exhibition

[Exhibition Without a Jury in the Művészház]

A Művészház zsűrimentes kiállítása


ID: 994, Status: proof read
Exhibition period:
Sep 11‒Oct 2, 1910
Type:
group
Organizing Bodies:
Művészház
Currency:
K (Austro-Hungarian Krone)
Quickstats
Catalogue Entries: 217
Types of Work: painting and drawing: 206, other medium: 9, unknown: 2
Artists: 92
Gender: female: 16, male: 76
Nationalities: 6
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Sep 3‒Sep 1911 A Művészház [második] zsűrimentes kiállítása [The [Second] Exhibition Without a Jury of the Művészház] Budapest Művészház 38 artists
Nov 27‒Dec 27, 1910 A Művészház téli kiállítása [ellenszalon] [Winter Exhibition of the Művészház [Anti-Salon]] Budapest Művészház 22 artists
Jan 23‒Feb 1913 A Művészház palotafelavató kiállítása [The Palace Inauguration Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 26 artists
Sep 14‒Oct 1913 Zsűrimentes kiállitás a Művészházban [Exhibition Without a Jury in the Művészház] Budapest Művészház 27 artists
May 26‒Jun 29, 1912 Biró Mihály gyűjteményes kiállitása és az 1912-ik évi zsűrimentes kiállitás a Művészházban [Exhibition of the Collected Works of Mihály Biró and the Exhibition Without a Jury of the Year 1912 in the Művészház] Budapest Művészház 24 artists
Feb 15‒Mar 1914 A Művészház nagy kiállitása [The Great Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 21 artists
Mar 16‒Apr 1910 A Művészház bibliai kiállítása és Jacobey Károly művészi hagyatéka [Biblical Art Exhibition and the Estate of Károly Jacobey in the Művészház] Budapest Művészház 11 artists
Feb 13‒Mar 1910 A Művészház harmadik csoportos kiállitása [The Third Group Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 6 artists
May 1907 Tavaszi kiállitás. Gauguin, Cézanne stb. művei [Spring Exhibition. Works of Gauguin, Cézanne etc.] Budapest Nemzeti Szalon 9 artists
Dec 8, 1909‒Jan 6, 1910 A Művészház első csoportos kiállitása [The First Group Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 5 artists
Apr‒May 1912 VII. csoportos kiállítás a Művészházban [The VII. Group Exhibition in the Művészház] Budapest Művészház 4 artists
Feb 2‒18, 1912 VI. csoportos kiállítás a Művészházban [VI. Group Exhibition in the Művészház] Budapest Művészház 4 artists
Apr 1‒May 15, 1906 Tavaszi kiállítás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 10 artists
Dec 1907 Modern francia nagymesterek tárlata. Magyar müvészek karácsonyi művásárja és az Éremkedvelők Egyesületének kiállitása [Exhibition ot the Great French Masters. Christmas Artfair of the Hungarian Artists and the Exhibition of the Medal Appreciation Association] Budapest Nemzeti Szalon 7 artists
May 14‒Jun 15, 1911 V. Csoportos kiállitás a Művészházban [The V. Group Exhibition in the Művészház] Budapest Művészház 4 artists
Jan 9‒Feb 10, 1910 A Művészház második csoportos kiállítása és a Magyar Grafikusok Egyesülete kiállítása [The Second Group Exhibition of the Művészház and the Exhibition of the Association of Hungarian Graphic Artists] Budapest Művészház 4 artists
Jan 1908 M.I.É.N.K. [1] [M.I.É.N.K. [1]] Budapest Nemzeti Szalon 4 artists
Feb‒Mar 1909 M.I.É.N.K. második kiállitása [Second Exhibition of M.I.É.N.K.] Budapest Nemzeti Szalon 4 artists
May 4‒Jun 25, 1913 A Művészház nemzetközi Postimpresszionista kiállitása [International Post-Impressionist Exhibition in the Művészház] Budapest Művészház 4 artists
Jan‒Feb 1910 M.I.É.N.K. III-ik kiállítás [Third Exhibition of M.I.É.N.K] Budapest Nemzeti Szalon 3 artists
Nov 14, 1906‒1907 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 8 artists
Feb 9‒Mar 24, 1909 Akvarellek, pasztellek és grafikai művek nemzetközi kiállitása [International Exhibition of Aquarelles, Pastels and Graphics] Budapest Műcsarnok 10 artists
Jan 6‒29, 1911 A Művészház negyedik csoportos kiállitása [The Fourth Group Exhibition of the Művészház] Budapest Művészház 2 artists
Sep‒Oct 1909 Körösfői Kriesch Aladár, Nagy Sándorék és a Gödöllőiek Kiállitása [Exhibition of Aladár Körösfői Kriesch, the Group of Sándor Nagy and the Artists of Gödöllő] Budapest Nemzeti Szalon 2 artists
Feb 5‒Mar 3, 1910 Ausstellung Ungarischer Maler Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 2 artists
Spring 1905 Tavaszi nemzetközi kiállítás [International Spring Exhibition 1905] Budapest Műcsarnok 5 artists
Apr 27, 1907 Tavaszi kiállitás [Spring Exhibition] Budapest Műcsarnok 3 artists
Nov 1908‒1909 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 3 artists
Apr 23‒Oct 31, 1910 IX. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 5 artists
Apr 23‒Oct 31, 1912 X. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 2 artists
Apr 22‒Oct 31, 1909 VIII. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 2 artists
Oct 6‒Nov 15, 1906 Salon d'Automne. 4e Exposition Paris Grand Palais des Champs Elysées 2 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 2 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 2 artists
Organizing Committee
"A kiállítás szervezési és rendezési munkálatait a művésztanács segitségével Iványi-Grünwald Béla művészeti elelnök, Rózsa Miklós dr. művészeti igazgató és Borszéky Frigyes műtáros intézték [The organisation and arrangement of the exhibition was executed by Béla Iványi-Grünwald, artistic vice-president, Dr. Miklós Rózsa, artistic director, and Frigyes Borszéky, who is in charge of the collection, with the help of the Artist Council].", p. 5
Catalogue
A Művészház zsűrimentes kiállítása. 1910.
Nr. of pages: 17 [PDF page number: 26].
Holding Institution: Museum of Fine Arts Budapest
Preface
A Művészház igazgatósága: [no title], p. 7

"A MŰVÉSZHÁZ művészeti egyesület az idei szezon emez
első kiállításával művészeti életünknek egy régen érzett
hiányát igyekszik pótolni, megvalósítván a párisi Salon
des lndèpendentes mintájára a zsűrimentes kiállítást. A
MŰVÉSZHÁZ alapszabályainak 5. §-a ugyanis az egyesület
alapító-művésztagjait följogosítja, hogy az egyesület-
nek évente egyszer e célból rendezendő tárlatán műveik
közül egyet zsűrimentesen állithatnak ki. Ez alapszabályban gyökerező
jogával a most megnyiló őszi kiállitáson 81 művész élt. E zsűri-
mentes anyagon felül az egyesületnek lványi-Grünvald Béla művé-
szeti alelnöklete alatt összeült és zsűriként szereplő művész-
tanácsa a szabályszerűen megejtett bírálat alapján még külön 136
képet fogadott el. A kiállitás anyaga ilymódon 217 műtárgyból
áll, melynek a zsürimentesség alapján bekerült darabjait a kiállítási
katalogus *-al külön megjelöli. A MŰVÉSZHÁZ e Magyarországon ál-
tala meghonosított uj intézménynyel elsősorban az uj művésznemzedék
érdekeit kivánja szolgálni, módot nyujtva a legelszigeteltebben élő,
vagy bármi okból a többi hivatalos forumokról esetleg leszorult
tehetségeknek is a bemutatkozásra és érvényesülésre.
A maga nemében nálunk első és igy egészen ujszerű kisér-
let eredményét ezennel átadjuk a nagy nyilvánosságnak. ltéljék
meg az arra hivatolt szakemberek, a sajtó és a közönség: vajjon
megértették-e művészeink az egyesületnek bizalommal teljes és a
legmesszebbmenő művészi liberalizmus sugallta jóindulalu in-
tenczióit; arra hasznalták-e fel a zsűrimentesség kedvezményét,
hogy a műpiaczra sanditó művészietlen dugárút csempésszenek be
kiállitásunkra, avagy arra, hogy magasabb törekvéseiknek, őszinte
és egyéni kereséseiknek - ha mindjárt nem is teljes, de be-
csületes- eredményeit bemutathassák? [p.7]"
Catalogue Structure
"I. Nagyterem [I. Grand Hall]", cat. no 1-115, p. 9-12
"Képek [Pictures]", cat. no. 1-101, p. 9-12
"Rajzok [Drawings]", cat. no. 102-109, p. 12
"Szobrok [Sculptures]", cat. no. 109-115, p. 12
"II. Baloldali Terem [II. Left Hall]", cat. no. 1-25, p. 13
"III. Jobboldali Terem [III. Right Hall]", cat. no. 1-36, p. 13-14
"IV. Graphikai Szoba [IV. Graphic Room]", cat. no. 1-41, p.15
"Hiudi Szabó Kata rajzai [Drawings of Kata Hidui Szabó]", cat. no. 27-41, p. 15
"Tudnivalók a Művészház-ba való belépéshez, művésztagoknak és műpártoló tagoknak [Information on joining Művészház for artists and patron members]", p. 16-17
"Belépési nyilatkozat [Declaration of enrollment]", n.p.
Additional Information
Catalogue Structure altered
Other Mediums listed
Note
Some catalogue numbers are marked with a star (see public notes of the entries): "A *-gal jelzett művek az alapszabályok 5. §-a alapján zsürimentesen jutottak be a kiállításra [The art works marked with a star were entered into the exhibition without a jury based on §5 of the statutes]."
Additional Notes
Date information taken from:
Nóra Veszprémi Judit Gömöry  (ed.): A Művészház 1909–1914. Modern kiállítások Budapesten. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria 2009. p. 247.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Artúr Lakatos 1880 1968 HU 1
Andor Novák 1879 HU 1
Dezső Rózsaffy 1877 1937 HU 2
Margit Rácz-Kovách 1870 HU 1
Vilmos Mátrai 1877 1961 HU 1
Elemér Színes 1886 HU 2
Sándor Fejér 1876 1915 HU 1
Julius Gyula Basch 1851 1928 HU 1
Zsigmond Nagy 1872 1932 HU 1
Oszkár Glatz 1872 1958 HU 1
Antal Littkey 1879 HU 3
Julcsa Schütz 1859 HU 2
Valér Ferenczy 1885 1954 HU 2
Frigyes Borszéky 1880 1955 HU 2
Lajos Barkász 1884 1960 HU 3
Kálmán Sashegyi 1886 1912 HU 4
Desider von Fáy 1888 1954 HU 5
Aladár Körösfői-Kriesch 1863 1920 HU 3
József Egry 1883 1951 HU 3
Edwin Ödön Fischer 1887 1945 HU 7
Silvio Sartori IT 2
Béla Kádár 1877 1955 HU 2
György Kürthy 1882 1972 HU 3
Sándor Duma 1916 HU 1
Lajos Gulácsy 1882 1932 HU 9
Istvan Zichy 1879 1951 HU 1
Zoltán Páldy 1884 1939 HU 4
Stella Prottmann HU 3
Géza Bornemisza 1884 1966 HU 7
Ágnes Kalmár HU 2
Gitta Gyenes 1888 1960 HU 4
Ferenc Joachim 1882 1964 HU 4
Álmos Jaschik 1885 1950 HU 4
István Zádor 1882 1963 HU 5
Iván Kurucz HU 1
Lipöt Gedö 1887 1952 HU 1
Szilárd Kővári 1882 1916 SK 1
Attila Sassy 1880 1967 HU 2
József Kornai 1889 1929 HU 2
Pál Huzella 1886 1967 HU 1
Ervin Plány 1885 1916 HU 2
Armand Schönberger 1885 1974 HU 1
Alfréd Feiks 1880 1953 HU 3
Ervin Körmendi-Frimm 1885 1939 HU 1
Johann von Tscharner 1886 1946 CH 1
Miklós Némethy HU 1
Zoltán Karczag 1881 1944 HU 2
Katalin Hindi Szabó 1889 1929 HU 22
János Lukácsi 1844 1944 HU 2
Ödön Edvi Illés 1877 1946 HU 1
Farkas Szunyoghy HU 1
Gyula Pogány 1884 1925 HU 4
János Kléh 1881 1919 HU 1
János Wörsching HU 1
Ervin Baktay 1890 1963 HU 1
Sándor Kolbay 1892 HU 6
Gabriella Rainerné Istvánffy 1875 1964 HU 1
Aurél Náray 1883 1948 HU 2
Sandor Turmayer 1879 1953 HU 1
Lajos Lovas 1866 1935 HU 1
Géza Záhonyi 1889 HU 1
József Völkel 1882 1939 2
Kálmán Fejér HU 2
István Krecsmár HU 2
Sándor Vágó 1887 1946 HU 1
Beatrix Solymos 1889 1974 HU 2
Ilona Benkő 1879 HU 1
Ferenc Medgyessy 1881 1958 HU 2
Loránd E. Lengyel HU 1
Zoltán Szentmiklóssy 1878 1916 HU 2
Ernö Rakosi 1881 1973 SK 1
Käthe Beckhaus 1869 1945 DE 3
Irén Spányi HU 1
Tivadar Eke HU 1
Samu Popper 1887 HU 1
Tivadar Mousson 1887 1946 HU 3
János Kmetty 1889 1975 HU 2
Szeréna Borosnyoi Borosnyay 1881 1956 HU 3
Atala Barabás 1877 1945 HU 1
Erzsébet Sükey HU 1
József Nagel HU 2
Micike Gruber HU 1
Jenő Csapó 1875 1954 HU 1
Carolus Pallya 1875 1930 HU 2
Magda Oppel 1884 HU 1
Móricz Sándor 1885 1924 HU 1
Márton Tuszkay 1884 1940 HU 2
Miklós Somogyi 1892 1918 HU 1
Sándor Duna HU 1
Miklós M. Szemere HU 1
István Balogh 1890 1956 HU 1
Ferenc Sass 1882 1963 HU 1
Recommended Citation: "A Művészház zsűrimentes kiállítása." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Mar 17, 2023. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/994