exhibition

[44. Exhibition of the Viennese Artists' Association "Hagenbund"]

44. výstava vídeňského spolku umělců „Hagenbund“


ID: 1258, Status: completed
Exhibition period:
May 17‒Aug 31, 1914
Type:
group
Organizing Bodies:
Künstlerbund Hagen / Hagenbund / Sdružení výtvarných umělců moravských
Quickstats
Catalogue Entries: 174
Types of Work: painting and drawing: 105, other medium: 69
Artists: 26
Gender: female: 1, male: 25
Nationalities: 5
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
1911 Hagenbund Prague Galerie Josefinum 14 artists
Nov 19, 1910‒Dec 10, 1911 Künstlerbund Hagen. Herbst-Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 13 artists
Mar‒Aug 1911 Hagenbund. Frühjahrs-Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 16 artists
Mar‒May 1910 Künstlerbund Hagen. Frühjahrs-Ausstellung [32. Ausstellung] Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 13 artists
Sep 4‒19, 1909 Hagenbund. Alpine Kunstausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 7 artists
Nov 1908‒Jan 1909 Hagenbund. XXVII. Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 13 artists
Mar 23‒Apr 1912 Hagenbund. Frühjahrsausstellung. [35. Ausstellung] Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 12 artists
1908 Kaiser-Huldigungs-Ausstellung Hagenbund-Manes-Sztuka Vienna Gebäude der Secession 12 artists
Oct 5‒Nov 1907 Hagenbund. XXIII. Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 12 artists
Dec 1909‒Jan 1910 Weihnachtsausstellung. Künstlerbund Hagen [31. Ausstellung] Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 13 artists
Mar 16‒Jun 1906 Hagenbund. Neunzehnte Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 9 artists
May 4‒Jul 31, 1913 X. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [X. Exhibition of Association of Moravian Artists] Hodonín [House of Artists] 6 artists
May 15‒Jun 5, 1910 VII. výstava :Sdružení výtvarných umělců moravských: v Olomouci [VII. Exhibition of the :Association of Moravian Artists: in Olomouc] Olomouc Olomouc (exact location unknown) 6 artists
Dec 7, 1906‒Jan 20, 1907 Hagenbund XXI. Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 10 artists
Apr 12‒May 31, 1908 III. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [III. Exhibition of Association of Moravian Artists] Chrudim [Industrial Museum for Eastern Bohemia] 6 artists
Frühling 1907 Hagenbund. Zweiundzwanzigste Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 7 artists
march-june 1905 Hagenbund. XV. Ausstellung Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 7 artists
May 23‒Jun 20, 1909 VI. výstava „Sdružení výtvarných umělců moravských“ v Hodoníně. Umění polské a moravské [VI. Exhibition of the "Association of Moravian Artists" in Hodonín. Polish and Moravian Art] Hodonín Hodonín (exact location unknown) 7 artists
Jun 28‒Sep 1, 1908 V. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [V. Exhibition of the Association of Moravian Artists] Kroměříž [Flower Garden] 6 artists
Aug 25‒Sep 22, 1907 II. výstava Výtvar. umělců moravských [II. Exhibition of the Moravian Artists] Valašské Meziříčí [Imperial-Royal Czech High School] 6 artists
Dec 10, 1913‒Jan 1, 1914 XI. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských [XI. Exhibition of the Association of Moravian Artists] Hodonín [House of Artists] 4 artists
Aug‒Sep 1915 Kunstausstellung. Wirtschaftsverband bildend. Künstler Österreichs [2.] Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 8 artists
Nov 17, 1906‒Jan 20, 1907 XXI. výstava Spolku výtvarných umělců Manes v Praze [XXI. Exhibition of the Union of Fine Artists Manes in Prague] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 3 artists
Apr 8‒Jun 17, 1906 Dvacátá výstava S. V. U. Manes v Praze [Twentieth Exhibition of the Union of Fine Artists Manes in Prague] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 2 artists
Jan 5‒Mar 1, 1912 Umělecká výstava v Obecním domě »u Prašné věže« [Art Exhibition in the Municipal House "by the Powder Tower"] Prague Obecní dům 5 artists
Apr‒May 1905 XVI. výstava výtvarných umělců Manes v Praze [XVI. Exhibition of the Fine Artists Manes in Prague] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 2 artists
Oct 7‒29, 1905 Umělecká výstava S. V. U. „Manes“ [Art Exhibition of the Union of Fine Artist "Manes"] Kladno Kladno (exact location unknown) 2 artists
1906 Imp. Royal Austrian Exhibition London Earls Court 6 artists
Apr‒May 1913 73. výroční výstava Krasoumné jednoty pro Čechy [73. Annual Exhibition of the Art Union for Bohemia] Prague Rudolfinum 5 artists
Feb‒Mar 1910 Deutschböhmischer Künstlerbund [German-Bohemian Artists Association] Prague Rudolfinum 2 artists
Apr 22‒Oct 31, 1907 VII. Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 9 artists
Feb‒Jun 1914 Seconda Esposizione Internazionale d'Arte "della Secessione". Rome Palazzo dell'Esposizone 2 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 3 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 5 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 3 artists
Organizing Committee
"Správa „Hagenbundu“ [Management of "Hagenbund"]:
Předseda [Chairman]: Architekt [Architect] Alfred Keller.
Náměstek předsedy [Deputy Chairman]: Malíř [Painter] Ludvík Ferd. Graf.
Jednatel [Secretary]: Sochař [Sculptor] Karel Stemolak.
Pokladník [Treasurer]: Malíř [Painter] Leopold Blauensteiner.
Sochař [Sculptor] prof. Frant. Barwig; Malíř [Painter] prof. Josef Beyer; Malíř [Painter] Dr Rudolf Junk; Malíř [Painter] Ferdinand Michl; Malíř [Painter] August Roth; Malíř [Painter] Jindřich Revy.
Sekretář [Secretary]: Josef Frant. Krzizek.

Správa „Sdružení výtvarných umělců moravských“ [Management of the "Association of Moravian Artists"]:
Předseda [Chairman]: Malíř [Painter] Joža Uprka.
Náměstek předsedy [Deputy Chairman]: Malíř [Painter] Bohumír Jaroněk.
Pokladník [Treasurer]: Malíř [Painter] Jano Köhler.
Architekt [Architect] Antonín Blažek; Malíř [Painter] Roman Havelka; Malíř [Painter] Alois Kalvoda; Malíř [Painter] Stanislav Lolek; Sochař [Sculptor] Frant. Uprka.
Sekretář a jednatel [Secretary]: Jan Kafka.

Komise pro závěs obrazů a úpravu výstavy [Commission for the Painting Installation and Adjustment of the Exhibition]: Leopold Blauensteiner; Ludvík Ferd. Graf; Adolf Gross; August Roth; Karel Stemolák.

Nákres katalogu a plakátu [Catalogue and Poster Design]: Ferdinand Michl.", n.p.
Opening Hours
daily: 9am - 6pm
Catalogue
Katalog 44. výstavy vídeňského spolku umělců „Hagenbund“. Hodonín: Sdružení výtvarných umělců moravských 1914.
Printed by: Rudolf Fencl, nr. of pages: [PDF page number: 60].
Holding Institution: Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Preface
[no author]: [no title], 7 p.

"Spolek umělců, jehož výstavu »Sdružení výtvar­ných umělců« ve svém Domě pořádá, znám jest u nás nejvíce pod jménem »Hagenbund«, vlastní název zní: »Künstlerbund Hagen«.
Kdo byl či jest Hagen, dle něhož »Hagenbund« je pojmenován?
Snad Hagen von Tronege, temný bohatýr Niebelungů, a osnovatel zhouby Siegfriedovy?
Či Hagen Theodor, německý krajinář?
Či Hagen Blanka Adelhaid, malířka?
Nikdo z nich.
Hagen »Hagenbundu« jest vídeňský hospodský, a již to známkou, že vznik tohoto spolku má jistou notu rázovitě vídeňskou v dobrém významu slova, kde vídeňskost znamená jakýsi druh fidélnosti, družnosti a svěžesti.
Hagen, nyní majitel Hotelu Victoria, měl svého času jen hospodu »das freie Blauhaus« na Gumpendorferstrasse, a zde již před 20–30 lety scházívala se stolová společnost sestávající většinou z umělců, která dle místa či majitele nazývala se »Hagengesell­schaft«. Tatáž společnost chodívala i do blízké kavárny Sperlovy.
Dle autentických údajův »Hagenbundu« samého – zde přehled jeho vývoje a působnosti:
V uměleckých sbírkách arcivévody Bedřicha, zva­ných »Albertina«, jest uschován soubor kreseb, jež umělci stolové společnosti Hagenovy načrtávali ve svých přátelských schůzkách v kavárně Sperlově a které již nyní jsou důležitými dokumenty umělec­kých zájmů Vídně v posledních dvou desítiletích de­vatenáctého století. Mnohé ty kresby svědčí sice, že přátelsky šelmovská družnost byla zevnějším po­jítkem »Společnosti Hagenovy«, jež i dnes soustřeďuje členy všech uměleckých táborů (Künstlerge­nossenschaft, Sezession, Hagenbund). Ale jsou zde i vážné práce, ve kterých pozorovati nejen ozvěnu individualních snah, nýbrž i projevy o nejdůležÍtěj­ších, palčivých otázkách umělecké kultury, a to jest dokladem, že zde bylo středisko rozhovorů, které na další vývoj vídeňského života uměleckého mělo roz­hodný vliv. A skutečně odtud vyšlo umělecké hnutí, které počalo založením Secesse. »Hagenova společ­nost« v hostinci »das freie Blauhaus« hostila pestrou směs mladých umělců, ze kterých se společně s ne­spokojenými modernisty z Künstlergenossenschaftu vedenými Hoermannsem utvořila skupina připra­vující »Secessi«.
Toto odštěpení, které od Secessionistů v zájmu vlastní věci stalo se tajně, vyvolalo prudké osobní spory. Umělci, jež zbyli po odloučení »Se­cessionistů«, poznali hned nutnost vlastního umě­leckého sdružení. To vystavovalo sice v »Künstler­hausu«, ale pod vlastní jury a ve vlastních místno­stech. Velký úspěch dvou prvních výstav popudil žárlivé kolegy tou měrou, že při zamýšlené třetí vý­stavě byla odepřena jakákoli zvláštnost a výlučné právo. Tu uvolnilo se mladé sdružení od vůdčí­ho »Künstlergenossenschaftu« a uspořádalo svoji třetí výstavu v uměleckém salonu Miethkeově.
Radost z volné umělecké tvorby, úspěch prvního samostatného podniku, laskavá podpora směrodatných činitelův a též lákavý příklad »Seces­se«, – to vše způsobilo založení nového spolku »Künstlerbund Hagen«, jenž za podpory starosty Dr. Luegra r. 1902 v místnostech Zedlitzovy dvorany, od architekta Urbana upravené pod předsednictvím Jindřicha Leflera začal svoji uměleckou činnost. Po dvanáctileté působnosti pořádá nyní 44. uměleckou výstavu.
R. 1912 byla »Hagenbundu« výstavní místnost obcí vídeňskou odňata. Tím bylo spolku znemožněno pokračovati v obvyklé činnosti, totiž pořádání samo­statných výstav. Roku 1913 předstoupil »Hagen­bund« před veřejnost jen kollekcí na jarní výstavě »Künstlergenossenschaftu«.
»Hagenbund« založený na podkladě zmírněné mo­derny, ukazoval ve svých výstavách v první řadě umělecký vývoj svých vlastních členů, je­jichž počet se měnil.
Všeobecně vzato rozvoj šel směrem intimity a v malířství zvlášť soustředil se na vytříbení nála­dového krajinářství. Specifický ráz vídeňský změnil se v rakouský, když byli přihráni umělci slovanští, kteří byli vždy vítanými hosty »Hagenbundu«.
Dvě souborné výstavy rakouské skupiny umělecké »Jungbund«, výstava prací manželů Medizových a upořádání výstavy nejmladších modernistů r. 1911 jakož i výstavy »Sdružení výtvarných umělců rakou­ských« dotvrzovaly rakouský základní ráz podniků »Hagenbundu«.
Záslužně rozšířena byla činnost ta ukázkami umě­leckých výtvorů ciziny. Byli to předně jednotliví u­mělci, jež »Hagenbund« Vídni představil: Arnold Bocklin 1903, Louis Corinth 1906, Heinrich a Villy Zügel, Georg Wrba a Vettore Zanetti – Zilla 1907, Théo van Rysselberghe, Gino Parin a Rudolf Sieck 1908, Karel Haider 1908, Otto Hierl-Deronce 1909, Wilhelm Busch 1909 a Otto Hettner 1910. Souborné výstavy cizozemských skupin uměleckých: »Bund zeichnender Künstler in München« r. 1904 a 1909, Anglické lepty 1905, Saští umělci 1906, U­herské sdružení umělecké »Kéve« 1910, Švédští u­mělci 1910 a moderní Norvežané 1912.
Na výstavách v cizině súčastnil se Hagenbund takto: V Mnichově 1901, 1904, 1909 a 1913, v Düsseldorfě 1902, 1911 a 1913, v Drážďanech 1903, 1908, 1909, 1911 a 1913, St. Louis 1905, v Lon­dýně 1906, v Benátkách 1907, v Římě 1911 a 1913.
Vše, co žije, mění se, tak i »Hagenbund«. Zdá se, že několika posledními výstavami – dojista dohře promyšlenými – odložena byla zásada umírněného směru. »Hagenbud« vysvětluje tuto změnu takto: Každý spolek, který zastupuje umělecké zájmy a může výstavami rozšířiti přehled současné tvorby umělecké, jest mravně zavázán umožniti obecenstvu, pokud lze, nejjasnější informaci o vývoji každého směru. Poněvadž po zániku »Kunstschau« (Umělec­ká Hlídka – působila v letech 1908 a 1909 za před­sednictví Klimtova a podávala přehled o umělcích, kteří nebyli v žádném uměleckém sdružení vídeň­ském) ve Vídni nejnovější směry umělecké jsou umlčovány nebo potlačovány, nabízí »Hagenbund« pomoc; činí to vědomě a ochotně, kdyžtě pova­žuje za vyplněný svůj původní úkol: umírněnou mo­dernou vnášeti do širších vrstev porozumění pro u­mělecké věci nesnadno pochopitelné.
Nesmí se mu zazlívati, že čím je starší, tím více jde cestami mladých: všem mladým talentům cesty usnadňovat je vždy vděčná věc, a »Hagenbund« vidí v tom svoji čest, že umělce jako je Hanak a Mestro­vič, vídeňskému obecenstvu poprvé předvedl. »Ha­genbund« hodlá i nadále pro mládež pracovati, vždyť novost, mladistvost, budoucnost není nepřítelem, nýbrž pokračovatelem minulosti. Jen přijít oprav­dově a blahovolně v ústrety – a zdánlivá srážka nespokojených protiv ukáže se jako přirozený vývoj.

*

»Sdružení výtvarných umělců moravských« po zahajovací výstavě roku 1913 ve vlastním Domě nabídlo »Hagenbundu« výstavní místnosti k sou­borné výstavě spolkové. »Hagenbund« sám pro­hlašuje přibrání slovanských umělců k svým výstavám za jednu z významných složek činno­sti. A věru, bylo k tomu potřebí i odvahy před ví­deňským obecenstvem i umělecké čistoty ve vlast­ním členstvu – uspořádati ve spolk. místnostech na př. soubornou výstavu pražského spolku »Manes« (1902) nebo polské »Sztuky« (1908). Proč nepově­děti, že »Slovenská Madonna« (Mariánská píseň) Jože Uprky byla c. k. ministerstvem pro Moderní ga­lerii získána na výstavě »Hagenbundu« (1902)? Proč nepřiznati, že moravští malíři nacházeli v »Hagen­bundu« pohostinství? »Sdružení výtvarných umělců moravských« projevuje dnes »Hagenbundu« povin­nou vděčnost. »Hagenbundu« přes statečné zápasy a osobní oběti členů nepoštěstilo se prozatímní stá­nek zachránit a nový zbudovat, jeho činnost je nadmíru stížena, proto »Sdružení« nabídlo mu kolle­giálně pomocné ruky.
Zdůrazňuje-li »Hagenbund« nynější zásadu, že budoucnost je pokračovatelkou minulosti, »Sdružení« poznává tu ozvěnu svých snah. Vždyť zásadou »Sdružení« jest: na kořenech umělecké minulosti, na základech kultury našeho lidu v před k budouc­nosti!"
Additional Information
Other Mediums listed
Participant Addresses listed

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Places of Activity of Artists(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Otto Barth 1876 1916 AT 6
Adolf Gross 1873 1937 AT 17
Ferdinand Michl 1877 1951 CZ 7
Heinrich Révy 1883 1949 DE 6
Josef Beyer 1843 1917 AT 3
Ota Bubeníček 1871 1962 CZ 1
Alois Kalvoda 1875 1934 CZ 1
Roman Havelka 1877 1950 CZ 2
Alois Leopold Seibold 1879 1951 AT 5
Ludwig Ferdinand Graf 1868 1932 AT 7
Leopold Blauensteiner 1880 1947 AT 4
Augustin Roth 1864 1952 AT 2
Karl Huck 1876 1926 AT 5
Kazimierz Sichulski 1879 1942 PL 1
Stanislav Lolek 1873 1936 CZ 1
Ludvík Kuba 1863 1956 CZ 2
Jan Honsa 1876 1937 CZ 2
Victor Eckhardsburg 1864 1946 AT 3
Antoš Frolka 1877 1935 CZ 1
Oskar Laske 1874 1951 AT 21
Józef Krasnowolski 1879 1939 PL 1
Joža Úprka 1861 1940 CZ 1
Frieda Konstantin 1884 1918 HU 2
Edmund Žižka Nov 16, 1880 1968 CZ 1
Vaclav Malý 1874 1935 CZ 1
Anton Bleichsteiner Jan 21, 1879 Jan 19, 1963 AT 2
Recommended Citation: "44. výstava vídeňského spolku umělců „Hagenbund“." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Oct 5, 2022. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1258