Advanced Search

apply checkbox filter
1351 - 1367 of 1367
Date Title City Venue # of Cat. Entries # of Artists
Mar 3, 1905 [XII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskago T-va Khudozhnikov v Moskve 1905 g. : XII. Exhibition of Paintings of the Moscow Association of Artists in Moscow 1905] Moscow [Istoricheskij muzej] 254 52
1906 [XIII-ya Vy'stavka Kartin Moskovskogo Tovarishhestva Khudozhnikov : XIII. Paintings Exhibition of the Moscow Association of Artists] Moscow [Istoricheskij muzej] 181 59
1909‒1910 [VII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : VII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] Moscow [Literaturno-Khudozhestvenny'j Kruzhok : Literature and art salon] 414 44
1911 [Obshhestvo Khudozhnikov "Moskovskij Salon" : Association of Artists "Salon of Moscow"] Moscow [Pomeshhenie e'konomicheskago obshhestva oficzerov : Officer's room at the Economic Society] 281 61
Mar 22‒25, 1909 Vystavka v hudozestvennoj skole Rerberga Moscow [Khudozhestvennaya shkola F. I. Regberga : Rerberg art school] 0 0
Oct 28, 1913 [Postoyannaya Vy'stavka Sovremennago Iskusstva : Permanent Exhibition of Modern Art] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 318 75
1914 [Vy'stavka kartin v polʹzu lazareta deyatelej iskusstva : Exhibition of Paintings for the Artists Infirmary] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 289 63
1915 Vystavka kartin Levyh Techenij Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 0 0
Dec 2‒16, 1915 Pamjatniki russkogo teatra Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 0 0
Jan 2‒Feb 1, 1916 [Poslednyaya futuristicheskaya vy'stavka kartin 0,10 (Nolʹ-desyatʹ) : The Last Futurist Exhibition of Painting 0.10 (Zero-Ten)] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro Doby'chinoj : Dobychina's Art Bureau] 156 14
Nov 5, 1913 [Vy'stavka Graficheskikh Iskusstv : Exhibition of Graphic Arts] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro N. E. Doby'chinoj : Art Bureau of N. E. Dobychina] 370 36
1914 [Vy'stavka kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of paintings by Natalya Sergeevna Goncharova 1900-1913] Saint Petersburg [Khudozhestvennoe Byuro N. E. Doby'chinoj : Art Bureau of N. E. Dobychina] 257 1
Mar 24‒Apr 7, 1913 [Vy'stavka Ikonopisny'kh Podlinnikov i Lubkov : Exhibition of Icon-Originals and Lubki] Moscow [Khudozhestvenny'j salon 11 : Khudozhestvenny'j's Salon 11] 636 1
Mar 24‒Apr 7, 1913 [Vy'stavka Kartin Gruppy' Khudozhnikov "Mishenʹ" : Exhibition of Paintings by Association of Artists "Target"] Moscow [Khudozhestvenny'j salon 11 : Khudozhestvenny'j's Salon 11] 217 29
Aug 1913 [Vy'stavka Kartin Natalii Sergeevny' Goncharovoj 1900-1913 : Exhibition of Paintings by Nataliya Sergeyevna Concharova 1900-1913] Moscow [Khudozhestvenny'j salon 11 : Khudozhestvenny'j's Salon 11] 760 1
1914‒1915 [XII Vy'stavka Kartin Soyuza Russkikh Khudozhnikov : XII Exhibition of Paintings of the Union of Russian Artists] Moscow [Khudozhestvenny'j salon 11 : Khudozhestvenny'j's Salon 11] 229 34
Apr 5, 1915 [Vy'stavka Zhivopisi : Exhibition of Paintings 1915] Moscow [Khudozhestvenny'j salon 11 : Khudozhestvenny'j's Salon 11] 241 37