exhibition

[The [Second] Exhibition Without a Jury of the Művészház]

A Művészház [második] zsűrimentes kiállítása


ID: 1021, Status: proof read
Exhibition period:
Sep 3‒Sep 1911
Type:
group
Organizing Bodies:
Művészház
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 205
Types of Work: painting and drawing: 27, other medium: 6, unknown: 172
Artists: 89
Gender: female: 18, male: 70
Nationalities: 5
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
May 26‒Jun 29, 1912 Biró Mihály gyűjteményes kiállitása és az 1912-ik évi zsűrimentes kiállitás a Művészházban [Exhibition of the Collected Works of Mihály Biró and the Exhibition Without a Jury of the Year 1912 in the Művészház] Budapest Művészház 40 artists
Sep 11‒Oct 2, 1910 A Művészház zsűrimentes kiállítása [Exhibition Without a Jury in the Művészház] Budapest Művészház 38 artists
Nov 27‒Dec 27, 1910 A Művészház téli kiállítása [ellenszalon] [Winter Exhibition of the Művészház [Anti-Salon]] Budapest Művészház 23 artists
Sep 14‒Oct 1913 Zsűrimentes kiállitás a Művészházban [Exhibition Without a Jury in the Művészház] Budapest Művészház 29 artists
Feb 15‒Mar 1914 A Művészház nagy kiállitása [The Great Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 23 artists
Jan 23‒Feb 1913 A Művészház palotafelavató kiállítása [The Palace Inauguration Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 23 artists
May 1907 Tavaszi kiállitás. Gauguin, Cézanne stb. művei [Spring Exhibition. Works of Gauguin, Cézanne etc.] Budapest Nemzeti Szalon 7 artists
Apr 1‒May 15, 1906 Tavaszi kiállítás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 8 artists
Apr‒May 1912 VII. csoportos kiállítás a Művészházban [The VII. Group Exhibition in the Művészház] Budapest Művészház 3 artists
Jan 6‒29, 1911 A Művészház negyedik csoportos kiállitása [The Fourth Group Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 3 artists
Feb 13‒Mar 1910 A Művészház harmadik csoportos kiállitása [The Third Group Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 3 artists
Dec 1907 Modern francia nagymesterek tárlata. Magyar müvészek karácsonyi művásárja és az Éremkedvelők Egyesületének kiállitása [Exhibition ot the Great French Masters. Christmas Artfair of the Hungarian Artists and the Exhibition of the Medal Appreciation Association] Budapest Nemzeti Szalon 5 artists
Mar 16‒Apr 1910 A Művészház bibliai kiállítása és Jacobey Károly művészi hagyatéka [Biblical Art Exhibition and the Estate of Károly Jacobey in the Művészház] Budapest Művészház 4 artists
Jan 9‒Feb 10, 1910 A Művészház második csoportos kiállítása és a Magyar Grafikusok Egyesülete kiállítása [The Second Group Exhibition of the Művészház and the Exhibition of the Association of Hungarian Graphic Artists] Budapest Művészház 3 artists
Dec 8, 1909‒Jan 6, 1910 A Művészház első csoportos kiállitása [The First Group Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 2 artists
May 14‒Jun 15, 1911 V. Csoportos kiállitás a Művészházban [The V. Group Exhibition in the Művészház] Budapest Művészház 2 artists
Jan 1908 M.I.É.N.K. [1] [M.I.É.N.K. [1]] Budapest Nemzeti Szalon 2 artists
Feb‒Mar 1909 M.I.É.N.K. második kiállitása [Second Exhibition of M.I.É.N.K.] Budapest Nemzeti Szalon 2 artists
May 4‒Jun 25, 1913 A Művészház nemzetközi Postimpresszionista kiállitása [International Post-Impressionist Exhibition in the Művészház] Budapest Művészház 2 artists
Nov 14, 1906‒1907 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 4 artists
Apr 27, 1907 Tavaszi kiállitás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 2 artists
Feb 9‒Mar 24, 1909 Akvarellek, pasztellek és grafikai művek nemzetközi kiállitása [International Exhibition of Aquarelles, Pastels and Graphics] Budapest Műcsarnok 4 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 2 artists
Organizing Committee
"A kiállítás szervezési és rendezési munkálatait Rózsa Miklós Dr. művészeti igazgató és Borszéky Frigyes titkár végezték [The organisation and arrangement of the exhibition was executed by Dr. Miklós Rózsa, artistic director, and secretary Frigyes Borszéky].
A kiállítási helyiség belső installációs munkái Málnai Béla műépitész tervei szerint és vezetése mellett készültek [The interour installations of the exhbition were done after plans by architect Béla Málnai and under his guidance].", n.p.

"A Művészház igazgatósága [The Committee of Művészház]:
Elnök [President]: Teleki Géza gr. [count].
Alelnök [Vice-President]: Edelsheim-Gyulai Lipót gróf [count].
Alelnök [Vice-President]: Iványi-Grünwald Béla.
Igazgató [Director]: Dr. Rózsa Miklós.
Batthyány Gyula gróf [count]; Ferenczy Károly; Horthy Béla; Kernstock Károly; Dr. Madarassy-Beck Gyula báró [baron] orsz. kép. [national representative].
A művésztanács elnöke [President of the Artist Council]: Rippl-Rónai József.
Szüllő Géza orsz. képviselő [national representative]; Vágó László; Zichy István gróf [count].
Ügyész [Prosecutor]: Dr. Kováts István.
Titkár [Secretary]: Borszéky Frigyes.
Műtáros [In charge of the collection]: Kónyay Elemér.

A Művészház művésztanácsa [The Artist Council of Művészház]: Csók István; Egry József; Falus Elek; Jaschik Álmos; Katona Nándor; Kisfaludi Strobl Zsigmond; Kosztolányi-Kann Gyula; Körösfői Kriesch Aladár; Ligeti Miklós; Málnaj Béla; Olgyay Ferenc; Pásztor János; Plányi Ervin; Rippl-Rónai József; Vaszary János.

Tiszteletbeli tagok [Honorable members]: Ferenczy Károly; Kernstock Károly; Rippl-Rónai József; Szinyei Merse Pál.", n.p.
Catalogue
A Művészház Második Zsűrimentes Kiállítása. 1911.
Nr. of pages: [PDf page number: 29].
Holding Institution: Metropolitan Ervin Szabó Library
Preface
A Művészház Igazgatósága: [no title], 2 p.

"Budapest, 1911. szeptember 3-án.
A Művészház (művészeti egye-
sület) tudvalevőleg már tavaly
fölvette programjába a párisi
Salon des Indépendentes min-
tájára a zsűrimentes kiállítást,
hogy évenként legalább egyszer ily mó-
don is szolgálja az uj művésznemzedék
érdekeit, módot nyujtva a legelszigetelteb-
ben élő, bármi okból a többi hiva-
talos forumokról esetleg leszorúlt tehetsé-
geknek is a bemutatkozására és érvénye-
sülésre. Az egyesület e liberális intézke-
dését természetesen bizonyos korlátokhoz
köti, nehogy a zsűrimentesség fölszaba-
ditsa a dilettantizmust, vagy – a mi tán
még rosszabb –a műpiacra sandító művé-
szietlen festőipart, s ezért alapszabályaink
5. §. kimondja, hogy a művésztagok a
Művészháznak évente egyszer e célból
rendezendő táratán műveik közül c s a k
e g y e t állithatnak ki zsűrimentesen, míg a
többi beküldött munka a zsűriként szereplő
művésztanács szabályszerü bírálata alá esik.
Minthogy a tavalyi kiállítás igazolta az
egyesületnek bizalommal teljes és a legmesz-
szebbmenő művészi liberalismus sugalta
jóindulató intentióit, s a művésztagok –
mint azt az arra hivatott szakemberek, a
sajtó és a közönség egyaránt elsimerték
– valóban arra használták föl a zsűri-
mentesség kedvezményét, hogy magasabb
törekvéseiknek és őszinte kereséseiknek
ha mindjárt nem is teljes, de becsüle-
tes eredményeit bemutassák, az igazgató-
ság a tavaly megejtett próba után a zsűri-
mentes kiállítás rendszeresitését és évről-
évre való megismétlését a közgyüléssel
alapszabályilag biztosittatta. A zsűri-
mentes anyagon felül az egyesület művész-
tanácsa a szabályszerűen megejtett birálat
alapján még külön 157 képet fogadott el.
A kiállitás anyaga ily módon 244 műtárgy-
ból áll, melynek a zsűrimentesség alapján
bekerült darabkait a kiállitási katalógus *-al
külön megjelöli."
Additional Information
Other Mediums listed
Note
Some catalogue numbers are marked with a star (see public notes of the entries): "* A csillaggal jelzett művek zsűrimentesen állítattak ki [* The art works marked with a star were exhibited without a jury involved]."
Additional Notes
Date and title information taken from: Nóra Veszprémi Judit Gömöry (ed.): A Művészház 1909–1914. Modern kiállítások Budapesten. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria 2009. p. 247.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Kálmán Sashegyi 1886 1912 HU 11
János Pécsi HU 5
Jenő Király 1885 1958 HU 4
József Nemes Lampérth 1891 1924 HU 2
Miklós Némethy HU 5
István Fanta-Alkony 1884 1942 HU 3
István Kálmán HU 1
Lajos Petrovits 1894 1944 HU 1
Géza Záhonyi 1889 HU 4
Ernő Tibor 1885 1945 HU 2
Móricz Sándor 1885 1924 HU 5
Arthur Podolini Volkmann 1891 1943 HU 2
Ferenc Ács Jun 16, 1876 May 26, 1949 HU 2
Szeréna Borosnyoi Borosnyay 1881 1956 HU 3
Gyula Pogány 1884 1925 HU 4
Jenő Szigeti 1881 1944 HU 2
János Krizsán 1866 1948 HU 1
Sandor Ziffer 1888 1962 HU 2
János Kossin HU 1
Anna Iker 1874 HU 2
Miksa Keitner 1892 HU 2
Szilárd Kővári 1882 1916 SK 1
Valér Ferenczy 1885 1954 HU 2
Ervin Raáb 1874 1959 HU 2
János Péchy HU 1
Gyula Kővári HU 1
Desider von Fáy 1888 1954 HU 1
Frigyes Borszéky 1880 1955 HU 1
Károly Kotász 1872 1941 HU 2
Ibolya S.-né Farkas HU 3
Farkas Szunyoghy HU 1
Sandor Turmayer 1879 1953 HU 2
József Nagel HU 1
Alfréd Feiks 1880 1953 HU 4
János Mirkva-Halász 1881 1927 HU 2
István Szigethy 1891 1966 HU 1
Hugó Scheiber 1873 1950 HU 4
Iván Markovich HU 2
Imre Bácskai HU 1
Béláné Nagy HU 1
Jenő Pálla 1883 1958 HU 1
Samu Popper 1887 HU 1
József Balogh 1874 1951 HU 1
Károly Dunkel HU 1
Tivadar Mousson 1887 1946 HU 1
Maria Versebe 1
János Slakta 1873 HU 1
Jenő Pozsonyi 1885 1936 HU 1
Irén Lámné Hilberth 1872 1925 HU 1
Margit Rácz-Kovách 1870 HU 2
Atala Barabás 1877 1945 HU 1
Sándor Kolbay 1892 HU 3
Sándor Beregi 1876 1943 HU 2
József Völkel 1882 1939 1
Gabriella Rainerné Istvánffy 1875 1964 HU 1
Márta Aranyosmaróthi Rónay 1884 1965 HU 1
Aurél Náray 1883 1948 HU 1
Gyula Conrad 1877 1959 HU 1
Sándor Tüzes HU 1
Ilka Frankelné Vozáb 1854 HU 1
Mariska Bükkerti 1889 1923 HU 1
Jenő Szalay 1864 1924 HU 2
Böske Pünkösty HU 1
Jenő Csapó 1875 1954 HU 1
Ferencz Csányi HU 1
Edwin Ödön Fischer 1887 1945 HU 3
Álmos Jaschik 1885 1950 HU 4
Katalin Hindi Szabó 1889 1929 HU 22
Miklós M. Szemere HU 2
Márton Tuszkay 1884 1940 HU 1
Silvio S. A. 1
Antonia Vighné 1886 1922 FR 1
Attila Sassy 1880 1967 HU 1
Béla Kádár 1877 1955 HU 6
Zoltán Páldy 1884 1939 HU 8
Sándor Teplánszky 1886 1944 HU 1
Ede Bohacsek 1888 1915 HU 1
Antal Kröszl HU 4
Zoltán Remsey 1893 1925 HU 4
György Dettár 1892 1951 HU 1
Gitta Gyenes 1888 1960 HU 4
Ágnes Kalmár HU 1
Ferenc Sass 1882 1963 HU 1
Ernö Rakosi 1881 1973 1
János Wörsching HU 1
Emil Lajos Barabás 1878 1917 HU 1
Johann von Tscharner 1886 1946 CH 1
Gina Kovács 1878 HU 1
Armand Schönberger 1885 1974 HU 1
Recommended Citation: "A Művészház [második] zsűrimentes kiállítása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Dec 17, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1021