exhibition

[The Second Group Exhibition of the Művészház and the Exhibition of the Association of Hungarian Graphic Artists]

A Művészház második csoportos kiállítása és a Magyar Grafikusok Egyesülete kiállítása


ID: 986, Status: proof read
Exhibition period:
Jan 9‒Feb 10, 1910
Type:
group
Organizing Bodies:
Művészház
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 217
Types of Work: painting and drawing: 40, other medium: 78, unknown: 99
Artists: 17
Gender: female: 2, male: 15
Nationalities: 2
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Feb 2‒18, 1912 VI. csoportos kiállítás a Művészházban [VI. Group Exhibition in the Művészház] Budapest Művészház 3 artists
Jan 23‒Feb 1913 A Művészház palotafelavató kiállítása [The Palace Inauguration Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 8 artists
Nov 27‒Dec 27, 1910 A Művészház téli kiállítása [ellenszalon] [Winter Exhibition of the Művészház [Anti-Salon]] Budapest Művészház 4 artists
Jan 1908 M.I.É.N.K. [1] [M.I.É.N.K. [1]] Budapest Nemzeti Szalon 2 artists
Sep 11‒Oct 2, 1910 A Művészház zsűrimentes kiállítása [Exhibition Without a Jury in the Művészház] Budapest Művészház 4 artists
Feb 15‒Mar 1914 A Művészház nagy kiállitása [The Great Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 3 artists
May 1907 Tavaszi kiállitás. Gauguin, Cézanne stb. művei [Spring Exhibition. Works of Gauguin, Cézanne etc.] Budapest Nemzeti Szalon 3 artists
Sep 3‒Sep 1911 A Művészház [második] zsűrimentes kiállítása [The [Second] Exhibition Without a Jury of the Művészház] Budapest Művészház 3 artists
Apr 1‒May 15, 1906 Tavaszi kiállítás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 5 artists
Feb 9‒Mar 24, 1909 Akvarellek, pasztellek és grafikai művek nemzetközi kiállitása [International Exhibition of Aquarelles, Pastels and Graphics] Budapest Műcsarnok 9 artists
Nov 14, 1906‒1907 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 5 artists
Apr 27, 1907 Tavaszi kiállitás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 2 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 7 artists
Nov 1908‒1909 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 3 artists
Apr 22‒Oct 31, 1909 VIII. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 4 artists
Spring 1905 Tavaszi nemzetközi kiállítás [International Spring Exhibition 1905] Budapest Műcsarnok 2 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 4 artists
Apr 23‒Oct 31, 1912 X. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 2 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 2 artists
Organizing Committee
"A Művészház tisztikara [The Committee of Művészház]:
Elnök [President]: Teleki Géza gróf [Count], orsz. képv. [national representative].
Alelnökök [Vice-presidents]: Iványi-Grünwald Béla, művészeti alelnök [artistic vice-president]; Domony Móricz dr., műpártolo alelnök [Maecenas vice-president].
Igazgatósági tagok [Directorate members]: Bródy Sándor; Mihály Deák (ügyvezető-igazgató [executive director]); Horthy Béla; Rózsa Miklós dr. (művészeti igazgató [artistic director]); Zichy István gróf [Count].
Titkár [Secretary]: Kónyay Elemér.
Műtáros [In charge of the collection]: Borszéky Frigyes.
Ügyész [Prosecutor]: Lányi Móricz dr.
Irodavezető [Office manager]: Pál Dezső", p. 3

"A kiállítás szervezési és rendezési munkálatait Rósza Miklós dr. művészeti igazgató intézte [The organisation and arrangement of the exhibition was done by Dr. Miklós Rósza, artistic director].
A kiállítás belső berendezését Mihály Deál Jenő ügyvezető igazgató vezetése mellett Faludi Sándor és Tamássy Mátyás tervezték [The interior installation was designed by Sándor Faludi and Mátyás Tamássy under the guidance of Jenő Mihály Deál, executive director].
A katalógus címlapját Honti Nándor festőművész, a kiállitás plakátját Fanta Alkony István rajzolta [The catalogue cover was designed by painter Nándor Honti, the exhibition poster by Istvány Fanta Alkony].", p. 5
Catalogue
A Művészház második csoportkiállítása és a Magyar Grafikusok Egyesülete kiállítása. Krausz Lajos Könyvnyomdája 1910.
Nr. of pages: 18 [PDF page number: 24].
Holding Institutions: Museum of Fine Arts Budapest, Metropolitan Ervin Szabó Library
Preface
[no author]: A magyar grafikusok egyesülete kiállítása, p.11-12

"A grafikának is, mint a művészet minden fajának, megvan a
saját formanyelve, de ez sokkal intimebb, mint a többié. Azt ki-
vánja, hogy szeretettel közeledjünk hozzá, s ha így közeledünk,
megtaláljuk benne azt, a mit keresünk. Sőt olyan megismerésekre
vezet, az impressiók, a kifejezés olyan finomságaivaI ismertet meg,
a milyenekről előbb sejtelmünk sem volt. A ceruza, a toll, a kréta,
a karcoló tű, vagy gyémánt kifejező képességének változatossága,
a fehér és fekete végtelen árnyalatai, szinte uj világot nyitnak meg
a művészet iránt fogékony szemek előtt.
A tudomány népszerűsitésének századában ujból virágzásnak
indult a művészetet népszerűsitő grafika is. Mert kétségtelen, hogy
a rézkarc, a kőrajz, a fametszet megannyi vállfajai, demokratikus
művészet. Az a lényegi tulajdonságuk, hogy a rajzot sok eredeti
példányban képesek előállitani, mindenki számára hozzáférhetővé
teszik azokat.
Franciaországban, Angliában, Németországban eddig nem
látott virágzást ért el századunkban a grafika. A magyar grafka
még bimbójában van. Néhány év előtt akadt két-három művész,
a ki művelte, s alig akadt közönség, mely megértette.
Ezt a megértést, a művész és a közönség között az érintke-
zés könnyebbé tételét kívánja szolgálni a Magyar Grafikusok Egyesülete.
A tagság feltételeit - szem előtt tartva a grafika termé-
szetét - olyképen állapította meg, hogy az Egyesületbe jelenté-
keny anyagi áldozat nélkül, bárki beléphessen. Tagjai számára
megadja a·lehetőséget, hogy a csekély tagsági díj fejében olyan [p. 11]
eredeti múvészi alkotások birtokába jussanak, melyeket egyébként
csak jelentékenyen tetemesebb anyagi áldozat árán szerezhetné-
nek meg.
A Magyar Grafikusok Egyesüidének alapitó és pártoló tagjai vannak.

A pártoló tagok 20 korona tagsági díjat fizetnek három évi kötelezett-
ség mellett.
Az alapitó tagok egyszersmindenkorra legalább 400 koronát adomá-
nyoznak az egyesüket céljaira.
Az alapító tagok alapítványuk befizetésének időpontjától, a pártoló ta-
gok az évi tagsági díj befizetése után gyakorolhatják az őket megillető jogokat.
A pártoló és alapltó tagok az egyesület évenkint rendezett kiállitásain
tagsági díjuk fejében választhatnak az e célra kijelölt műlapokból 1-1 japán
vagy merített papiroson nyomott és a művész által aláirt (signált) példányt.
20-20 korona ráfizetés mellett több ilyen lapra is igényt tarthatnak.
Az egyesület tagjalnak felajánlott egy-egy műlap levonatainak maximá-
lis száma 50.
Tagsági nyilatkozatot a MŰVÉSZHÁZ titkárságánál, vagy
Olgyai Viktor tanárnál (VI., Andrássy-út 71.) lehet tenni. [12]"
Catalogue Structure
"A Művészház tisztikara [The Committee of Művészház]", p. 3
"I. Körmendi Frimm Ervin", cat. no. 1-23, p. 7
"II. W. Gyenes Gitta", cat. no. 1-10, p. 7-8
"III. Götz B. Ernő", cat. no. 1-18, p. 8
"IV. Honti Nándor", cat. no. 1-10, p. 8
"V. Réthy Károly", cat. no. 1-7, p. 9
"VI. Réthyné Seidler Irma", cat. no. 1-7, p. 9
"VII. Szigeti Jenő", cat. no. 1-12, p. 9
"VIII. Pechán József", cat. no. 1-18, p. 9-10
"Szobrok. Körmendi Frimm Jenő [Sculptures. Jenő Körmendi Frimm]", cat. no. 1-21, p. 10
"A magyar grafikusok egyesülete kiállítása [Exhibition of the Association of Hungarian Graphic Artists]", p. 11-12
"Magyar Grafikusok Egyesülete IX-X. [Association of Hungarian Graphic Artists IX-X.]", p.13-15
"IX", cat. no. 1-36, p. 13-14
"X", cat. no. 1-54, p. 14-15
"Tudnivalók a Művészház-ba való belépéshez, művésztagoknak és műlpártoló tagoknak [Information on joining Művészház for artists and patron members]", p. 16-17
"Jegyzetek [Notes]", p. 18
"Belépési nyilatkozat [Declaration of enrollment]", n.p.
Additional Information
Other Mediums listed
Additional Notes
Date information taken from:
Nóra Veszprémi Judit Gömöry  (ed.): A Művészház 1909–1914. Modern kiállítások Budapesten. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria 2009. p. 247.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Ervin Körmendi-Frimm 1885 1939 HU 23
Gitta Gyenes 1888 1960 HU 10
Béla Ernő Götz 1882 1934 HU 18
Nándor Honti 1878 1961 HU 10
Károly Réthy 1884 1921 HU 7
Irma Seidler 1882 1911 HU 7
Jenő Szigeti 1881 1944 HU 12
Jozsef Pechan 1875 1922 HU 18
Lajos Rauscher 1845 1914 DE 5
Oszkár Glatz 1872 1958 HU 5
Viktor Olgyai 1870 1929 HU 4
Aladár Körösfői-Kriesch 1863 1920 HU 8
Géza Wágner 1879 1939 HU 2
Gyula Conrad 1877 1959 HU 2
Emil László Baranszky 1877 1941 HU 4
Arpad Szekely von Adamos 1861 1914 HU 3
Andor Székely 1877 1945 HU 1
Recommended Citation: "A Művészház második csoportos kiállítása és a Magyar Grafikusok Egyesülete kiállítása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Aug 17, 2023. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/986