exhibition

Retrospektiva Konstutställningen 1861-1911

Konstverk ur offentliga och enskilda samlingar i Göteborg
ID: 369, Status: completed
Exhibition period:
Jun 1, 1911
Type:
group
Organizing Bodies:
Konstförening Göteborg / Sällskapet Gnistan
Quickstats
Catalogue Entries: 276
Types of Work: painting and drawing: 273, unknown: 3
Artists: 127
Gender: female: 14, male: 112
Nationalities: 4
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
autumn/1910 Schwedische Künstler Vienna Räume des Künstlerbundes Hagen - Zedlitzgasse 11 artists
Nov‒Dec 1910 XXXIV. výstava Spolku výtvar. umělců Manes. Švédské umění [XXXIV. Exhibition of the Union of Fine Artists Manes. Swedish Art] Prague [Pavilion in Kinsky Garden] 9 artists
Nov 14, 1906‒1907 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 16 artists
Dec 10‒25, 1912 Exhibition of Contemporary Scandinavian Art New York American Art Galleries 6 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 24 artists
Oct 6‒Nov 15, 1906 Salon d'Automne. 4e Exposition Paris Grand Palais des Champs Elysées 8 artists
Nov 27, 1909‒Jan 9, 1910 Neunzehnte Ausstellung der Berliner Secession. Zeichnende Künste Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 3 artists
15/05/1908 - end/10/1908 Internationale Kunst-Ausstellung des Vereins bildender Künstler Münchens (E.V.) "Secession" Munich Königliches Kunstausstellungsgebäude am Königsplatz 3 artists
Jan 1913 1888-1913. Kunstsalon Fritz Gurlitt Berlin Fritz Gurlitt 2 artists
Apr 22‒Oct 31, 1907 VII. Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 6 artists
Apr 1909 Achtzehnte Ausstellung der Berliner Secession Berlin Ausstellungshaus am Kurfürstendamm 208/9 2 artists
1912 Sommaire des Peintures et Sculptures de l'École Contemporaine exposées dans les Galeries du Musée National du Luxembourg Paris Musée National du Luxembourg 4 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 6 artists
Apr 22‒Oct 31, 1905 VI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 3 artists
Feb 17‒Apr 15, 1906 Internationale Kunstausstellung Bremen Bremen Kunsthalle Bremen 2 artists
Apr 25‒Jun 30, 1912 Sixteenth Annual Exhibition Pittsburgh Carnegie Institute 2 artists
Feb 9‒Mar 24, 1909 Akvarellek, pasztellek és grafikai művek nemzetközi kiállitása [International Exhibition of Aquarelles, Pastels and Graphics] Budapest Műcsarnok 2 artists
Organizing Committee
För utställningens anordnande utsågs i början af år 1911 en kommitte bestående af följande ledamöter:
Majoren Carl Gobom,
Kammarherren Carl Lagerberg och
Konsuln Martin Levisson,
valde af Konstföreningens styrelse,
[p.4]
"Rådmannen Helmer Sundstedt och
Konsuln Jacob Hyberg,
valde af Gnistans nämd samt
Grosshandlaren Hjalmar C:son Weijdling och
Fil. Doktorn Axel Romdahl,
valde af båda gemensamt.", p. 3-4 [part of the preface]
Catalogue
Katalog öfver Retrospektiva Konstutställningen 1861-1911. Konstverk ur offentliga och enskilda samlingar i Göteborg. 1911.
Printed by: A. Lindgren & Söner, nr. of pages: 24.
Holding Institution: Nationalmuseum Konstbiblioteket
Preface
Carl Lagerberg: [no title], p. 3-4

„l ett uttalande från tiden för Göteborgs Musei 25-åriga tillvaro 1886 säges, 'att under det tidsskede h varom nu är fråga, Göteborgs samhälle gjort sitt inträde inom konstens och vetenskapens gårdar. Och det lider väl näppeligen något tvifvel, att Göteborgs Museum utöfvat ett rätt stort inflytande på denna
riktning'.
Göteborgs Konstförening, som bildades 1853, hade alltsedan Musei stiftelse 1861 stått Museum nära och såsom en erkänsla för den gåfva af 16 konstverk, som föreningen förärat Museum, fått anordna sina årliga utställningar inom Musei tafvelgallerier. Vid tiden för Musei 25-åriga tillvaro hade Konstföreningen erhållit ett eget hem i aktiebolaget Valands byggnad och invigde då, år 1886, sina lokaler med en första större allmän konstutställning. Fem år därefter, sommaren 1891, hade Göteborgs Konstförening jämte sällskapet Gnistan anordnat en ny större utställning, som 1896, till högtidlighållande af invigningen af Göteborgs Musei då restaurerade byggnad, följdes af ännu en större konstutställning.
Konstföreningen har nu vid tiden för firandet af Musei 50-åriga tillvaro velat å sin sida högtidlighålla äfven denna epok i Göteborgs konstlit och har inbjudit sällskapet Gnistan att åter medverka för anordnaodet af en större konstutställning. Denna gång har afsikten varit att, genom lån af konstverk ur offentliga och enskilda samlingar här i Göteborg, söka få till stånd en retrospektiv svensk utställning representerande det konstintresse, som från början af 1860-talet till vår tid här gjort sig gällande och på hvilket Göteborgs Museum såsom bildningsanstalt kunnat utöfva inflytande.
För utställningens anordnande utsågs i början af år 1911 en kommitte bestående af följande ledamöter:
Majoren Carl Gobom,
Kammarherren Carl Lagerberg och
Konsuln Martin Levisson,
valde af Konstföreningens styrelse,
[p. 3]
Rådmannen Helmer Sundstedt och
Konsuln Jacob Hyberg,
valde af Gnistans nämd samt
Grosshandlaren Hjalmar C:son Weijdling och
Fil. Doktorn Axel Romdahl,
valde af båda gemensamt.
Inom kommitteen utsågos till ordförande major Gobom, till kommissarie och sekreterare kammarherre Lagerberg och till kassaförvaltare konsul Levisson, hvarjämte åt herrar Weijdling och Romdahl uppdrogs att biträda kommissarien vid urval af konstverk för utställningen, hvilken skulle omfatta uteslutande svensk konst.
Sedan det största intresse och det mest välvilliga tillmötesgående af stadens konstvänner visats för planens genomförande, mottogos från offentliga anstalter, enskilda samlingar och privata hem tillsammans 269 konstverk, representeqmde 127 af Sveriges konstnärer från de senaste femtio åren.
De utställda konstverkens beräknade värde uppgår till omkring 300,000 kronor.
Göteborg i juni 1911.
CARL LAGERBERG.“
Note
Date of birth (and death) of most participating artists provided in catalogue.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Carl Adelsköld 1830 1914 SE 1
Gustave Albert 1866 1905 SE 1
Ester Almqvist 1869 1934 SE 2
Henrik August Ankarcrona 1831 1917 SE 2
Ivar Arosenius 1878 1909 SE 15
Johann Georg Arsenius 1818 1903 SE 1
Julia Beck 1853 1935 SE 1
Johan Edvard Bergh 1828 1880 SE 1
Sven Richard Bergh 1858 1919 SE 1
Lars Theodor Billing 1817 1892 SE 1
Hugo Birger 1854 1887 SE 4
Oscar Björck 1860 1929 SE 2
Johan Christoffer Boklund 1817 1880 SE 2
Bengt Johan Gustaf Brandelius 1833 1884 SE 1
Wilhelm Cedergren 1823 1896 SE 1
Gustaf Cederström 1845 1933 SE 2
Ture Nikolaus Cederström 1843 1924 SE 2
Carl Henrik Unker 1828 1866 SE 1
Per Ekström 1844 1935 SE 6
Albert Engström 1869 1940 SE 4
Axel Erdmann 1873 1954 SE 1
Elias Erdtman 1862 1945 SE 1
Johan Ericson 1849 1925 SE 3
Axel Fahlcrantz 1851 1925 SE 2
Per Fischer 1877 1974 SE 1
Gustaf Fjaestad 1868 1948 SE 3
Carl Flodman 1863 1888 SE 1
Nils, the elder Forsberg 1842 1934 SE 4
Anna Maria Gardell-Ericson 1853 1939 SE 3
Wilhelm von Gegerfelt 1844 1920 SE 4
Paul Edmund Graf 1866 1903 SE 2
August Hagborg 1852 1921 SE 2
Otto Hagborg 1854 1927 SE 1
Gunnar August Hallström 1875 1943 SE 2
Erik Hedberg 1868 1959 SE 2
Carl Gustaf Hellqvist 1851 1890 SE 1
Gerhard Henning 1880 1967 DK 1
Olof Hermelin 1827 1913 SE 2
Tryggve Hermelin 1856 1951 SE 1
Otto Hesselbom 1848 1913 SE 2
Per Daniel Holm 1835 1903 SE 1
Otto Holmström 1866 1915 SE 1
Oscar Hullgren 1869 1948 SE 2
Carl Wilhelm Jaensson 1853 1931 SE 1
Eugène Jansson 1862 1915 SE 2
August Jernberg 1826 1896 SE 4
Olof August Andreas Jernberg 1855 1935 SE 1
Arvid Claes William Johansson 1862 1923 SE 2
Ellen Jolin 1854 1939 SE 1
Ernst Josephson 1851 1906 SE 3
Gottfrid Samuel Nickolaus Kallsteniüs 1861 1943 SE 1
Elisabeth Keyser 1851 1898 SE 2
Johan Ludwig Kindborg 1861 1907 SE 1
Carl Fredrik Kioerboe 1799 1876 SE 1
Nils Kreuger 1858 1930 SE 6
Julius Kronberg 1850 1921 SE 1
Johan Frederik Krouthen 1858 1932 SE 1
Olof Krumlinde 1856 1945 SE 1
Ernst Niklaus Küsel 1873 1942 SE 1
Fritz Kärfve 1880 1967 SE 1
Markus Larsson 1825 1864 SE 2
Carl Larsson 1853 1919 SE 12
Bruno Liljefors 1860 1939 SE 9
Bror Lindh 1877 1941 SE 1
Berndt Lindholm 1841 1914 FI 8
Karl Robert Lundberg 1861 1903 SE 1
Egron Sellif Lundgren 1815 1875 SE 1
Theodor Henrik Lundh 1812 1896 SE 1
Johan August Malmström 1829 1901 SE 2
Pelle Malmborg 1869 1953 SE 1
Johan Severin Nilson 1846 1918 SE 1
Bengt Nordenberg 1822 1902 SE 2
Anna Nordgren 1847 1916 SE 3
Axel Wilhelm Nordgren 1828 1888 SE 2
Adolf Fredrik Nordling 1840 1888 SE 2
Karl Nordström 1855 1923 SE 5
Herman Norrman 1864 1906 SE 1
Reinhold Norstedt 1843 1911 SE 1
Ivar Gustaf Julius Nyberg 1855 1925 SE 1
Lennart Nyblom 1872 1947 SE 2
Olga Nyblom 1872 1955 SE 1
Frans Odelmark 1849 1937 SE 1
Carl Olsson 1864 1940 SE 1
Helmer Osslund 1866 1938 SE 2
Gustaf Wilhelm Palm 1810 1890 SE 1
Georg Vilhelm Pauli 1855 1935 SE 3
Hanna Pauli 1864 1940 SE 3
Edward Perseus 1841 1890 SE 1
Arnold Abraham Plagemann 1826 1862 SE 3
Ludvig Richarde 1862 1929 SE 1
Enoch Ringnér 1870 1967 SE 1
Georg Rosen 1843 1923 SE 3
Gustaf Rydberg 1835 1933 SE 2
Lotten Rönnqvist 1864 1912 SE 1
Hugo Salmson 1843 1894 SE 3
Geskel Saloman 1821 1902 SE 5
Fredrik Vilhelm Scholander 1816 1881 SE 2
Anshelm Leonard Schulzberg 1862 1945 SE 3
Amanda Carolina Sidvall 1844 1892 SE 1
Axel Sjöberg 1866 1950 SE 1
Carl Skånberg 1850 1883 SE 4
Wilhelm Smith 1867 1947 SE 2
Louis Sparre 1863 1964 SE 1
Carl Theodor Staaf 1816 1880 SE 2
Emerik Stenberg 1873 1927 SE 1
Oscar Stenvall 1856 1916 SE 1
August Strindberg 1849 1912 SE 2
Julia Charlotta Mortana Strömberg 1851 1920 SE 1
Josef Magnus Stack 1812 1868 SE 1
Robert Thegerström 1857 1919 SE 4
Hildegard Katerina Thorell 1850 1930 SE 1
Johan Tiren 1853 1911 SE 1
Anders Trulson 1874 1911 SE 1
Carl Ludwig Trägardh 1861 1899 SE 3
Märta Tunell 1
Oskar Emil Törna 1842 1894 SE 1
Bertha Valerius 1824 1895 SE 1
C. Widebäck 1
Alfred Wahlberg 1834 1906 SE 6
Alf Wallander 1862 1914 SE 1
Vilhelm Wallander 1821 1888 SE 2
Carl Wilhelmson 1866 1928 SE 7
Fredrik Wohlfart 1837 1909 SE 1
Anders Zorn 1860 1920 SE 5
Elis Aslund 1872 1956 SE 1
Allan Osterlind 1855 1938 SE 2
Gustav Bernhard Osterman 1870 1938 SE 1
Recommended Citation: "Retrospektiva Konstutställningen 1861-1911." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Aug 17, 2023. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/369