exhibition

[Municipal Exhibition of Works of Art of Living Masters]

Gemeentelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters


ID: 1467, Status: pending
This exhibition has not yet been completely entered
Exhibition period:
Jul 4‒Aug 17, 1913
Type:
group
Organizing Bodies:
Musis Sacrum
Currency:
fl (Netherlands Guilder)
Ticket Price:
0.25 [daily]; 0.50 [Thursdays]; 0.10 [Sunday afternoon from 1pm-5pm]; 0 [members and donors "Vereeniging to het inrichten van Gemeentelijke Tentoonstellingen van Kunstwerken van Levende Meesters, te Arnhem"];
Quickstats
Catalogue Entries: 21
Types of Work: painting and drawing: 7, other medium: 1, unknown: 13
Artists: 13
Gender: female: 3, male: 10
Nationalities: 1
collapse all Catalogue View List View
Date Title City Venue Type
Date Title City Venue # of common Artists
Jul 1‒Sep 2, 1912 Keuze=Tentoonstelling van Kunstwerken van levende Hollandsche Meesters Nijmegen Nijverheid- en Sporttentoonstelling 4 artists
Jul 10‒Aug 22, 1909 Gemeentelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters [Municipal Exhibition of Works of Art of Living Masters] Arnhem Musis Sacrum 9 artists
Jul 15‒Aug 28, 1905 Gemeentelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters. [Municipal Exhibition of Works of Art of Living Masters.] Arnhem Musis Sacrum 8 artists
Apr‒May 1909 Tentoonstelling van Kunstwerken Amsterdam Amsterdam (exact location unknown) 6 artists
Apr‒May 1907 Tentoonstelling van Kunstwerken Vervaardigd door Leden der Maatschappij [Exhibition of Art Works Manifactured by Members of the Society] Amsterdam Amsterdam (exact location unknown) 5 artists
Oct‒Nov 1909 Tentoonstelling van Teekeningen en Beeldhouwwerken [Exhibition of Drawings and Sculptures Manufactured by Members of the Society] Amsterdam Amsterdam (exact location unknown) 4 artists
Nov 10‒Dec 9, 1912 Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van Aquarellen, Teekeningen, Grafische Kunsten en Klein Beeldhouwwerk Amsterdam Stedelijk Museum 3 artists
Sep 7, 1907 Stedelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters [Urban Exhibition of Works of Art of Living Masters] Amsterdam Stedelijk Museum 7 artists
Apr 11‒May 16, 1909 Negentiende Jaarlijksche Tentoonstelling van Kunstwerken van Leden der Vereeniging [Nineteenth Yearly Exhibition of Works of Art of Members of the Association] Amsterdam Stedelijk Museum 4 artists
May 3‒Jun 9, 1914 Vereeniging "Sint Lucas". Drie en Twintigste [23.] Jaarliksche Tentoonstelling Amsterdam Stedelijk Museum 4 artists
Apr 30‒Jun 11, 1911 Vereeniging Sint-Lucas. Een en Twintigste [21.] Jaarlijksche Tentoonstelling Amsterdam Stedelijk Museum 4 artists
Apr 1‒May 15, 1907 Zeventiende Jaarlijksche Tentoonstelling van Kunstwerken vaan Leden der Vereeniging [Seventeenth Yearly Exhibition of Art Works of Members of the Association] Amsterdam Stedelijk Museum 3 artists
Nov 1‒30, 1914 Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van Aquarellen, Teekeningen, Grafisch en Beeldhouwwerk Amsterdam Stedelijk Museum 2 artists
May 3‒Jun 15, 1908 18e Jaarlijksche Tentoonstelling van Kunstwerken van Leden der Vereeniging Amsterdam Stedelijk Museum 3 artists
Nov 1908‒1909 Téli nemzetközi kiállítás [International Winter Exhibition] Budapest Műcsarnok 3 artists
May 14‒Jul 1, 1905 15e Jaarlijksche Tentoonstelling van Kunstwerken [15th Yearly Exhibition of Works of Art] Amsterdam Stedelijk Museum 3 artists
24/04/1910 - beg/06/1910 20ste Jaarlijksche Tentoonstelling van Kunstwerken der Vereeniging St. Lucas Amsterdam Stedelijk Museum 3 artists
Apr 13‒Jul 1912 Stedelijke Internationale Tentoonstelling Van Kunstwerken Van Levende Meesters Amsterdam Stedelijk Museum 7 artists
1913 Exposition Universelle et Internationale de Gand en 1913: Groupe II. Beaux-Arts: Œuvres modernes. Ghent Exposition universelle de Gand 6 artists
Apr 24‒Jun 30, 1913 Seventeenth Annual Exhibition Pittsburgh Carnegie Institute 2 artists
Apr 23‒Oct 31, 1914 XI. Esposizione d'Arte della Città di Venezia Venice Giardini Pubblici 2 artists
01/06/1905 - end/10/1905 IX. Internationale Kunstausstellung Munich Königlicher Glaspalast 3 artists
Organizing Committee
"Bestuur der Vereeniging tot het inrichten van Gemeentelijke Tentoonstellingen van Kunstwerken van Levende Meesters, te Arnhem [Board of the Association to organize Municipal Exhibitions of Works of Living Masters, in Arnhem]:

Mr. A. J. A. A. Baron VAN HEEMSTRA, Burgemeester van Arnhem, Eerc- Voorzitter .
Mr. F. N. L. ABERSON, Rechter te Amsterdam, Eere-Lid.
M. A. SIPMAN, te Nijmegen, Eere-Lid.

N. J. A. P. H. VAN ES, 1e Voorzitter.
SIEGER BAUKEMA, 2e Voorzitter.
J. C. KONINGSBERGER, 1e Secretaris.
G. C. BREMER, 2e Secretaris.
M. C. WURFBAIN Jr., Penningmeester.
D. FOCKEMA.; G. H. G. BRAAMS.; A. R. FREEM.; J. H. GEERLINGS.; Mr. HUGO S. J. HIJMANS.; CORN. KUYPERS.; B. T. PAETS.; CHARLES ROSKAM.; LOUIS W. VAN SOEST.; Mr. C. J. Baron VAN TUIJLL VAN SEROOSKERKEN.; W. F. H. J. VAARZON MOREL.; D. W. P. WISBOOM.; WILLEM WITSEN.; AUG. FALISE.


Commissie van toelating enplaatsing [Commission of admission and placement]:
SIEGER BAUKEMA.
LOUIS W. VAN SOEST.
J. G. VELDHEER.
CORN. VETH.
Opening Hours
daily: 10am-05pm Sundays: 10am-01pm
Catalogue
Gemeentelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters. 1913.
Nr. of pages: 32 [PDF page number: 40].
Holding Institution: RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Catalogue Price
0.25
Preface
Het Bestuur, Kennisgeving, 1p.

"De groote zaal van Musis Sacrum is tijdens den duur der Tentoonstelling dagelijks voor het publiek geopend van 10—5 uur, Zondag van 10— I uur, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag tegen betaling van / 0.25 per persoon, Donderdag ƒ 0.50 en Zondag van 1—5 uur namiddags ƒ0.10.
Alles behoudens latere wijziging door het Bestuur.
De leden en donateurs der „Vereeniging tot het inrichten van Gemeentelijke Tentoonstellingen van Kunstwerken van Levende Meesters, te Arnhem", hebben op vertoon van hun diploma 1913 vrijen toegang. Die diploma's zijn op naam en worden ingetrokken zoodra een ander persoon er gebruik van maakt.
Alle toegangsbewijzen moeten op aanvrage worden veiioond.
De catalogus is in het gebouw verkrijgbaar, desverkiezende met prijslijst, tegen betaling van ƒ 0.25.
De kunstwerken, die in den catalogus met een * geteekend zijn, zijn niet te koop. Achter den naam van de inzenders is vermeld of zij buiten mededinging wenschen te blijven.
Geene verkoopen zijn geldig, dan die door tusschenkomst van een der Bestuursleden zijn gesloten.
Zooveel mogelijk zal steeds een Bestuurslid aanwezig zijn; altijd echter van u — 12 voormiddags en
van 3—4 namiddags. De Bureaulist neemt schriftelijke boodschappen in ontvangst.

Het Bestuur", 1p.
Catalogue Structure
"Algemene bepalingen van orde" [General provisions of order], 1p.
"Kennisgeving" [Notification], 1p.
Organizing Committee; Admission and Placemet Committee, 1p.
Catalogue, cat. no. 1-261, p. 5-32
"Prijslijst der Kunstwerken" [Pricelist], 4p.
Additional Information
Other Mediums listed
Participant Addresses listed
Note
- "Kinderen beneden de 10 jaar zonder geleide
worden niet toegelaten.
Het is verboden de kunstwerken aan te raken.
Parapluies, parasols, rottingen, enz. moeten aan den ingang in bewaring worden gegeven, waarvoor geene betaling verschuldigd is.
De lidmaatschapskaarten en toegangsbewijzen
(kaartjes) moeten op aanvrage vertoond. Men wordt verzocht, de kaartjes bij het verlaten van het gebouw in eene bus te werpen." 1p.

+Gender Distribution (Pie Chart)

+Artists’ Age at Exhibition Start(Bar Chart)

+Artists’ Nationality(Pie Chart)

+Places of Activity of Artists(Pie Chart)

+Exhibiting Cities of Artists(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Type of Work(Pie Chart)

+Catalogue Entries by Nationality(Pie Chart)

Name Date of Birth Date of Death Nationality # of Cat. Entries
Christiaan Johannes Addicks 1871 1962 NL 1
Johan Akkeringa 1861 1942 NL 2
Lizzy Ansingh Mar 13, 1875 Dec 14, 1959 NL 1
Paul Arntzenius 1883 1965 NL 1
Henriëtte Sophia Asscher Jul 18, 1858 Apr 9, 1933 NL 1
Reinier Sijbrand Bakels 1873 1956 NL 1
Jan Cornelis Bander 1885 1956 NL 1
Nicolaas Bastert 1854 1939 NL 2
Marius Alexander Jacques Bauer 1867 1932 NL 2
Maria Philipse 1863 1952 NL 4
Gerard Willem Becker 1866 NL 2
Bernardus Antonie van Beek 1875 1941 NL 1
Andries van den Berg 1852 1944 NL 1
Recommended Citation: "Gemeentelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters." In Database of Modern Exhibitions (DoME). European Paintings and Drawings 1905-1915. Last modified Jul 12, 2020. https://exhibitions.univie.ac.at/exhibition/1467