přesném poměru k pravosti příčiny a k čistotě vzrušení nalézá se možnost krásného umění. Dívčina může si zpívat o své ztracené lásce, ale lakomec nemůže si zpívat o svých ztracených penězích. A s naprostou přesností, od nejvyššího k nejnižšího, jest krása možného umění udavatelem mravní čistoty a majestátů vzrušení, jež vyjadřuje.

Člověk je úplný jen tam, kde pracuje. Člověk je úplný jen tam, kde vzývá, kde se koří, kde se obdivuje. Umění není hra, umění je práce a pravda: nejvyšší opravdovost, nejvyšší vroucnost, nejméně sobectví, nejméně rozkoše – všecko posvěcení a všecka ušlechtilost.

HESLO VÍDEŇSKÉ SECESSE:
Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit.

AUG. STRINDBERG:
Činiti rozdíl mezi geniem a talentem a mluviti o geniu jako o nové vlastnosti je hloupé; neboť pak by se musilo věřit i ve zvláštní zjevení. Ti největší umělci mají jisté vlohy k technické zručnosti, necvičí-li se tyto, hynou; proto řekl kdosi, že genij je pilnost; přidá-li se k tomuvzdělání a dobrý rozum, pronikne genij jako produkt celé řady příznivých okolností.

H. TAINE:
Výtvory lidského ducha jako výtvory živé přírody se vysvětlují jedině svým ústředím.

LEONARDO DA VINCI:
Modlitba L. de V.: „Nechť osvítí mne Pán, Světlo světa a nechť pomůže mi vyložiti perspektivu, nauku o Jeho světle.“

Všechno krásné umírá v člověku, ne však v umění.

Prvním výtvorem malířským byla čára vedená po obvodu stínu člověka, sluncem na stěnu vrženého.

Chtivost peněz snižuje i dobré mistry na řemeslníky. Tak můj přítel Perugino dospěl takové rychlosti v odbývání zakázek, že jednou odpověděl ženě, k obědu jej volající: „Dávej polévku, já zatím namaluju ještě jednoho svatého.“

Úsudek nepřítelův je často správnější než úsudek přítelův. Nenávist v lidech je skoro vždy hlubší než láska. Zrak nenávidícího je pronikavější než-li zrak milujícího."
Additional Information
Other Mediums listed
Participant Addresses listed

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Places of Activity of Artists(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Antonín Blažek Feb 22, 1874 Aug 5, 1944 CZ 3
Antoš Frolka 1877 1935 CZ 3
Marie Gardavská Mar 14, 1871 Jun 6, 1937 CZ 2
Roman Havelka 1877 1950 CZ 5
Bohumír Jaroněk 1866 1933 CZ 10
Alois Kalvoda 1875 1934 CZ 8
Kamila Klicperová CZ 3
Jano Köhler Feb 9, 1873 Jan 20, 1941 CZ 4
Josef Koudelka Feb 4, 1877 Oct 28, 1960 CZ 2
Stanislav Lolek 1873 1936 CZ 3
Cyril Mandel Oct 23, 1873 Aug 16, 1907 CZ 2
Jan Mráček Jul 11, 1874 Jun 13, 1961 CZ 3
František Ondrúšek 1861 1932 CZ 1
Jan Šír Jul 12, 1868 Feb 28, 1928 CZ 5
Josef Škamrala Mar 17, 1871 1910 CZ 4
Joža Úprka 1861 1940 CZ 11
Karel Wellner 1875 1926 CZ 3
Zdeňka Vorlová-Vlčková Apr 3, 1872 Oct 28, 1954 CZ 9
František Bohumír Zvěřina Feb 4, 1835 Dec 27, 1908 CZ 2
Edmund Žižka Nov 16, 1880 1968 CZ 4
Recommended Citation: "III. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Apr 28, 2021. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1243