Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 64
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Andronov, Anatoly 1869 1947 M RU 1 1
Beklemišev, Vladimir Aleksandrovič 1861 1920 M RU 1 8
Berg, V. N. 1 3
Bogdanovic, V. E. 1 1
Bokhan, Ivan M 1 4
Brailovskii, Leonid 1867 1937 M RU 1 6
Burachevski, Adam 1881 M 1 1
Burlyuk, Vladimir 1887 1917 M UA 1 1
Denisov, Vasili Ivanovich 1862 1921 M RU 1 11
Dyakonov, V. A. M 1 1
Galvich, V. A. 1 4
Glagoleva, Anna Semenovna 1873 1943 F RU 1 2
Goldinger, Ekaterina Vasilevna 1881 1973 F RU 1 7
Goncharova, Natalia 1881 1962 F RU 1 6
Gugunava, Ivan Georgievic 1860 1919 M GE 1 3
Jakobson, A. Ya. 1 2
Jasinskij, Aleksej Alekseevič 1874 1943 M RU 1 12
Jasinskij, Konstantin M 1 3
Kalinichenko, Yakov 1869 1938 M RU 1 3
Kamenceva, Elena Ivanovna 1879 1977 F RU 1 3
Kandinsky, Vassily 1866 1944 M RU 1 4
Kelin, Petr 1874 1946 M 1 2
Khalyavin, N. F. M 1 1
Khrustachev, Nikolai I. 1883 1960 M RU 1 3
Komarov, Vasily Ivanovich 1868 1918 M RU 1 4
Konduralov, G. A. M 1 1
Koyransky, Aleksander 1884 1968 M 1 2
Kuznetsov, Konstantin 1863 1936 M RU 1 4
Lapshin, Georgy Aleksandrovich 1885 1940 M FR 1 8
Larionov, Mikhail 1881 1964 M RU 1 3
Lipkin, Boris Nikolaevič 1874 M RU 1 3
Malevich, Kazimir 1878 1935 M RU 1 12
Meshkov, Vasili Nikitich 1867 1946 M RU 1 1
Mikhailova, K. I. F 1 1
Mikhailova, O. P. F 1 2
Morgunov, Alexsey 1884 1935 M RU 1 9
Nekrasov, N. F. M 1 7
Noakovsky, Stanislav-Vitold Vladislavovich 1867 1928 M PL 1 8
Orlov-Petrov, V. P. M 1 1
Pishhalkin, L. F. M 1 1
Pokrovsky, Vladimir 1871 1931 M RU 1 1
Polovinkin, Vladimir M 1 1
Pozdneev, V. I. M 1 2
Pyrin, Michail Semenovič 1874 1943 M RU 1 8
Rerberg, Fedor Ivanovich 1865 1938 M RU 1 6
Rozhdestvensky, Vasily 1884 1963 M RU 1 1
Shagin, V. I. M 1 3
Shaposhnikova, A. M. F 1 1
Shesterkin, Mikhail M 1 6
Shevchenko, Aleksandr 1883 1948 M RU 1 3