exhibition

[Biblical Art Exhibition and the Estate of Károly Jacobey in the Művészház]

A Művészház bibliai kiállítása és Jacobey Károly művészi hagyatéka


ID: 1055, Status: proof read
Exhibition period:
Mar 16‒Apr 1910
Type:
group
Organizing Bodies:
Művészház
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 173
Types of Work: painting and drawing: 14, other medium: 20, unknown: 139
Artists: 51
Gender: female: 5, male: 44
Nationalities: 6
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Apr 1‒May 15, 1906 Tavaszi kiállítás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 19 artists
Apr 27, 1907 Tavaszi kiállitás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 13 artists
Sep 11‒Oct 2, 1910 A Művészház zsűrimentes kiállítása [Exhibition Without a Jury in the Művészház] Budapest Művészház 11 artists
Nov 1908‒1909 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 18 artists
Jan 1908 M.I.É.N.K. [1] [M.I.É.N.K. [1]] Budapest Nemzeti Szalon 5 artists
Feb‒Mar 1909 M.I.É.N.K. második kiállitása [Second Exhibition of M.I.É.N.K.] Budapest Nemzeti Szalon 5 artists
Mar 1907 A Nemzeti Szalon. Első csoportkiállítás [The First Group Exhibition Of The National Salon] Budapest Nemzeti Szalon 4 artists
Feb 5‒Mar 3, 1910 Ausstellung Ungarischer Maler Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 4 artists
Apr 27‒Jun 19, 1910 Nemzetközi Impresszionista kiállítás [International Impressionist Exhibition] Budapest Művészház 6 artists
Spring 1905 Tavaszi nemzetközi kiállítás [International Spring Exhibition 1905] Budapest Műcsarnok 14 artists
Nov 14, 1906‒1907 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 14 artists
Nov 27‒Dec 27, 1910 A Művészház téli kiállítása [ellenszalon] [Winter Exhibition of the Művészház [Anti-Salon]] Budapest Művészház 5 artists
Jan‒Feb 1910 M.I.É.N.K. III-ik kiállítás [Third Exhibition of M.I.É.N.K] Budapest Nemzeti Szalon 3 artists
Jan 6‒29, 1911 A Művészház negyedik csoportos kiállitása [The Fourth Group Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 2 artists
Sep 14‒Oct 1913 Zsűrimentes kiállitás a Művészházban [Exhibition Without a Jury in the Művészház] Budapest Művészház 5 artists
Dec 1913 Első csoportkiállitás [First Group Exhibition] Budapest Ernst Múzeum 2 artists
Feb 15‒Mar 1914 A Művészház nagy kiállitása [The Great Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 4 artists
Jan 23‒Feb 1913 A Művészház palotafelavató kiállítása [The Palace Inauguration Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 4 artists
Feb 9‒Mar 24, 1909 Akvarellek, pasztellek és grafikai művek nemzetközi kiállitása [International Exhibition of Aquarelles, Pastels and Graphics] Budapest Műcsarnok 11 artists
Sep 3‒Sep 1911 A Művészház [második] zsűrimentes kiállítása [The [Second] Exhibition Without a Jury of the Művészház] Budapest Művészház 4 artists
Feb 1913 Iványi-Grünwald Béla festményeinek és magyar műgyüjtemények bemutatása. I. Dr. Sonnenfeld Zsigmond gyüjteménye [Exhibition of the Paintings of Béla Iványi-Grünwald and the Presentation of Hungarian Art Collections. I. Zsigmond Sonnenfeld] Budapest Ernst Múzeum 2 artists
Apr 22‒Oct 31, 1909 VIII. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 11 artists
Dec 1907 Modern francia nagymesterek tárlata. Magyar müvészek karácsonyi művásárja és az Éremkedvelők Egyesületének kiállitása [Exhibition ot the Great French Masters. Christmas Artfair of the Hungarian Artists and the Exhibition of the Medal Appreciation Association] Budapest Nemzeti Szalon 3 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 10 artists
Apr 22‒Oct 31, 1905 VI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 6 artists
May 1‒Oct 20, 1907 Internationale Kunstausstellung Mannheim Mannheim Kunsthalle Mannheim 4 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 13 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 8 artists
Apr 23‒Oct 31, 1912 X. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 3 artists
Apr 23‒Oct 31, 1914 XI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 2 artists
Organizing Committee
"A Művészház tisztikara [The Committee of Művészház]:
Elnök [President]: Teleki Géza gróf [Count], orsz. képv. [national representative].
Alelnökök [Vice-presidents]: Iványi-Grünwald Béla, művészeti alelnök [artistic vice-president]; Domony Móricz dr., műpártolo alelnök [Maecenas vice-president].
Igazgatósági tagok [Directorate members]: Bródy Sándor; Mihály Deák (ügyvezető-igazgató [executive director]); Horthy Béla; Rózsa Miklós dr. (művészeti igazgató [artistic director]); Zichy István gróf [Count].
Titkár [Secretary]: Kónyay Elemér.
Műtáros [In charge of the collection]: Borszéky Frigyes.
Ügyész [Prosecutor]: Lányi Móricz dr.
Irodavezető [Office manager]: Pál Dezső", p. 3

"Kiállítás szervezési és rendezési munkálatait Iványi Grünwald Béla Művévzeti alelnök, Rózsa Miklós dr. művészeti igazgató, Mihályi Deák Jenő ügyvezető igaztgató és Borszéky Frigyes műtáros intézték [The organisation and arrangement of the exhibition was done by Béla Iványi Grünwald, artistic vice-president, Dr. Miklós Rósza, artistic director, Jenő Mihályi Deák, executive director, and Frigyes Borszéky, who is in charge of the collection].
A katalogus czimlapján lévő Munkácsy képet a Könyves Kálmán jogositásával és szivességéből közöljük [Thanks to the generosity and permission of Művészház we can distribute the artwork by Minkácsy on the cover of the catalogue].", p. 5
Catalogue
A Művészház bibliai kiállítása és Jacobey Károly művészeti hagyatéka. 1910.
Nr. of pages: 14 [PDF page number: 20].
Holding Institution: Museum of Fine Arts Budapest
Preface
[no author]: Jakobey Károly ✝ (1824-1891.), p. 8

Jakobey Károlynak, Lotz elődjének és a mai nemzedék előtt
jóformán már teljesen ismeretlen freskófestönek és templomdiszitő-
nek művészi hagyatékából ötvenhét bibliai tárgyu kép, vázlat és
kompoziczió kerül e gyüjteményben a magyar közönség elé.
Jakobey tudvalevőleg a mult század másdik felében Lotz
mellett dolgozott, miután előzöleg Pesten Marastoni Jakabnál, utóbb
Bécsben Waldmüllernél tanult. Hazánkban ötvennégy templom mű-
vészi díszítése került ki az ő ecsetje alól, részint oltárképek, részint
freskók alakjában. Képein a praeraffaelisták tanulmányozása, a tájkép-
részleteken pedig a franczia mesterek hatása látszik, bibliai tárgyu
képei viszont szemmelláthatólag Lotz befolyására mutatnak.
Az itt bemutatásra kerüló kollekczió legtöbb darabján egyene-
sen felismerhetők Lotz ecsetvonásai, nem egy képe, mint Lotz fest-
ménye ment át magánosok tulajdonába.
A török származásu, de bajai születésű, (születtet 1824-ben)
festőművész jelentékenyebb művészi munkái a budapesti angol
kisasszonyok kápolnájának (sátoralja-ujhelyi és trencséni templomok-
nak milvészi diszitései) mig egy portréja, mely Kornfeld bárót ábrázolja,
a pesti Lloyd-társulat disztermében nyert elhelyezést.
Jakobey állitólag ötszáz képet festett, ami tekintve műveinek
akadémikus gondosságát és vállalt feladatainak sokoldaluságát, olyan
termékenységre vall, melylyel az uttörő magyar mesterek közüI
legfeljebb Lotz Károly versenyezhetett.
Az 1891-pen meghalt művész hagyatéka, a művész még élet-
ben levő fia, Jakobey-Lotz Viktor kiskunfélegyházai huszárszázados
és Fenyvessy Károlyné révénkerült a Művészház kiállitására. Ugyan-
csak a Fenyvessy Károlyné úrnö párját ritkító Lotz gyüjteményéből
való az a tizenkét biblikus tárgyu Lotz kép is, melyek kiállításunk
díszei s mely csak egy része annak a nagyszabáhu és Fenyvessyné
úrnő tulajdonát képező Lotz kollekcziónak, mely talán legtökélete-
sebb alkotásaiban állítja elénk a halhatatlan Mestert. [p.8]"
Catalogue Structure
"A Művészház tisztikara [The Committee of Művészház]", p. 3
"Jakobey Károly ✝ [Károly Jakobey ✝]", p. 8
"Szobrok [Sculptures]", cat. no. 162-175, p. 12
"Tudnivalók a Művészház-ba való belépéshez, művésztagoknak és műlpártoló tagoknak [Information on joining Művészház for artists and patron members]", p. 13-14
"Belépési nyilatkozat [Declaration of enrollment]", n.p.
Additional Information
Catalogue Structure altered
Additional Notes
Date information taken from:
Nóra Veszprémi Judit Gömöry  (ed.): A Művészház 1909–1914. Modern kiállítások Budapesten. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria 2009. p. p. 247.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Sándor Fejér 1876 1915 HU 5
Laszlo Hegedus 1870 1911 HU 3
Erzsébet Vaskovits 1868 HU 1
Ilona Benkő 1879 HU 1
Luma Csúzy 1856 1934 DE 2
Antal Szirmai 1860 1927 HU 1
Erzsébet Madarassy 1865 1915 HU 3
Zsigmond Vajda 1860 1931 HU 1
Zsigmond Nagy 1872 1932 HU 2
Aurél Náray 1883 1948 HU 1
anonymous 5
Corregio 1489 1534 IT 1
Lambert Lombard 1506 1566 BE 1
Alessandro Turchi 1578 1649 IT 1
Bartolomeo Schedoni 1578 1615 IT 1
anonymous: old master 3
György, le vieux Vastag 1834 1922 HU 1
Janos Pentelei-Molnar 1878 1924 HU 1
Béla Sándor 1872 1949 HU 1
Mozart Rottmann 1874 1958 HU 1
Karoly Jakobey 1826 1891 HU 50
Lipöt Gedö 1887 1952 HU 2
Attila Sassy 1880 1967 HU 8
Antal Dayka 1
Ernő Vörös 1882 1922 HU 1
Géza Udvary 1872 1932 HU 1
Elemérné Soós 1870 1947 HU 2
Hugó Poll 1867 1931 HU 1
Árpád Feszty 1856 1914 HU 1
Aladár Körösfői-Kriesch 1863 1920 HU 1
Károly Lotz 1833 1904 HU 12
Gyula Benczúr 1844 1920 HU 2
Gusztáv Magyar-Mannheimer 1859 1937 HU 1
Arthur Sebestyén 1868 1943 HU 2
Lajos Schodits 1872 1941 3
Virgil Nagy 1859 1921 HU 6
József Kommer 1862 1945 HU 2
Mihály Munkácsy 1844 1900 HU 3
Károly Ferenczy 1862 1917 HU 4
Desider von Fáy 1888 1954 HU 2
Lajos Gulácsy 1882 1932 HU 1
Béla Iványi-Grünwald 1867 1940 HU 1
Béla Horthy 1869 1943 HU 1
József Egry 1883 1951 HU 1
Szilárd Kővári 1882 1916 SK 1
Tivadar Zemplényi 1864 1917 HU 2
Béla Spanyi 1852 1914 HU 1
Imre Emerich Révész 1859 1945 HU 1
István Réti 1872 1945 HU 1
Manó Vesztróczy 1875 1955 HU 1
Emil Tőry 1863 1928 HU 1
Recommended Citation: "A Művészház bibliai kiállítása és Jacobey Károly művészi hagyatéka." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Mar 17, 2023. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1055