Advanced Search

apply checkbox filter
1 - 50 of 98
Name Year of Birth Year of Death Gender (Preferred) Nationality # of Exhibitions # of Cat. Entries
Goncharova, Natalia 1881 1962 F RU 3 790
anonymous: Lubki, 1 477
anonymous, 1 63
Chagall, Marc 1887 1985 M BY 2 28
Larionov, Mikhail 1881 1964 M RU 2 25
Hodasevič, Valentina Mihajlovna 1894 1970 F RU 1 24
Petrovichev, Pyotr 1874 1947 M RU 1 18
Vasnetsov, Apollinary 1856 1933 M RU 1 17
Obolenskaya, Yulia 1889 1945 F RU 1 15
Fa'lk, Robert 1886 1958 M RU 1 14
Turzhansky, Leonard 1875 1945 M RU 1 14
Aladzhalov, Manuil Khristoforovich 1862 1934 M RU 1 13
Barthe, Victor 1887 1954 M RU 1 13
Krymov, Nikolay 1884 1958 M RU 1 13
Mashkov, Il'ya 1881 1944 M RU 1 13
Vinogradov, Sergey 1869 1938 M RU 1 13
Gritchenko, Alexis 1883 1977 M RU 1 12
Bychkov, Vycheslav Pavlovich 1877 1954 M RU 1 11
Kandinsky, Vassily 1866 1944 M RU 1 11
Lermontova, Nadezhda Vladimirovna 1885 1921 F RU 1 11
Bogomazov, Timofej I. 1880 1930 M RU 1 10
Brodsky, Isaak 1884 1939 M RU 1 10
Yuon, Konstantin 1875 1958 M RU 1 10
Dymshits-Tolstaya, Sof'ya 1889 1963 F RU 1 9
Kuprin, Aleksandr 1880 1960 M RU 1 8
Malevich, Kazimir 1878 1935 M RU 1 8
Olgina, O. F RU 1 8
Pavlyuchenko, G. E. M RU 1 8
Zdanevich, Kyril Mikhailovich 1892 1969 M RU 1 8
Žukovskij, Stanislav Julianovič 1873 1944 M RU 1 8
Korovin, Konstantin 1861 1939 M RU 1 7
Le-Dantyu, Mikhail Vasilevich 1891 1917 M RU 1 7
Perepletčikov, Vladimir Vasilevič 1863 1918 M RU 1 7
Shevchenko, Aleksandr 1883 1948 M RU 1 7
Skuje, I. A. M RU 1 7
Klodt, Nikolai Aleksandrovič 1865 1918 M RU 1 6
Lentulov, Aristarkh 1882 1943 M RU 1 6
Milman, Adolf Izrailovich 1888 1930 M RU 1 6
Pasternak, Leonid 1862 1945 M RU 1 6
Petrov, Sergej Ivanovič 1881 1936 M RU 1 6
Pyrin, Michail Semenovič 1874 1943 M RU 1 6
Zajczev, Nikolaj Semenovich 1885 1938 M RU 1 6
Burlyuk, David 1882 1967 M UA 1 5
Diderichs, Andrei Romanovich 1884 1942 M RU 1 5
Nachman Acharya, Magda 1889 1951 F RU 1 5
Pervukhin, Konstantin Konstantinovich 1863 1915 M RU 1 5
Potekhina, Elizaveta 1882 1963 F 1 5
Shestopalov, V. F. M 1 5
Shherbov, P. M 1 5
Alt'man, Natan 1889 1970 M RU 1 4