Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 63
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Alt'man, Natan 1889 1970 M RU 1 13
Andreenko, Mikhail Fedorovich 1894 1982 M RU 1 1
Anisfel'd, Boris 1879 1973 M RU 1 1
Arkhipov, Abram 1862 1930 M RU 1 1
Arnshtam, Aleksandr 1880 1969 M RU 1 4
Bebutova, Varvara Daviti 1891 1971 F RU 1 6
Benois, Alexandre 1870 1960 M RU 1 3
Bobrovskij, Grigorij Michajlovič 1873 1942 M RU 1 1
Bobyšov, Michail Pavlovič 1885 1964 M RU 1 4
Bogayevsky, Konstantin 1872 1943 M RU 1 3
Brodsky, Isaak 1884 1939 M RU 1 4
Brusketti-Mitrokhina, Alisa Yakovlevna 1872 1941 F RU 1 1
Budkovskaya, F 1 2
Charlemagne, Adolf Iosifovic 1826 1901 M RU 1 1
Chekhonin, Sergey 1878 1936 M RU 1 5
Diderichs, Andrei Romanovich 1884 1942 M RU 1 8
Dobuzhinsky, Mstislav 1875 1957 M RU 1 2
Ermolova, I. A. F 1 3
Exster, Aleksandra Aleksandrovna 1882 1949 F RU 1 1
Grandi, I. A. 1 2
Grigor'yev, Boris 1886 1939 M RU 1 15
Gurvich, Iosif Naumovich 1895 1978 M RU 1 1
Hodasevič, Valentina Mihajlovna 1894 1970 F RU 1 18
Ivanov, A. I. M 1 4
Ivashintsova, Maria Ivanovna 1882 1957 F RU 1 4
Karatygina, O.N. F 1 2
Kardovskaya, Olga Della-Vos 1875 1952 F RU 1 1
Krymov, Nikolay 1884 1958 M RU 1 2
Kulbin, Nikolay 1868 1917 M RU 1 2
Latri, Mykhail 1875 1941 M RU 1 1
Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 1885 1921 F RU 1 5
Lindemann, Agnes 1878 1942 F RU 1 2
Lukomsky, Georgy 1884 1952 M RU 1 8
Malyutin, Sergey Vasil'yevich 1859 1937 M RU 1 1
Mitrokhin, Dmitry 1883 1973 M RU 1 11
Mostova-Matveeva, Zoja Jakovlevna 1884 1972 F RU 1 5
Nachman Acharya, Magda 1889 1951 F RU 1 6
Narbut, Georgy 1886 1920 M UA 1 2
Nesterov, Mikhail 1862 1942 M RU 1 1
Obolenskaya, Yulia 1889 1945 F RU 1 4
Ostroumova-Lebedeva, Anna Petrovna 1871 1955 F RU 1 4
Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 1863 1918 M RU 1 1
Radakov, Aleksei Aleksandrovich 1879 1942 M RU 1 16
Remisoff, Nicolai 1887 1975 M RU 1 10
Remizova-Vasilyeva, Anna Vladimirovna 1880 1928 F RU 1 7
Rerberg, Fedor Ivanovich 1865 1938 M RU 1 5
Roerich, Nicholas 1874 1947 M RU 1 2
Rostislavov, Aleksandr 1860 1920 M RU 1 2
Sander-Rodlova, E.Ya. F 1 1
Serebryakova, Zinaida 1884 1967 F RU 1 3